Ještě necelé dva roky a většina starších kotlů končí Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Mnohé starší kotle na tuhá paliva budeme muset do září 2022 odstavit a vyměnit za jiné, modernější a úspornější, či změnit topný systém. Jinak nám hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun. A které typy kotlů konkrétně končí? Kotle 1. a 2. emisní třídy.

Konkrétní praktickou pomůcku, jak zjistit, zda je třeba do září 2022 odstavit právě váš kotel, najdete například ZDE.

Ještě je poměrně dost času, datum 18.1. 2020 na čelech příliš vrásek nepřidělá, ale čekat na poslední chvíli se opravdu nemusí vyplatit. A hlavně, od začátku roku 2022 lze předpokládat doslova „hon na topenáře“ a v létě již bude pozdě. Od září 2022 Od roku 2022 budou moci být v provozu již jen kotle na tuhá paliva splňující alespoň 3. emisní třídu. Nejčastěji jde o kotle s datem výroby až po roce 2000. Určitě ale platí, že každý topenář dovede již jen jedním pohledem určit, zda je výměna konkrétního kotle potřebná a nebo ne. A jestliže zjistíte včas, že váš kotel již novým nařízením nevyhovuje, máte ještě dostatek času na jeho výměnu či změnu topného systému.

Zákaz provozu se bude týkat kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí a právě to jsou kotle nejnižších emisních tříd, čili označení 1. a 2. emisní třída má v tomto případě opačný význam než „nejlepší“ a „na druhém místě“. Vše přitom probíhá podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012. 

Emisní třídu kotle můžeme dohledat na jeho výrobním štítku a nebo v jeho dokumentaci. Pokud však není údaj o emisní třídě na výrobním štítku uveden a nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že právě takový kotel povolené emise splňovat nebude. 

K výměně zastaralých kotlů s vysokými emisemi přitom lze stále ještě využít probíhající celorepublikové kotlíkové dotace. Samozřejmě záleží na konkrétních krajích a vyhlášení jejich výzev.

Jaké kotle a kdy již byly a budou zakázány:

1. 1. 2014: Došlo k zákazu umisťování kotlů 1. a 2. emisní třídy na trh (bylo však možné doprodat skladové zásoby)

1. 1. 2018: Došlo k zákaz umisťování na trh kotlů 3. emisní třídy (bylo však možné doprodat zásoby), nadále byl povolen jen prodej kotlů 4. a vyšší emisní třídy
1. 1. 2020: Všechny kotle uváděné na trh musí splňovat takzvaný ekodesign (

1. 9. 2022: Dojde k zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (smí zůstat v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují alespoň 3. emisní třídu)

Co je emisní třída kotle

Emisní třídy jsou aktuálně platným hodnocením kotlů na tuhá paliva dle normy ČSN EN 3035:2012. Ta dělí kotle do tříd 1 až 5 podle jejich účinnosti a emisí. Třídy kotlů jsou určovány na základě měření při 100 % a 30 % jmenovitého výkonu. Kotel je zařazen do nejvyšší třídy, pokud dosáhne požadovaných limitů při obou výše zmíněných výkonech. První vydání normy se datuje do roku 1999 s platností od 1. 1. 2000.

Co je ekodesign

Ekodesign je nařízení evropské komise 2015/1189, které stanoví požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Na rozdíl od tříd kotlů je v tomto případě hodnocena takzvaná sezónní účinnost a emise, přičemž nařízení více zohledňuje celoroční provoz kotlů. Nařízení o Ekodesignu je platné až od 1. 1. 2020 a výrobci se jím do této doby nemuseli řídit. Právě od 1. 1. 2020 však výrobci smí uvádět na trh pouze kotle splňující ekodesing.

Alternativou kotlů na tuhá paliva 4. a 5. emisní třídy mohou být teplná čerpadla a nebo plynové kondenzační kotle. Připravte se tedy na nutnou změnu včas!