Keramické stropní panely pro pasivní domy

Pokud hledáte kvalitní stropní systém, který umožní překlenout i velká rozpětí, zastropit členité prostory, nebo potřebujete vytvořit konzoly atypických tvarů, případně vynést vysoké zatížení vlastní konstrukcí stropu místo rušivých průvlaků, jsou vhodným řešením právě keramické stropní panely CZ – JW.

Keramické stropní panely CZ-JW jsou vyráběné v tloušťkách 190 nebo 240 mm. Můžeme jimi překlenout rozpětí až 8,1 m a jejich únosnost je standardně navržena na dvojnásobek normových hodnot. Přitom ji lze podle požadavků projektu dále navyšovat. 

Ohromnou předností těchto stropních panelů je minimální délka uložení na nosné stěny menších rozměrů, čili na zdivo od 7 cm a na podklad z betonu či ocele od 5 cm. Například na nosnou stěnu šířky 175 cm můžeme uložit panely proti sobě.
Keramické panely CZ-JW jsou vždy navrhované na míru podle konkrétní projektové dokumentace, každý z panelů je tedy originálem. Přesná individuální výroba umožňuje téměř jakýkoli tvar panelů a jejich zakončení. Panely lze vyrábět se šikmými i zaoblenými čely, nebo zkosenými podélnými hranami. Jsou tak minimalizovány pracné dobetonávky. Stropní konstrukce je přitom celistvá a kompaktní po celé své ploše. Atypické půdorysy domů proto přestávají být problémem a zajištěna je i vysoká rychlost zhotovení stropu.
Z čel panelů je záměrně vytažena nosná ocelová výztuž. Ta slouží k zavázání do věnce při uložení panelů na obvodových stěnách a zároveň umožňuje uložení do skrytého průvlaku. Vyčnívající výztuž je vložena na přírubu nosného ocelového profilu, doplněna o smykové háky a po zmonolitnění vytvoří plnohodnotné spřažení v jeden celek. Vznikne tak vysoce únosný a skrytý průvlak, který můžeme výhodně využít třeba u velkoplošných skleněných stěn až ke stropu, kolem schodiště, nebo v prostorech, kde je požadována celistvost rovného podhledu.
Technologie výroby keramických stropních panelů CZ-JW umožňuje vložení skrytých železobetonových žeber do vlastní konstrukce panelu. A právě vynecháním keramických tvarovek a nahrazením za ocelovou nosnou výztuž dochází po zmonolitnění k vytvoření skrytého průvlaku. Žebra lze vyrábět v podélném i příčném směru a jsou navržena podle požadavků na svou únosnost. U vysoce namáhaných panelů dokonce můžeme použít žebra zdvojená.

Takto vložené nosné prvky jsou plně spřažené s okolními tvarovkami, což přináší spolupůsobení po celé šířce panelu. Tento způsob rozložení zatížení předchází nežádoucím průhybům a následnému praskání omítky, které je typické například při použití ocelového profilu, který bývá nekompaktní vůči okolní konstrukci. Další podstatnou výhodou skrytého žebra (oproti použití ocelových průvlaků) je jeho nižší cena a eliminace dodatečné pracnosti na staveništi. Skrytá žebra se nejčastěji používají pro vynesení zatížení od sloupků krovu, odskočených nosných zdí, nebo těžkých příček.
Keramické stropní panely CZ-JW také umožňují vytvoření konzolových nosníků s vyložením až 2 m. Na přání zákazníka lze vyrobit konzolu s libovolným tvarovým ukončením a ve snížené tloušťce 190 mm.

Panely je možné vyrábět ve velmi členitých tvarech, nebo s „přesnými prostupy“ například pro umístění komínového tělesa nebo instalační šachty. Tyto atypické panely můžeme výhodně použít třeba v místech nepravidelných schodišť, shozů prádla a střešních světlíků.

Keramické stropní panely CZ-JW představují kvalitní stropní konstrukci uzpůsobenou přesně vašim konkrétním požadavkům a potřebám stavby.

Zdroj: www.czp.cz
CZP STROPY, s.r.o. Poslat poptávku