Vyzkoušejte sádrové produkty Rotband Family Vezmeme-li v úvahu, že optimální vzdušná relativní vlhkost obytných místností pro člověka je 40 až 65 %, v topné sezóně tato hodnota klesá pod 30 %. Takové klima nepůsobí na zdraví dobře, hlavně v případě alergických potíží. Samozřejmě je možné použít zvlhčovač, ale jedním z osvědčených způsobů, jak mikroklima zpříjemnit, je použití sádrových omítek, které v případě nadbytku vlhkosti v místnosti vlhkost absorbují a později opět uvolňují do ovzduší.

Příjemné mikroklima v místnostech

Sádrové omítky plní funkci přirozeného automatického zvlhčovače s absencí jakékoli obsluhy. Sádrové omítky také snadno a rychle absorbují teplo. Mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru existuje vzájemný poměr. Je-li tento vztah v rovnováze, je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji.

Vysoká kvalita

Firma Knauf nabízí nejen sádrové omítky Rotband, ale rovněž i další produkty, které s použitím sádrových omítek souvisí. Vzájemně se doplňují a vytváří tak jeden kompaktní celek, ve kterém má každý produkt své místo. Cílem je, abychom získali funkční a pevnou omítku s velmi jemným a hladkým povrchem, která splní naše očekávání na vysokou kvalitu.

Někdy je proto důležité omítaný povrch před aplikací vlastní sádrové omítky upravit nebo dokonce opravit, neboť jen dokonale připravený podklad zaručí prvotřídní výsledek.
Penetrace a stěrka

Základním technologickým krokem je proto penetrace. Jde o to, aby omítka ideálně přilnula k povrchu, rovnoměrně vyschla a vytvrdla. Tím následně docílíme jemného vyhlazení. Proto penetrujeme.

Za tímto účelem se používá Rotband Universal Grundierung, a to v případě penetrace pórobetonu, cihel nebo vápenocementové omítky před aplikací samotného Rotbandu nebo Rotband Finishu. Nutno dodat, že se zejména jedná o případy rekonstrukcí a vyhlazování starých omítek. Aplikuje se klasicky štětkou nebo válečkem.

Dalším typem penetrace je Spezialhaftgrund. Tato se používá v případě, kdy potřebujeme penetrovat beton pod tenkovrstvou stěrku. Nanáší se štětkou nebo válečkem a po vyschnutí se aplikuje Rotband Finish, což je pastózní stěrka, která slouží pro vyhlazení vápenocementových a betonových ploch. Ovšem v maximální tloušťce 0 až 3 mm.

Pro penetraci betonu pod vlastní sádrovou omítku je nutné použít Knauf Betonkontakt, který se neředěný nanáší štětkou nebo válečkem. Podmínkou je, aby byl beton suchý a minimálně 3 měsíce starý.

Speciální tmel

Pokud potřebujeme vyplnit drobné díry či praskliny, použijeme výrobek Rotband Reparaturspachtel. Jedná se o speciální tmel v tubě, který se velmi snadno zpracovává a jeho složení zajišťuje, že se nepropadá a nevytváří tak prohlubně po vyschnutí. Tmel rovnou aplikujeme, po vyschnutí jemně přebrousíme a je hotovo.

Sádrová omítka

Samotnou sádrovou omítku Rotband už ale dobře známe. Nanáší se v jedné vrstvě, a to v tloušťkách od 5 do 50 mm. Novinkou je rozšíření velikosti nabízeného balení tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám rekonstrukcí, oprav omítek, nebo třeba oprav po výměně oken a rychlé začištění špalet. Na výběr tak máte malé 4 kg balení, ze kterého uděláte 1 m2 omítky tloušťky 5 mm. Dále pak ekonomické balení 16 kg, které má pro snadný transport integrované ucho. A klasické balení 30 kg pro snadné provádění větších ploch omítek.

Produkty Rotband Family je také možné zakoupit od října v řetězcích Hornbach, OBI, Bauhaus a v dalších specializovaných prodejnách stavebnin. Produkty lze nalézt ve speciálním regálu Rotband Family. Další informace na  www.knauf.cz.
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku