Kotvení solárních panelů na kovové konstrukce Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Klasiku představují systémové kotvy pro taškové střechy, kdy se nepoužívá jakákoli celistvá kovová konstrukce, ale každý panel je kotven na několika bodech do konstrukce krovu. Nejčastější jsou v tomto směru střešní háky, které jsou kotvené pomocí vrutů do krokví nebo kontralatí, případně takzvané kombivruty s gumovým těsněním, které se používají ke kotvení do plechových imitací tašek, kanadského šindele a šablonových eternitových střech. Do střech z trapézového plechu jsou pak solární panely kotvené nízkými hliníkovými profily uchycenými přímo do plechu samozářeznými šrouby, nebo pomocí svorek na falcích, kdy nedochází k narušení krytiny.

Používají se však také kovové nosné konstrukce, a to nejen na střechách plochých či na zemi. I pro montáž pevných konstrukcí je však na střechy výhodnější použít takový způsob kotvení, který neporuší střešní krytinu navrtáváním otvorů (především u pálených či betonových tašek). U šablonových krytin (eternit, kanadský šindel, některé typy plechových krytin) se ale kotvení skrz krytinu nevyhneme. Proto se v tomto případě používají nejčastěji takzvané kombi šrouby s těsněním, viz dále.

Kotvení do eternitových šablon

Už kotvení do eternitových šablon šikmých střech je často realizováno pomocí kovové nosné konstrukce, byť jednoduché. Přitom je prováděno skrz krytinu, čili nejčastěji hliníková (hliník je lehký) konstrukce je kotvena kombi šrouby s gumovým těsněním, kdy jsou kotvící body vždy v místech překrytí šablon, aby šablony při dotahování nepraskly. Pod gumové těsnění je navíc možné nanést asfaltový tmel. Těsnění kombi šroubů dolehne na vyvrtaný otvor a zamezí tak zatékání vodních srážek do střechy.

Kotvení kovovými konstrukcemi na taškových střechách

V takovém případě řešíme především potřebu přizvednutí pro správnou orientaci solárních panelů vůči slunci. Toto řešení se však používá pouze na taškových střechách s mírným sklonem. Kovová konstrukce je ke střeše kotvena střešními háky určenými pro taškovou střešní krytinu. Jinak se běžně používají pouze střešní háky a kotvení je opět prováděno tak, aby neporušilo střešní tašky.

Kotvení konstrukce solárních panelů na plochých střechách

Na plochých střechách se neobejdeme bez kotvení nosné kovové konstrukce na střechu. Nosná kovová konstrukce je buďto kotvena kombi šrouby přímo do krytiny ploché střechy, je však též možné použít gravitační zátěž (např. betonovou), ovšem jen v případě dostatečné nosnosti ploché střechy. Gravitační zátěž lze použít i pro kotvení nosné konstrukce na zemi, na nestíněném místě pozemku.

Kotvení konstrukce solárních panelů na fasády

Ke kotvení kovových konstrukcí solárních panelů na fasádách se používají chemické kotvy a distanční rozpěry. Cílem je jednak nepoškodit fasádu budovy tlakem solárních panelů a za druhé nepoškodit tepelně izolační vlastnosti obálky domu (kovové kotvy by vytvořily tepelné mosty).

Kotvení konstrukce solárních panelů na pozemku

Kromě gravitační, například betonové zátěže, která se na volné ploše pozemku naskýtá jako nejjednoduší a přitom dostatečně účinné řešení, lze tyto konstrukce kotvit i do betonových základů, nebo alespoň betonových patek.

Montáž solárních panelů na pevné konstrukce

Nabízeny jsou sice ucelené montážní systémy, ty jsou ale vhodné pro menší instalace solárních panelů. Běžně se proto (i u menších instalací) používají zakázkově vyráběné zámečnické konstrukce. Na šikmých střechách se provádí jejich kotvení vždy k dostatečně únosnému krovu uchycovacími háky, které jsou vyrobené z pozinkované oceli nebo hliníku. Uchycení ke krovu se provádí vruty. U nosných konstrukcí jsou solární panely vždy připevňované na vodorovné profily konstrukce. Pokud je konstrukce umisťována na ploché střechy, používají se často vrtané kotvy přímo do betonu ploché střechy. Pokud je plochá střecha opatřena plechem, lze konstrukci kotvit do falců bez narušení střešního pláště. Velikosti a sklony konstrukcí pro solární panely (solárně termické a fotovoltaické panely) lze libovolně upravovat a přizpůsobit velikosti konkrétních typů solárních panelů.

Zdroj: www.laroz-zamecnictvi.cz

Zdroj použitých fotografií: www.laroz-zamecnictvi.cz, www.shutterstock.com