Sdílet
 

Kdo má udržovat chodníky?

Datum vydání: 01.12.2010 | autor:

V Evropě, tedy té její části, kterou pravidelně pokrývá sněhová pokrývka, je odklízení sněhu tradiční pracovní povinností vlastníků přilehlých nemovitostí. U nás bylo přímé stanovení této povinnosti zrušeno v roce 1997 (vlastník nemovitosti však odpovídal za škody, pokud neprokázal závažný důvod, kvůli kterému chodník nemohl udržovat) a od dubna 2009  byla zrušena i odpovědnost majitele či uživatele přilehlého pozemku za škody. Kdo tedy má dnes na starost úklid sněhu na českých chodnících? Máme nárok na odškodnění, pokud na neudržovaném chodníku uklouzneme a zraníme se? A po komu musíme toto odškodnění požadovat?

Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz

Komu patří chodníky?

České chodníky patří obcím. V roce 2009 podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona č. 97/2009 Sb. o pozemních komunikacích (s účinností od 16. dubna 2009), která uvalila odpovědnost za stav chodníků pouze na jejich vlastníka, nikoli na vlastníky přilehlých nemovitostí. Novela tedy zrušila odpovědnost majitelů domů za škody způsobené stavem přilehlých chodníků. Je to logické, chodníky vlastní zpravidla obce (až na výjimky).

Novelu navrhl senátor ODS Jaroslav Kubera. Dosavadní stav označil za absurdní, jelikož vlastník domu nemůže odpovídat za majetek, který mu nepatří. Vůči novele zákona se bránil Svaz měst a obcí a někteří politici. Obávali se dalších značných nákladů obcí a měst. Logika problému je však jasná. Opravujete si dům a musíte obci zaplatit za zabrání chodníku, pokud na něm chcete postavit lešení. Chcete si na chodníku umístit reklamu? Opět si za ni zaplatíte. Pokud se však na chodníku někomu něco stane, zodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti a obec se vlastně nechce o svůj majetek starat? Tento rozpor byl skutečně absurdní.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz

Po kom požadovat odškodné za případné zranění?

Se žádostmi o odškodnění se zásadně obracejte na obce, města či kraje. Záleží na tom, kdo je vlastníkem konkrétní komunikace. Pozor však, pokud dojde ke zranění následkem ledu a sněhu padajícího ze střechy či následkem špatného technického stavu budovy (padající střešní krytina, úlomky z balkónu atd…), odpovídá za ně vlastník nemovitosti. Pokud tento problém rozebereme do důsledku, odpovídá za zranění způsobené pádem ledu a sněhu ze střechy vlastník nemovitosti, jestliže však už voda v těchto skupenstvích na chodníku leží a vy uklouznete, odpovídá za vaše zranění opět vlastník chodníku. Určitě vás nyní napadne, že může v extrémním případě dojít ke kombinaci obou příčin. V takovém případě bude muset rozhodnout soud.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz

Proč byla novela zákona navržena a schválena?

V roce 2009 se strhla o nově přijatém zákonu ostrá diskuse, která vlastně trvala od okamžiku jeho navržení. Obce neměly ve svých rozpočtech dostatek prostředků na údržbu všech chodníků. Například v Praze udržovalo město do té doby pouhých 10% chodníků, které byly v jeho vlastnictví. Obce tedy byly nucené hledat řešení a ta se nakonec našla. Za prvé obce chodníky udržují prostřednictvím subjektů zajišťujících technickou správu komunikací, za druhé na tuto práci využívají osoby, které byly odsouzené k obecně prospěšným pracem a za třetí stále platí, že majitel domu si před svou nemovitostí raději uklidí sám, než by se brodil sněhem.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Předkladatelům zákona totiž v žádném případě nešlo o to, aby vlastníci nemovitostí přestali o přilehlé chodníky pečovat. Novela měla za cíl legislativně narovnat vztah vlastnictví a souvisejících odpovědností do spravedlivé podoby. Je přece věcí cti každého majitele nemovitosti, aby se jeho sousedé nebrodili ve sněhu. O to víc, že oni sami se o svůj úsek chodníku starají. Nemluvě o podnikatelských subjektech lákajících své zákazníky. Po ostré diskusi roku 2009 tedy nakonec došlo k logickému a tedy rozumnému narovnání stavu.

Například u nás v domě stále platí, že kdo má konkrétní týden službu, stará se kromě čistoty chodby a schodiště i o chodník před svým domem. Kdyby to neudělal, dostane se do sporu se svými sousedy. Pokud by si však před domem někdo zlomil nohu v době, kdy napadne další sníh a my jsme zrovna v zaměstnání či na chalupě, nebo třeba v časných ranních hodinách, kdy ještě spíme, zodpovídá za zranění chodce obec, protože jí chodník patří a ze zákona je povinna se o něj starat.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz

Nové znění § 27 zákona č. 13/1997 Sb., odstavec 2 až 4:

Odst. 2
Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Odst. 3
Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Odst. 4
Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Kdo má udržovat chodníky?"

Buďte první a napište komentář k  "Kdo má udržovat chodníky?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE