Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

33. díl seriálu

Datum vydání: 26.12.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o změnu užívání RD na kavárnu a kancelář či legalizaci žumpy realizované bez povolení.

Dotaz na téma: Změna užívání RD na kavárnu a kancelář

Dotaz: Dobrý den, plánuji rekolaudaci staršího domu, který je nyní zkolaudován k bydlení, na kavárnu (přízemí) a kancelář (podkroví). 1) Musím mít zajištěno parkování? Součástí pozemku totiž nejsou žádné pozemky, kde by bylo možné parkovat. Pouze městská komunikace, kde je parkování možné. 2) Mohou záměr rekolaudace na kavárnu "zazdít" sousedé? Objekt sousedí v řadové zástavbě s obytnými domky z obou stran. Nicméně provoz kavárny nebude hlučný, žádné hudební ani jiné akce neplánuji a otevírací doba bude max. do 21 hodin. 3) Objekt není kulturní památkou, ale je součástí památkové zóny. Památkářům se nelíbí záměr zvětšit okna na výlohy, jak to v kavárnách běžně bývá. Při tom ve stejné řadě domů je několik obchodů s výlohami. Oni tvrdí, že každá stavba se posuzuje individuelně. Pokud budou památkáři trvat na svém, nejede přes jejich rozhodnutí vlak? 4) Podkroví má výšku pouze 2,3 m. Je možné ho zkolaudovat na kancelář? Díky. JCh

Naše odpověď: 1/ Pro nové užívání stavby musí projektant stavby zároveň posoudit potřebu vytvoření nových parkovacích míst. V případě, že se jejich počet zvýší, musíte tyto parkovací místa na svém (nebo na pronajatém) pozemku zajistit. 2/ Vlastníci sousedních pozemků a staveb mají právo ke stavebnímu záměru vznést své námitky, jejichž oprávněnost musí ve vedeném povolovacím řízení posoudit stavební úřad. Co se týče hluku, který by mohl vycházet z provozu kavárny, bude nutné vypracovat „hlukovou studii“, která posoudí, zda je stavba navržena tak, aby nedocházelo k překračování limitů hluku v sousedních stavbách. 3/ Skutečnost, že se každá stavba posuzuje z hlediska památkové ochrany individuálně, je pravdou. To však nic nemění na tom, že by památkáři neměli u každé stavby „měřit jiným metrem“. V případě, že dotčený orgán památkové ochrany vydá své rozhodnutí, musí se jím stavební úřad při svém posuzování řídit. 4/ Zkolaudovat místnost o výšce 2,3 m na kancelář je dle mého názoru možné, za předpokladu, že zde bude zajištěno dostatečné osvětlení. Skutečnost, zda tato místnost vyhovuje parametrům pro užívání kanceláře, musí ve svém projektu zhodnotit a spolehlivě odůvodnit projektant stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro podnikání" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Legalizace žumpy realizované bez povolení stavebního úřadu

Dotaz: Dobrý den, zdědili jsme barák a je tam už zabudovaná žumpa. Není na ní žádné povolení a na stavebním úřadě mi řekli, že se na to musí udělat dodatečné stavební povolení. Myslela jsem, že stačí jen ohlášení… Jde to udělat nějak snadněji, abych nemusela obíhat projektanty apod.? Další věcí je, že ta žumpa je cca 10 m od studny (ne 12 m), bude se to muset celé vykopávat a předělávat nebo tuto vzdálenost nikdo kontrolovat nebude? Děkuji. PF

Naše odpověď: Jestliže byla žumpa vybudována bez schválení stavebního úřadu, jedinou cestou k její legalizaci je dodatečné povolení. Stavebnímu úřadu je nutné spolu s požadovanými podklady předložit i projekt stavby. Dále je nutné prokázat, že žumpa není v rozporu s platnými předpisy (tzn., že musí být dodržena min. vzdálenost mezi žumpou a studnou). Zda bude tuto skutečnost stavební úřad kontrolovat nevím. Při posuzování dodatečného povolení stavby je to však jeho povinností.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studen, septiků a ČOV" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Požárně nebezpečný prostor přístřešku pro osobní automobil

Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne, jak se posuzuje otevřený přístřešek pro osobní automobil z hlediska požární ochrany (odstupové vzdálenosti)? Jde o případ, kdy je půdorys přístřešku větší než 25 m2 a mělo by proběhnout řízení o povolení stavby. Přístřešek není garáž ve smyslu ČSN 730804. Děkuji. JS

Naše odpověď: Otevřené plochy přístřešku pro osobní automobil vytvářejí požárně nebezpečný prostor, jehož rozsah musí v technické zprávě požárně bezpečnostního řešení stavby stanovit její zpracovatel (autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb). Jeho technická zpráva bude součástí projektové dokumentace pro povolení stavby. Na základě rozsahu požárně nebezpečného prostoru budou stanoveny odstupové vzdálenosti. Pokud by požárně nebezpečný prostor zasahoval na sousední stavby, musejí být projektantem stavby navržena opatření, aby tomu bylo zamezeno.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 1

Pozemek mimo územní plán 27.12.2011, 22:25:56

Dobrý večer, zajímalo by mne kdo určuje zařazení pozemku do územního plánu, zda je to starosta obce nebo jiná organizace..děkuji Košťálová

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE