Kolik stojí pronájem lešení? Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Pro častější a dlouhodobější využití lešení je výhodnější jeho koupě, v opačném případě postačí pronájem, který může být navíc spojen s profesionální montáží a demontáží, dopravou a zaměřením. Nejméně výhodný je pronájem hliníkové věže, nejvýhodnější zase pronájem rámového lešení fasádního, které je užší (zábor okolo domu do 1 metru) a jeho montáž je cca o plovinu rychlejší než montáž lešení trubkového.

Pronájem lešení

Lešení jsou dočasnými stavebními konstrukcemi (DSK). Pronájem, doprava, montáž a demontáž lešení jsou mnohdy výhodnějším řešením, než jeho koupě. Dodavatel se navíc vyrovná i s montáží lešení na náročném terénu včetně skalnatého podloží a v případě velmi členitých budov (kostely, zámky, věže atd.) za dodržení platných technických a bezpečnostních předpisů.

Pronájem lešení se přitom pohybuje v cenách již od 0,9 korun za 1 m2, montáž v cenách od 25 korun za 1 m2 a demontáž od 20 korun za 1 m2. Vždy záleží na náročnosti a velikosti lešení a nejlevněji vychází pronájem a montáž lešení rámového – menší plocha díky menší šířce lešení a rychlejší montáž. Lešení též lze flexibilně upravit podle aktuálních požadavků.

Prodej lešení

K prodeji jsou nabízené jak kompletní sestavy od 100 m2, tak i jednotlivé komponenty lešení v lakovaném i pozinkovaném provedení a samozřejmě i doplňkové komponenty k lešení - ochranné sítě, ochranné plachty, ochranné stříšky, schozy na stavební suť a spotřební materiál (hmoždinky, stahovací pásky, …). Důležité je též mobilní oplocení pro zajištění bezpečnosti staveb.

Jaké lešení?

Trubkové lešení, rámové lešení a nebo hliníkové věže?

Dnes nejoblíbenější, nejvyužívanější a také nejvýhodnější je lešení rámové fasádní. Fasádní rámová lešení se využívají především při zateplování a opravách fasád či realizacích fasád nových, ovšem i při výměnách střech, oken, při montážích solárně termických a fotovoltaických panelů a podobně. Toto lešení má velký výběr délek jednotlivých polí – od 0,72 m až po 4,14 m a šířek od 0,65 m až do 0,85 m. Z toho plyne, že si vystačíme se záborem plochy kolem domu pouze o šířce 1 m. Rozmanitost délek jej navíc předurčuje k využití na půdorysně velmi členitých objektech. Oproti trubkovému lešení přitom lešení rámové postavíme a demontujeme za cca poloviční dobu.

Trubkové lešení je ideální pro realizace hrubých staveb budov! Zásadní je přitom velká pracovní plocha, jelikož šířka trubkového lešení může být až 1.55 m. Naopak je však tento fakt nevýhodný ve městech a vůbec v místech, kde není prostoru nazbyt a je zde poměrně značná frekvence pohybu osob a dopravy – zábor plochy trubkovým lešením je až 2 metry od fasády. Pro svou velkou pracovní plochu se trubkové lešení využívá hlavně k vyzdívání a omítání. Flexibilita tohoto lešení je nejvíce uplatňována při zakládání na terénu o velkých výškových rozdílech a při stavbě lešení na velmi náročných a atypických stavbách, kde je většinou zapotřebí i odborný statický posudek (kostely, rondely, mosty). Dlužno též dodat, že čas pro montáž a demontáž trubkového lešení je oproti rámovému dvojnásobný, což zvyšuje finanční náročnost. 
Hliníkové věže se používají třeba při lokální opravě fasády, římsy a při čištění okapů, stropů apod. Jejich hlavní výhodou je velmi rychlá montáž (cca 10 min), kterou provede každý alespoň trochu manuálně zručný člověk, byť o něco pomaleji než profesionál. Ovšem hliníkové věže se nevyplatí pronajímat na další dobu, v takovém případě je mnohem výhodnější jejich koupě. Předností hliníkových věží je i velice nízká váha komponentů. Lze je však použít pouze na relativně rovném a zpevněném terénu a za absence překážek typu stříšky nad vstupem do domu, sjezdu do garáže a podobně. Pronájem hliníkové věže se skutečně vyplatí na dobu ne delší jak 3 dny. Pronájem věže o pracovní výšce 10, 3 m se pohybuje okolo 800 Kč za den a to je cenový ekvivalent pronájmu cca 600 m2 rámového lešení, nebo cca 350 m2 trubkového lešení.

Půjčovna lešení

Půjčovny lešení, které se specializují čistě na tento sortiment, většinou disponují řádně vyškolenými techniky vlastnícími průkaz „odborně způsobilé osoby“, kteří stavbu zaměří, vytvoří nákres jednotlivých polí lešení a spočítají komponenty i výměru celé konstrukce. Kvalitní půjčovna vždy zajišťuje celkový servis tzn. montáž, demontáž, dopravu přímo na stavbu a samozřejmostí je i „předávací protokol“, který zákazníkovi zaručí, že je vše provedeno podle platné technické normy ČSN EN 73 8101 „LEŠENÍ, Společná ustanovení.“

Zdroj: www.pegmata.cz