Klimatizace chladí a čistí vzduch, ale i ohřívá Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Klimatizace v každém případě vytváří v interiérech příjemné klima. To však dnes znamená, že v létě vzduch chladí a v zimě dovede přitopit (nikoli vytápět), nebo alespoň udržet převážnou část tepla uvnitř (rekuperace). Zároveň ale dovede odstranit z interiéru prach a jiné nečistoty včetně alergenů a patogenů, vzduch tedy filtruje, avšak dokonce i ionizuje.

Vlhkost vzduchu a alergeny

A nejde jen o přísun čerstvého vzduchu a odvádění vzduchu vydýchaného. Roli nehraje pouze oxid uhličitý (a jiné nežádoucí plyny ve vyšší koncentraci) versus kyslík, ale i vzdušná vlhkost. Jestliže v místnosti vlhkost vzduchu přesáhne 60 až 70% a teplota stoupne nad 25 °C, vytvoří se ideální prostředí pro šíření a růst růst plísní a hub, velice nepříjemných, až karcinogenních alergenů. Připočteme-li jako nepříjemný alergen samotný prach obsahují navíc pyly, může v takovém prostředí dobře prosperovat jen opravdu velmi odolný jedinec.

Ovšem pouze čistička vzduchu nestačí, jelikož ta nedovede regulovat teplotu vzduchu v interiéru. Přitom právě funkcemi čištění a dokonce i ionizace vzduchu jsou vybaveny moderní klimatizační jednotky. A příliš suchý vzduch dovedou zvlhčit, příliš vlhký zase odvlhčit. Svůj výkon řídí optimálně - podle aktuálních potřeb. 

Časovač a ovládání klimatizace

Moderní klimatizace jsou vybavené takzvaným časovačem, který lze nastavit tak, aby se chlazení nebo vytápění spustilo kdykoli během dne. Vybavené též mohou být prostorovým čidlem pohybu, které zajistí, že proud čerstvého (čistého) vzduchu jde vždy do té místnosti, do které je to třeba. Ve které někdo právě je. Čidlo prostě pozná, zda se v konkrétní místnosti někdo pohybuje. Klimatizaci přitom můžeme napojit a ovládat z chytrého telefonu, notebooku, tabletu a nebo počítače a snadno ji lze integrovat do systému tzv. „chytrého domu.“ Pokud jsme pak doma, je běžnou součástí klimatizací dálkový ovladač.

Hlučnost

Důležitá je u klimatizace také hlučnost. Mobilní jednotky bývají velice hlučné, ty nejmodernější klimatizační systémy naopak hlučí minimálně. Především sledujeme hlučnost v takzvaném nočním režimu, jelikož hluk, který nám nemusí vadit ve dne, nám určitě bude vadit v noci. 

Kritéria výběru klimatizace

Při výběru klimatizaci řešíme především chladicí a tepelný výkon, který je ovlivněn klimatizovaným prostorem, počtem osob, plochami oken a jejich tepelně izolačními schopnostmi, kvalitou tepelné izolace domu a jeho orientací vůči světovým stranám. Při celoročním používání klimatizace je také zásadní její energetická náročnost a zařazení do třídy podle spotřeby elektřiny. V souhrnu jsou výše popsané hodnoty sledovány takzvanou energetickou účinností klimatizace. Energetickou účinnost klimatizace jednoduše zjistíme z takzvaného energetického štítku podle barevné škály energetických tříd s abecedním označením od A do G, přičemž A je účinnost nejvyšší. Pořizujeme tedy vždy nejúspornější zařízení.

Účinnost klimatizace je definována poměrem vstupního a výstupního výkonu. Říká nám, kolik elektrické energie je třeba pro ochlazení místnosti na nastavenou teplotu. Nejúčinnější klimatizace jsou samozřejmě nejdražší, ovšem jejich schopnost ušetřit energii postupně dorovná cenový handicap (výrobci uvádějí 2 až 3 roky). Dosáhnout přitom lze až 44% úspor energie. Například k ochlazení místnosti o ploše 20 m2 potřebujeme výkon klimatizace cca 3 kW. Abychom jej dosáhli, bude se hodnota elektrického příkonu pohybovat mezi 700 W a 1500 W a to je rozdíl několika tisíc korun ročně na jediné místnosti. Sledování účinnosti klimatizace je proto klíčové z hlediska provozních nákladů a úspor energie. Jinak též hovoříme o EER faktoru pro chlazení a COP faktoru pro vytápění.

Tajemné slovo inverter

Technologie inverter nám umožní plynule měnit výkon kompresoru v určitém rozsahu. Standardní kompresor se umí pouze vypnout a zapnout, to ale představuje značné ztráty energie. Nejúčinnější z inverterových technologií All DC Inverter přitom používá u ventilátorů ve vnitřních jednotkách, u ventilátorů ve venkovních jednotkách a u kompresorů ve venkovních jednotkách motory na stejnosměrný proud. Proč? Snadno pak lze měnit otáčky a nebo výkon v rozpětí od 10 do 100%, což není u standardních systémů fyzikálně možné. All DC Inverter tedy dovede plynule měnit výkon podle potřeby v největším rozsahu. Termostat zařízení přitom ví, kolik chladícího a nebo naopak topného výkonu je třeba pro dosažení nastavené teploty, pošle pokyn venkovní jednotce a ta dodá přesně potřebný výkon, se kterým se mění i spotřeba elektřiny. Systémy DC Inverter jsou navíc tišší než jejich konkurenti.

Typy klimatizačních zařízení

Vyráběno je mnoho typů klimatizačních zařízení, nejjednodušší klimatizace jsou mobilní, ovšem jejich výkon nebývá dostačující. Nejlepší klimatizace jsou instalovány napevno a zajistí rozvod čistého, upraveného vzduchu po celé budově. Některé klimatizace dovedou klimatizovat pouze jednu místnost, jiné více místností zároveň. Novinkou je také funkce „větrání.“

Vybrat si můžeme z kompaktních jednotek (jednotek jednodílných mobilníchokenních), dělených split jednotek (vnitřní jednotka může být nástěnná, podstropní, kazetová, mezistropní apod.) a dělených multisplit jednotek. Pro split jednotky je společná oddělená montáž vnější části (kompresoru) a vnitřní části (výparníku). Pokud může být k jedné venkovní jednotce připojeno více jednotek vnitřních, hovoříme o multisplit klimatizacích.
Pokud je navíc konkrétní split či multisplit klimatizace vybavena technologií inverter, jsou vyšší pořizovací náklady vykompenzovány vysokou úsporou energie. Další úsporu přitom může přinést pořízení klimatizace, která nabízí i topný režim. Jestliže se totiž součástí klimatizace stane topný systém, který splní přesně definovaná pravidla distributorů elektrické energie, můžeme požádat o nízký tarif na odběr elektrické energie (nejčastěji v případě multisplit systémů).

Zdroj: www.kskpraha.cz
KSK spol. s r.o. - Technické zařízení budov Poslat poptávku