Jakou péči si zaslouží vaše zahradní jezírko na podzim? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Podzim je pro zahradní jezírka a v nich pěstované rostliny a chované živočichy kritickým a tedy klíčovým okamžikem. Právě tato doba zásadně ovlivní úspěchy s naším zahradním jezírkem v příští sezóně.Chceme přece, aby naše jezírko a vlastně vodní zahrada vypadala co nejlépe, rostliny i ryby byly v dobré kondici a aby zde fungoval ekosystém.

Problémem číslo 1 jsou vodní řasy

Největší problém v jezírkách představují vodní řasy a na podzim pak ještě spadané listí, případně během sezóny posekaná tráva, která do jezírka nalétá, když nepoužíváme u sekačky sběrný koš. Právě odumírající rostlinná hmota je pro kvalitu vody a tvorbu řas fatální. Představuje totiž hnojivo, které tvorbu řas podporuje. Stává se též, že deště splachují do jezírka zeminu a mulčovací materiál, které pak způsobují prakticky totéž, kvalita na živiny bohaté vody se zhoršuje, voda se kazí.

Cokoli se ve vodě začne na podzim rozkládat, bude o to nebezpečnější přes zimu a na jaře

Cokoli se ve vodě rozkládá právě na podzim, je ještě více nebezpečné než v sezóně, kdy používáme filtraci vody. Na podzim však technologie zazimováváme a pokud se tento fakt spojí se silným zanesením jezírka, rozpad rostlinného zahradního odpadu bude produkovat kvasné plyny, které ohrozí živočichy v jezírku (především okrasné ryby) i rostliny. Živiny vzniklé rozkladem pak budou v další sezóně potravou pro řasy.

Zakryjte jezírko jemnou sítí

Nejlepší a nejjednodušší obranou je zakrýt na začátku podzimu jezírko jemnou sítí, přičemž jezírko pravidelně čistíme. Rostliny pěstujeme v koších, kde mají dostatek živin pro svůj růst, nevytváříme živné dno jezírka. Zároveň je třeba zastřihnout rostliny u břehů jezírka, aby z nich do vody napadlo co nejméně organických zbytků. Pokud vám nějaké rostliny či jejich části do jezírka napadaly, opět je musíme z vody odstranit. Na březích ale můžeme ponechat duté stonky keřů a trav, jelikož jsou útočištěm hmyzu přes zimu. Až v druhé polovině března je ustřihneme a někde v zahradně odložíme, aby hmyz mohl opět vylézt. Jinak nám ale tyto „dutiny“ budou v zimě zahradu i zdobit.

Jak pečovat o jezírko za mrazů?

K odčerpávání usazenin ze dna jezírka nepoužívejte kalové čerpadlo, jelikož vodní živé organismy s snaží právě v těchto usazeninách zimu přežít.

Abychom v jezírku udrželi základní výměnu plynů, je třeba za mrazů udržovat hladinu na několika místech odkrytou. Použít můžeme zařízení proti ledu, případně prostě led prosekáváme či prořezáváme. Skrz led by též měl vyčuhovat dostatek stonků keřů, rákosí a trav, jelikož právě skrz ně se plyny obměňují, tyto stonky slouží jako slámky.

Z mělčích jezírek je třeba vyjmout ryby i rostliny

Ryby před zimou vyjmeme a přemístíme do chladnější místnosti s vodní nádrží pouze z mělčích jezírek. Hrozí u nich riziko, že úplně zamrznou a zmrzne tak i život v jezírku včetně ryb. Ty vodní rostliny, které by byly přes zimu také ohrožené ledem (mrznutím vody), taktéž vyjmeme a uskladníme, opět obzvláště u mělčích jezírek. Nechte je v nádobě s vodou v chladu, ale nikoli v mrazu. Za hlubší jezírka považujeme ta, která mají hloubku v nejhlubších místech alespoň 80 cm a větší, v oblastech s mírnějšími zimami stačí i jen 60 cm.

Kdy odstranit čerpadlo a filtraci

Správnou dobou pro odstranění čerpadel filtračního systému jsou dny, kdy již teplota vody pravidelně nedosahuje 12 °C. Tato kritická teplota znamená, že při nižších teplotách přestávají v jezírku pracovat bakterie, načež již neodstraňují z vody přebytečné živiny. Ovšem povrchové sběrné čerpadlo necháme v provozu, dokud nepomine riziko padání zbytků rostlin do jezírka. Ukryjeme je až před nástupem prvních mrazíků.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com