Kdy musíme použít protipožární zabezpečení? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Proč instalovat požární detektory a signalizaci? Požáru nezabráníme, můžeme jej však zastavit už v zárodku. Riziko vzniku požáru neodstraníme ani maximální možnou opatrností a zabezpečením objektu. Nikdy nelze předvídat případnou závadu na elektrospotřebiči, elektroinstalaci, nebo jiné skryté poruchy, které mohou požár způsobit. Požární detektory a signalizace zde není proto, aby fungovala jako prevence vzniku požárů. Tuto roli může hrát jen naše opatrné jednání. Prvky elektronického protipožárního zabezpečení (EPS) mají ochránit nás a náš majetek včasným varováním. Zabrání tak při včasném zásahu větším škodám a tedy rozšíření požáru z místa jeho vzniku.

Největší rizika vzniku požáru

Největší riziko nám hrozí v noci, když spíme, protože ve spánku necítíme kouř. Maximálně se tak můžeme spoléhat na jakési „vnuknutí, náhodu,“ jistotu a sofistikované řešení nám však dá pouze elektronické požární zabezpečení. Vhodné je taktéž vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji, u větších budov pak i hydrantem, jehož vedení musí být kovové (plastové neodolá vysokým teplotám). Vyhláška z roku 2007 dokonce ukládá povinnost vybavit některé objekty požárním zabezpečením a dalším zařízením. Instalace těchto zařízení by však neměla být pouze splněním zákonných norem, majitelům objektů by mělo jít především o ochranu zdraví, života a majetku.

Moderní požární hlásiče zaznamenají příznaky hoření (kouř nebo nadměrné zvýšení teploty) naprosto spolehlivě. Na tyto příznaky reagují silným akustickým signálem. Pokud je objekt napojen na pult centrální ochrany (PCO), pak systém zároveň vyšle signál a přivolá pomoc. 

Co předepisuje vyhláška?

Vyhláška č. 23/2008 sb. s platností od 1.7.2008 ukládá povinnost instalovat požární hlásiče (zařízení autonomní detekce a signalizace požáru) a přenosné hasící přístroje do nových nebo rekonstruovaných obytných objektů a budov sloužících k ubytování osob. Vybaveny musí být všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení staveniště, ale i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, kde nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací (EPS) na základě technických norem.

Povinnost se tedy vztahuje jen na nové stavby, tedy objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodl v územním řízení, udělí územní souhlas, případně objekt získá ke své projektové dokumentaci souhlasné stanovisko „orgánu státního požárního dozoru.“ Všechny objekty, které byly schválené (zkolaudované) před 1. červencem 2008 musí být hlásiči požáru vybavené jedině když alespoň jejich část projde rozsáhlejší stavební úpravou. Z hlediska zdravého rozumu však doporučujeme vybavit hlásiči požáru všechny stavby. 

Kam umístit požární hlásiče?

Rodinné domy
Kouřový detektor je nutné mustit v části domu, která vede k východu z bytu. Pokud jde o rodinný dům s více byty či mezonetový byt, musí být umístěn v nejvyšším místě společné chodby či jiného společného prostoru. Pokud má byt v rodinném domě podlahovou plochu větší jak 150 m2, musí být další hlásič umístěn i v jiné vhodné části bytu.

Bytové domy
Hlásič požáru musíme umístit v každém bytě, v jeho části, která vede směrem k únikové cestě. Pokud má byt podlahovou plochu větší jak 150 m2 nebo je mezonetový, musíme umístit další hlásič i v jiné vhodné části bytu.
Stavby ubytovacího zařízení staveniště
Hlásič požáru musí být umístěn v každém pokoji určeném k ubytování osob. Stejně tak v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.

Ubytovací zařízení, kde nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací
Hlásič požáru musí být umístěn ve všech pokojích pro hosty, ve společných prostorech a v té části, která vede k východu z domu, nejde-li o chráněnou únikovou cestu.

Stavby sociální péče, kde nevzniká požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací
Hlásič požáru musí být umístěn v každé ubytovací jednotce. Stejně tak v části, která vede k východu z domu, nejde-li o chráněnou únikovou cestu.
Ing. Libor Salajka
Poslat poptávku