Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

32. díl seriálu

Datum vydání: 19.12.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o oplocení pozemků a realizaci sousedovy žumpy na pramenu studny.

Dotaz na téma: Oplocení pozemku (požadavek souseda na doplnění projektové dokumentace stavby)

Dotaz: Dobrý den, žádám Vás tímto o radu ve věci oplocení pozemku. Stavební úřad ve věci rozhodl, že plot bude postaven dle hraničních bodů - vytýčení, přičemž plot bude stát na mém pozemku. Soused se proti rozhodnutí odvolal a trvá na tom, aby stavba plotu byla okótovaná od jednotlivých budov k vytýčené hranici pozemku. Plot bude postaven z hliníkového trapézového plechu ve výšce 2 m v zadní části RD souseda a k tomuto má také výhrady, že mu bude docházet k destrukci fasády a k plísním. Ptám se Vás, zda musím doplnit projektovou dokumentaci o kótování a změnit materiál ke stavbě plotu? Pokud nesplním tyto požadavky, je mi vyhrožováno soudem. Děkuji za brzkou odpověď. PP

Naše odpověď: 
Jak uvádíte v dotazu, stavební úřad považuje záměr výstavby oplocení za záměr, který je v souladu s platnými předpisy a v tomto smyslu i rozhodl. Pokud se soused proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolal, je to jeho zákonné právo. Odvolací orgán musí jeho dovolání posoudit a rozhodnout, zda stavební úřad při svém rozhodování postupoval v souladu s platnými předpisy, či nikoliv a následně rozhodnutí stavebního úřadu buď potvrdí, nebo zruší. V případě, že soused nebude s rozhodnutím odvolacího orgánu souhlasit, může se obrátit na příslušný správní soud. Podat žalobu k soudu však samozřejmě může kdykoliv. Je otázkou, zda tato výhružka není jen prostředkem k zastrašování… 

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Oplocení pozemku v blízkosti obraciště komunikace

Dotaz: Chtěl bych se zeptat, jestli jsou nějaké požadavky pro sjezd, který ústí v ose komunikace na obratiště tvaru „Y“? A když obratiště končí až na hranici mého pozemku, můžu zbudovat zděný plot hned u hrany obratiště nebo musí být dodržen nějaký minimální odstup mezi plotem a komunikací? Děkuji za odpověď. MH

Naše odpověď: O povolení sjezdu z komunikace na pozemek je nutné požádat příslušný dopravní úřad. Podkladem žádosti o povolení vjezdu je projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou (autorizovaným dopravním inženýrem), stanovisko policie a stanovisko vlastníka komunikace. Oprávněná osoba musí v projektové dokumentaci posoudit rozhledové poměry a navrhnout připojení sjezdu v souladu s platnými předpisy. Pokud není umístění plotu omezeno územním plánem obce, neměl by být důvod, který by bránil umístění plotu na hranici pozemku. Umístit a realizovat stavbu oplocení lze však pouze na základě vydaného územního souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad. A protože mohou být stavbou oplocení omezeny rozhledové poměry, mělo by být podkladem k žádosti o územní souhlas zmíněné stanovisko dopravního úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace sousedovy žumpy na pramenu studny

Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych se, zeptat kde se můžu odvolat proti tomu, když si soused postavil na našem pramenu studny žumpu? Dodržel sice vzdálenost 30 m, ale v případě poškození žumpy bude zasažen hlavní pramen naší vody. Kdo a jak můžu pořádat o ochranné pásmo našeho pramene? Děkuji. IA

Naše odpověď: Se svou stížností se obraťte na příslušný stavební úřad. Tam zjistíte informaci, zda je žumpa schválena či nikoliv. Současně se obraťte na vodoprávní úřad, ten je příslušný k povolení studny. Požádejte jej o posouzení a řešení poškození pramene stávající studny.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studen, septiků a čov" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE