Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

12. díl seriálu

Datum vydání: 20.06.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o téma přístupových komunikací k pozemkům či opravu fasády řadových garáží.

Dotaz na téma: Stavba RD na pozemku s nevyhovující přístupovou cestou

Dotaz: Dobrý večer, mám dotaz ohledně výstavby komunikace: za naším domem vede asi 40 cm od domu úvozová cesta vedoucí do hluboce zaříznutého a svažitého terénu. Tato cesta byla používaná dříve jen jako cesta max. pro pěší nebo jen pro koňské povozy a v současnosti se v některých úsecích dá projet jen s malým traktůrkem. Tento úvoz vede pouze do polí a na louku. Nyní na té louce se mají stavět 3 domy a majitel pozemků chce tento úvoz užívat jako příjezd. Úvozová cesta není vůbec zpevněná a od silnice je v délce cca 250 m, v obdobích dešťů po ní teče voda. Cesta vede na jedné straně asi v délce 70 m hned vedle našeho oploceného pozemku a z druhé strany je příkrý kopec, šířka úvozu je pouze na této délce asi 2,5 m. Náš dům nemá pevné základy, stojí pouze na pískovcích, je z r. asi 1920. Máme obavy, že těžká auta naruší statiku domu, nehledě na to, co bude v zimě, co hasiči anebo sanitka a popeláři, tam se prostě nedostanou. Poraďte, jak se můžeme bránit. Děkuji za odpověď. DB

Naše odpověď: Zástavba na předmětných pozemcích musí být v souladu s územním plánem obce. V územním plánu může být zástavba pozemků podmíněna realizací jiných staveb, mezi které patří základní technická vybavenost (ZTV) pro dopravní a inženýrské připojení těchto pozemků na stávající komunikace a sítě. I když by povinnost vybudování nové komunikace územním plánem obce uložena nebyla, nové plochy pozemků pro bydlení musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. V této vyhlášce jsou uvedeny požadavky kladené, jak na plochy pozemků pro bydlení, tak na pozemky staveb pro bydlení. Pokud tedy stavebník nových staveb má záměr pozemky zastavět, jeho záměr musí být v souladu s výše uvedenými zákonnými předpisy a musí se k němu kladně vyjádřit dotčené orgány státní správy (podle toho, zda zájmy jimi chráněné mohou být dotčeny - jedná se např. o orgán ochrany přírody, dopravní úřad, hasičský záchranný sbor atd.). Tyto dotčené orgány státní správy a následně stavební úřad, který bude záměry na sousedních pozemcích schvalovat, musí zkontrolovat, zda je záměr v souladu s platnými předpisy. Pokud chcete do procesu povolování těchto staveb aktivně zasáhnout a podat ke stavbě námitky, obraťte se na příslušný stavební úřad.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování cest a komunikací a povolování staveb pro bydlení" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Oprava přístupové komunikace (mostu) ke stavbě RD

Dotaz: Dobrý den. Prosím Vás o radu: vlastním rodinný baráček. Problém mám v tom, že starosta vesnice mi přislíbil opravu mostu, který nevlastním. Ten most nemám psaný v listu vlastníka. Je to jediná cesta, kterou mi přivezou uhlí na zimu, a zároveň každé ráno jezdím přes most do práce. Most má rozměry 5x4 m, je malý. Problém je v tom, že včera mě odchytil starosta a důrazně mi řekl, že si most mám opravit na vlastní náklady. Prosím Vás, už opravdu nevím na koho se obrátit komu teda most patří? Mám si ten most opravdu na své náklady opravit? Pravda je, že je v zuboženém stavu a hrozí propadnutí. Předem děkuji za odpověď. MR

Naše odpověď: Vlastník stavby mostu by měl tuto stavbu udržovat takovým způsobem, aby byla schopna sloužit účelu, ke kterému byla zhotovena. Mosty bývají v majetku vlastníka komunikace, která je přes most vedena. Jelikož je stavba mostu stavbou dopravní, obraťte se na příslušný dopravní úřad (speciální stavební úřad), kterými bývají odbory dopravy městských úřadů. Dopravní úřad by měl zajistit posouzení stavebně-technického stavu mostu a následně navrhnout řešení jeho opravy.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování a provádění cest a komunikací" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Odstupová vzdálenost dvou plynovodních přípojek

Dotaz: V jaké vzdálenosti mohou být 2 plynové přípojky od sebe? JP

Naše odpověď: Projektovou dokumentaci pro přípojky plynu musí zpracovat oprávněná osoba, V této dokumentaci by mělo být vyznačeno umístění jednotlivých přípojek plynu a měla by v ní být navržena i vodorovná vzdálenost mezi nimi. Tato vzdálenost by neměla být menší než 0,4 m.

Další dotazy a odpovědi na téma "Inženýrských sítí a přípojek" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Oprava fasády řadových garáží

Dotaz: Jedna z hranic mého pozemku jsou zadní stěny garáží. Některé jsou v dost ubohém stavu - opadaná omítka či úplně chybějící, každá garáž z jiného přiznaného materiálu apod. Lze nějak vlastníky těchto garáží donutit, aby si je omítli či nějak sjednotili vzhled, abych měla hezké prostředí u novostavby? Děkuji za radu. MB

Naše odpověď: Nejdříve se s vlastníky staveb garáží pokuste o dohodu, jejímž předmětem bude provedení udržovacích prací jejich staveb z Vašeho pozemku. Pokud k dohodě nedojde, nezbývá, než požádat příslušný stavební úřad o provedení tzv. „státního dozoru“ ve věci neprovádění řádné údržby staveb (viz ustanovení § 139 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“ˇ. Jestliže stavební úřad zjistí, že vlastník stavbu řádně neudržuje, vyzve jej k provedení udržovacích prací. V případě, že vlastník stavby výzvy stavebního úřadu neuposlechne, tak mu následně zjednání nápravy nařídí.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování a provádění garáží" najdete ZDEZDE.

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE