Lehčený beton pro trámové stropy

Trámové stropy najdeme ve starých domech, ale i novostavbách. Rozdíl je v tom, že trámový strop byl dříve konstruován tak, že byl často opatřen prkenným záklopem i zdola (nejen shora) a vzniklá dutina byla vysypána například jemnější, suchou sutí. Z tepelně izolačního hlediska je toto řešení nedostačující, byť je dřevo jako takové výborným tepelným izolantem. Zdola pak byla prkna opatřena rákosem a omítkou. Druhým typem trámových stropů byl prkenný záklop pouze shora, což se provádí i dnes v některých novostavbách (např. srubech a roubenkách a v rekreačních chatách). 

Vždy je otázkou, jak takové stropy izolovat. Běžně se na prkennou podlahu půdy ukládá tepelná izolace (např. minerální vlna), často je prkenná podlaha demontována, suť odstraněna a nahrazena lehkým tepelným izolantem, ovšem tepelnou izolaci lze položit i na prkennou podlahu, aniž bychom do konstrukce zasahovali.

A kromě tradičních tepelných izolantů, které je třeba opatřit povrchem, na nějž můžeme pokládat podlahovou krytinu, je výborným řešením právě použití lehčeného betonu. Tento beton je obohacen plnivem dobrých tepelně a zvukově izolačních vlastností.

Ekostyren

Ekostyren je plnivo určené do lehkých tepelně a zvukově izolačních betonů, které se používá jako přísada do betonu. Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu, která se snadno míchá s vodou, cementem a pískem (ručně, v míchačce i domíchávači – záleží jen na potřebném množství hmoty a dostupném zařízení).

Ekostyren je vyráběn na bázi recyklovaného odpadního polystyrenu. Aby se zajistila smáčivost jednotlivých granulí, musí být obaleny vhodnými smáčedly a vysoušedly, které zároveň odstraní elektrostatický náboj. Docílí se tak snadné míchatelnosti v běžných mechanizačních prostředcích, přičemž po vylití se jednotlivé granule ekostyrenu rozprostřou homogenně v celé vrstvě betonu.

Aplikace je zcela jednoduchá - Ekostyren se míchá s vodou, cementem a pískem, čímž vznikne lehčený beton - Ekostyrenbeton. Tento lehký beton se pak používá pro rekonstrukce a půdní vestavby, pro vytvoření spádové vrstvy ploché střechy, jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, terasy a podlahy a to především na všechny vodorovné konstrukce. Využití najde všude, kde potřebujeme vyrovnat jakoukoli nerovnost a přitom nezatížit konstrukci domu.

Platí to i pro trámové stropy půdních vestaveb, kde chceme povrch podlahy vyrovnat a přitom dobře tepelně a zvukově izolovat, aniž bychom příliš zatížili stropní konstrukci.  
Cílem každého výrobce stavebních hmot je vyrobit hmotu, která bude co nejlehčí a zároveň bude mít co největší pevnost v tlaku. To však například běžná minerální vlna a jiné izolanty nesplňují. Ovšem právě tepelná izolace o nízké hmotnosti a přitom vysoké pevnosti v tlaku je ideálním řešením i z hlediska tloušťky výsledných konstrukcí. A právě pro trámové, ale i klenbové stropy se jeví jako ideální. Ekostyrenbeton je až 12x lehčí než klasický beton, rychle tuhne, má až 30x lepší tepelně-izolační vlastnosti, je netříštivý, nesnadno hořlavý, odolává hlodavcům a plísním, je hygienicky i ekologicky nezávadný. 

Plnivo do lehčených betonů známe již od 60. let 20. století, kdy se do těchto betonů vmíchávaly nejrůznější hmoty, které měly specifickou objemovou hmotnost nižší než beton prostý. Dosahovalo se tak zlepšení fyzikálních vlastností při zachování dobrých mechanických vlastností těchto betonů. Jako plnivo se používaly dřevěné piliny, pálená hlína, extrudované horniny a poté se začal používat právě i pěnový polystyren. 

Aplikace Ekostyrenbetonu

Podkladem pro Ekostyrenbeton mohou být prkna či dřevěné desky uložené na trámy shora a opatřené impregnačním nátěrem, ale i beton, keramika a ocelové plechy. Na impregnovaný dřevěný podklad se lepí asfaltová lepenka, beton a keramika se navlhčí, pokud jsou znečištěné a zamaštěné, opatříme je kvůli přilnavosti vhodným nátěrem, stejně tak i ocelové plechy. Ekostyrenbeton se vždy ukládá na celou výšku vrstvy, přičemž její sklon může být dle potřeby až 30°. S výjimkou výroby prefabrikátů není zhutňování tohoto materiálu nutné, stačí povrch stáhnout latí a uhladit hladítkem. U volných ploch je nutné povrch chránit před nadměrným vysycháním a klimatickými vlivy. Pro zvýšení únosnosti Ekostyrenbetonu je vhodné použít armaturu, nejlépe svařované (kari) sítě při objemové hmotnosti Ekostyrenbetonu 900kg/m3. Armaturu uložíme ve spodní třetině až jedné polovině tloušťky vrstvy, výšku fixujeme podložkami.

Musíme samozřejmě nalít předepsané množství vody, přidat cement a rozmíchat na cementové mléko. Poté přidáme písek a znovu promícháme a až nakonec postupně přidáváme Ekostyren a hmotu promícháváme, dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Pokud je směs příliš suchá a nesoudržná, doplníme ji nepatrně vodou, přičemž výsledná směs nesmí být tekutá. Sklon míchačky volíme co nejmenší a výslednou hmotu mícháme alespoň 3 minuty.

Vrstva Ekostyrenbetonu (obj. Hmotnost 500, 700, 900 kg/m3) může být bez dalších úprav podkladem pro příčky hmotnosti menší jak 200 kg/m2.