Kde najdete automatické dveře a vrata Zobrazit fotky zobrazit 15 fotek

Společnost A.T.A. technik s.r.o. patří již trvale k nejvýznamnějším dodavatelům v oblasti automatických dveří a prosklených stěn. Na stavebním trhu zajišťuje rovněž dodávky v oborově příbuzné oblasti vratové techniky. Mezi nejdůležitější firmy, se kterými spolupracuje, patří „record Türautomation AG“ (v oblasti automatických dveří), Dorma (kování pro celoprosklené konstrukce) a Novoferm (pro komplexní řešení vratové a garážové techniky).

Vývoj společnosti probíhal obdobným způsobem jako u mnoha jiných firem obdobného charakteru. S přílivem zahraničního kapitálu do ČR byla v r. 1991 založena českoněmecko-švýcarská společnost A.T.A. technik s.r.o, která se specializovala na dodávku a montáž automatických dveří. Firma A.T.A. technik začala postupně zvyšovat podíl české práce na dovážených výrobcích a zúžila dovoz pouze na vlastní elektroniku a systémovou profilaci. Vlastní výroba se pak převážně realizovala v České republice.

V souvislosti s rozvojem firmy a rostoucí poptávkou byl vybudován v r. 1996 vlastní výrobní závod v Praze 9-Újezd nad Lesy. Významným mezníkem pro společnost byl rok 2000, kdy firma výrazným způsobem posílila svoji pozici na trhu vytvořením poboček v Českých Budějovicích a Plzni a dále pak vytvořením servisního střediska v Hradci Králové v roce 2004. Všechny tyto kroky přiblížily firmu A.T.A. technik zákazníkovi a zajistily tak snazší dosažitelnost jak v realizaci, tak i servisu. Právě obchodní činnosti v jižních Čechách a samozřejmě statutárnímu městu České Budějovice budeme věnovat několik následujících řádek.

Pobočka České Budějovice v současné době zajišťuje kompletním týmem všechny uvedené činnosti firmy, a to nejen odborným řešením požadavků zákazníka (optimální řešení již v projekční fázi nebo fázi přípravy), ale rovněž kvalifikovaným provedením montáže a v neposlední míře i zajištěním nezbytného rychlého záručního i pozáručního servisu. Za dobu činnosti pobočky A.T.A. technik České Budějovice byly realizovány dodávky automatických dveří do nejrůznějších objektů, které svým charakterem potřebují zajistit nejen moderní a účelový design, ale v první řadě velmi jednoduchou a absolutně bezproblémovou manipulaci s dveřmi.
Jedná se samozřejmě o obchodní centra, supermarkety, hotely, čerpací stanice, bankovní domy, administrativní budovy, pošty, letiště, autosalony, galerie, ale v poslední době stále více i o nemocnice a zdravotnická zařízení. V rámci regionu byly realizovány dodávky do všech výše uvedených objektů. Ze sítě supermarketů a obchodních center lze jmenovat např. Makro, Tesco, a Terno České Budějovice, kompletní síť Penny market, síť supermarketů Jednota a FLOP, drogerií dm drogerie markt, ale rovněž i zajímavou realizaci pro společnost SIKO KOUPELNY nebo např. Centrum bydlení ZONA v Českých Budějovicích.

Význačným klientem z oboru bankovnictví je Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, Česká pojišťovna a GE Money Bank. Z realizovaných hotelů stojí rozhodně za zmínku Parkhotel Hluboká nad Vltavou, kde byly realizovány i automatické dveře s požární odolností, Hotel Savoy, Grand a U Tří lvů v Českých Budějovicích.
Výrazné realizace jsou pak v rámci regionu v oboru zdravotnictví. Předně se jedná o významné zakázky pro objekt Nemocnice České Budějovice. Zde byly automatické dveře postupně aplikovány na odděleních: onkologie, chirurgie, kardiocentra, interny, kožního oddělení, ortopedie a v poslední době rovněž do nové části dětského oddělení. Firma A.T.A. technik realizovala vstupní automatické dveře i v prosklených fasádách nového vstupního terminálu a administrativní budovy.

Další velmi významnou realizací je dodávka automatických dveří pro objekt Poliklinika Jih – MEDIPONT. V tomto výrazném objektu zpříjemnily automatické dveře jak přístup do vlastního objektu, tak i vstup na několik oddělení a do lékárny.
Z ostatních dodávek v Českých Budějovicích stojí rozhodně za zmínku realizace celoprosklených konstrukcí pro administrativní budovu VAK JČ, autosalon Porsche nebo pro galerii, atelier a školu výtvarných umění akademického malíře Josefa Geršla.
Firma A.T.A. technik se rovněž podílela na realizacích významných průmyslových objektů. Jedná se např. o dodávky pro objekty firem Budějovický Budvar, MADETA, VISCOFAN CZ, KERN-LIEBERS nebo E-ON. V tomto charakteru budov nachází uplatnění další část nabízeného programu. Jedná se o garážová a průmyslová vrata.

Vrata jsou řešena ve všech druzích a modifikacích. Konstrukce vrat je řešena s ohledem na dlouhodobou životnost stavby a jejich užívání v extrémních podmínkách. Samozřejmým faktem je předepsaná bezpečnost každého výrobku.
Dodávky z oboru vratové techniky lze také doložit referencemi pro autosalony a to zejména pro Mercedes-Benz, Chrysler a Opel Milan Král, ACR auto, Auto Bartyzal a Auto Ševčík. Rozsáhlé dodávky v celém výrobním sortimentu Novoferm byly realizovány také například pro společnost NICOTRANS a DOMITRUCK v Českých Budějovicích, která zajišťuje tuzemskou i mezinárodní dopravu. 
V oblasti garážové techniky bylo realizováno nesčetné množství garážových vrat a vjezdových bran pro rodinné domy a ostatní soukromé objekty. Pobočka A.T.A. technik v Českých Budějovicích realizovala nejen dodávky v jižních Čechách, ale rovněž se podílela na významných realizacích jako například Letiště Praha Ruzyně (Terminál 1, Terminál 2, prst B), ČSA, Hl. nádraží Praha a na dalších výrazných objektech, ve kterých je nutné zajistit jednoduchou a bezproblémovou manipulaci s dveřmi.
Společnost A.T.A.technik podporuje v rámci regionu také různá sportovní odvětví a to především hokej - jako partner HC Mountfield, ale i motocyklový sport (Moto Team EXCEL) a nebo ženský extraligový klub Basket Slovanka v době jeho působení v Táboře. 
Společnost rovněž podpořila projekt s osvětově výchovnou akcí Evropské policejní asociace (EPA-CZ, o.s.) a to příspěvkem na vydání publikace, která je zaměřena na bezpečnost dětí při práci s počítačem a používání informační sítě Internet. V lednu 2006 společnost získala Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001, a právě jakost, kvalita produktů a profesionalita služeb jsou hlavními atributy společnosti pro přístup k zákazníkovi.