Kde se v ČR těží sádrovec?

Jediná známá lokalita, kde se v České republice nachází přírodní sádrovec, leží na okraji Opavy. Místní ložisko sádrovce bylo poprvé těženo už od první poloviny devatenáctého století do roku 1963. V tomto roce však došlo k zatopení opavského ložiska a vytvořila se zde rekreační oblast Stříbrné jezero. Od té doby probíhá těžba v jiném místě opavské pánve - současné ložisko, které bylo otevřeno jako pokračování opavského provozu, zahrnuje přibližně plochu 140 ha (aktuálně těžený povrch je cca 60 ha). Těžbu a zpracování zdejšího přírodního sádrovce realizuje společnost GYPSTREND s.r.o., která zaměstnává na osmdesát zaměstnanců. 

Probíhající těžbu pomáhá řídit australský těžařský software Surpac. Pomocí něj mohou těžaři snadno optimalizovat postup těžby a zaručit tak větší rovnoměrnost kvality těžené suroviny. Takto řízené dobývání ložiska totiž minimalizuje kolísání ryzosti expedovaného sádrovce, která je důležitým parametrem kvality.

Zpracování sádrovce

Zajímá vás, co se následně děje s vytěženým sádrovcem? Část sádrovce je po drcení a homogenizaci dopravována železnicí do cementáren v České i Slovenské republice, kde slouží jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu. Zbytek sádrovce se kalcinací zpracovává na sádrové pojivo, které se prodává jako volně ložené nebo pytlované v různě velkých baleních. 
Část sádrového pojiva používá těžební a zpracovatelská společnost pro výrobu svých přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK® a pro výrobu ucelené řady ušlechtilých sádrových omítek ProGypsum®. Právě tomuto odvětví je předpovídána velká budoucnost, protože se sádrové omítky celosvětově stávají hlavním materiálem pro omítání vnitřních prostor.

Další aktivity firmy

Vedle přírodního sádrovce je zpracováván také syntetický titano-sádrovec. Právě na jeho exkluzivní zpracování uzavřela dvacetiletou smlouvu s jeho výrobcem Precheza Přerov. 
Už jsme se zmínili, že GYPSTREND s.r.o. vyrábí přesné příčkové tvárnice SUPERBLOK®. Pro jejich výrobu vyvinula firma vlastní technologii a kromě tohoto know-how má k dispozici také chráněné průmyslové vlastnictví na částečnou substituci sádry sádrovcem. To se uplatňuje zejména při zpracovávání odpadního průmyslového sádrovce, který se ve své kalové formě velmi těžko odvodňuje.
GYPSTREND s.r.o. se také aktivně zapojuje do výzkumů v této oblasti, provozuje Centrum aplikovaných věd v spolupráci s Báňskou fakultou Technické univerzity v Ostravě, kde také studentům poskytuje témata pro diplomové a disertační práce s využitím software Surpac.