Jaký druh lešení použít? Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Každá novostavbu, oprava fasády, stropu uvnitř objektu, nebo “jen” výměna oken, ať už se jedná o malý rodinný domek, či panelový dům, potřebuje v naprosté většině případů využití lešení. Existují různé druhy materiálů, z nichž je lešení vyrobeno (ocel, hliník, dřevo), různé rozměry a hlavně rozdílné využití pro konkrétní stavbu. Na českém trhu jsou tři nejpoužívanější typy lešení - hliníkové věže, lešení rámové dílcové a trubkové.       

Hliníkové věže se používají např. při lokální opravě fasády, římsy a při čištění okapů, stropů apod. Jejich hlavní výhodou je velmi rychlá montáž (cca 10 min), kterou zvládne každý alespoň trochu manuálně zručný člověk a velmi nízká váha komponentů. Tyto věže se ale dají použít jen na relativně rovném a zpevněném terénu a tam, kde není jiná překážka (stříška nad vstupem do budovy, sjezd do garáže apod.). Pronájem se vyplatí na krátký časový úsek cca do 3 dnů, protože cena pronájmu věže s pracovní výškou 10,3 m se pohybuje okolo 800 Kč za den, což odpovídá cca 600 m2 rámového lešení, nebo cca 350 m2 trubkového lešení.

Trubkové lešení má vynikající vlastnosti pro „hrubé” stavební úpravy. Pro velkou pracovní plochu (šíře až 1.55 m) se využívá hlavně k vyzdívání a omítání. Flexibilita tohoto lešení je nejvíce uplatňována při zakládání na terénu o velkých výškových rozdílech a při stavbě lešení na velmi náročných a atypických stavbách, kde je většinou zapotřebí i odborný statický posudek (kostely, rondely, mosty). Nevýhodou je nutná potřeba relativně velkého zabrání prostoru - záboru (až 2 m) okolo stavby. Čas pro montážní a demontážní práce i finanční náročnost je mnohem vyšší než u rámového lešení.
Rámové fasádní lešení je nejvyužívanějším typem dočasných stavebních konstrukcí (DSK) při opravách fasády, zateplování obvodového pláště, výměně střech a oken, nebo při montáži fotovoltaických panelů. Toto systémové lešení disponuje četným výběrem délek jednotlivých polí od 0,72 m až po 4,14 m a šířkou od 0,65 m do 0,85 m, tudíž postačí zábor do šíře pouze 1m. Díky této rozmanitosti délek je vhodné pro montáž i na velmi půdorysně členitých objektech a oproti např. trubkovému lešení je čas potřebný pro montážní práce zhruba poloviční.

Půjčovny lešení, které se čistě specializují na tento obor, většinou disponují řádně vyškolenými techniky vlastnícími průkaz „odborně způsobilé osoby.“ Ti stavbu zaměří, vytvoří nákres jednotlivých polí lešení a spočítají komponenty i výměru celé konstrukce. Kvalitní půjčovna vždy zajišťuje celkový servis tzn. montáž, demontáž, dopravu přímo na stavbu a samozřejmostí je i „Předávací protokol“, který vám zaručuje, že je vše provedeno dle platné technické normy ČSN EN 73 8101 „LEŠENÍ - Společná ustanovení.“

Zdroj: www.pegmata.cz