Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

40. díl seriálu

Datum vydání: 13.02.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o osazení mříží na okna v domě v památkové zóně či úpravy sousedova přístřešku na dřevo na hranici pozemku.

Dotaz na téma: Zamítnutí záměru stavby RD v žádosti o územně plánovací informaci

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz na uliční čáru. Podal jsem žádost o územně plánovací informaci, kde jsem předvedl záměr umístění novostavby RD. Stavební úřad můj záměr zamítl s odůvodněním, že dům nesplňuje uliční čáru. V ÚP uliční čára není definována, žádný regulační plán na danou lokalitu neexistuje. Zřejmě úředník vychází z okolní zástavby, kde je souvislá řada domů se stejnými odstupy od ulice. Má právo úředník takto rozhodnout? Já si myslím, že rozhodnutí není podloženo žádným zákonem, vyhláškou nebo územní či regulační plán. Mohu se proti územně plánovací informaci odvolat? TH

Naše odpověď: Na základě vydané územně plánovací informace stavební úřady poskytují, zjednodušeně řečeno, informace o možnosti realizace záměru na pozemku. Jelikož však územně plánovací informace není správním rozhodnutím ani usnesením, nelze se proti ní odvolat. Z čeho vychází požadavek stavebního úřadu na dodržení uliční čáry, netuším. Je možné, že tento požadavek vychází ze skutečnosti, že je předmětná ulice např. „kompoziční osou“ území… Informace o podmínkách, omezující jednotlivé činnosti a umístění staveb na pozemcích, lze zjistit pouze z územního plánu obce. Nahlédnout do něho můžete na příslušném obecním nebo stavebním úřadě. Pokud tedy názor stavebního úřadu není podložen požadavkem žádného platného právního předpisu, nemůže jej v územně plánovací informaci uvádět.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Osazení mříží na okna v domě v památkové zóně

Dotaz: Dobrý den, potřebuji vědět, zda mám ohlásit již zhotovené mříže na 2 oknech ze 3, byt je v suterénu a došlo k scéně, kterou vyvolal soused (řešeno Policii ČR), necítím se v bytě bezpečně. Byt je v mém osobním vlastnictví, součást pojišťovací smlouvy je i podmínka mříží. Údajně se i celý dům nachází v památkové zóně, na což mne ani původní majitel, ani realitní kancelář neupozornili a město samé mi ničím tuto skutečnost nedalo najevo. Jedná se o kovově mříže zhotovené na zakázku. Děkuji za radu.

Naše odpověď: Osazení mříží do oken lze považovat za stavební úpravu, kterou se mění vzhled stavby. Ta by potom podléhala schválení stavebního úřadu. U stavebních prací na stavbě, které se nachází v památkově chráněné zóně, musí být vydán souhlas dotčeného orgánu v oblasti památkové péče.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Úpravy sousedova přístřešku na dřevo na hranici pozemku

Dotaz: Soused má postaven přístřešek na dřevo vysoký 2 m, z vlnitých azbestocementových desek na hranici pozemku, který si upravuje - rozšiřuje podle svého uvážení. Může pracovat s materiálem, který je nebezpečný bez souhlasu sousedů a jaké se vztahují na tyto práce nařízení?

Naše odpověď: Jelikož je azbest zdravotně závadný materiál a může negativně ovlivnit zdraví osob a životní prostředí, musí vlastník stavby, která azbest obsahuje její udržovací práce i stavební úpravy vždy ohlásit stavebnímu úřadu (ustanovení § 103 odst. e/ stavebního zákona). Osoba, která provádí práce s azbestem, musí zajistit, aby jimi neohrožovala své zdraví, ani zdraví jiných osob. Rovněž likvidace stavebního odpadu, který obsahuje azbest podléhá povinnostem stanoveným zákonem od odpadech (§ 35 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.). Pokud se sousedem není možná domluva, obraťte se s  písemnou žádostí o pomoc na příslušný stavební úřad i na státní orgán ochrany životního prostředí. 

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Napojení chaty na sousedovu studnu

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz: můj soused si zlegalizoval studnu, ze které odebíráme vodu oba. Jedná se o chaty, které jsou na pozemcích městských lesů. Mám obavy, aby se jednou nestalo, že mně soused od této studny odpojí. Co mám dělat a jaké kroky mám podniknout, aby se tak nestalo? Děkuji za odpověď. J

Naše odpověď: Uvádíte, že soused zlegalizoval studnu, která je na cizím pozemku. Musel tedy řešit i majetkoprávní vztahy, týkající se jednak stavby a jednak pozemku, na kterém je umístěna. Pro její legalizaci musel patrně prokázat, že je jejím vlastníkem. Otázkou je, kdo studnu vybudoval a zda je z právního hlediska samostatnou věcí, či nikoliv. Ve vztahu k pozemku může být stavba samostatnou věcí, ale může být i jeho součástí (podle jejího stavebně technického provedení). Pokud by se jednalo o stavbu, která je samostatnou věcí, která není nedílnou součástí pozemku, a kterou jste vybudovali společně, měli byste být oba i jejími vlastníky. Prvním krokem, který byste měl ve věci učinit, je ověřit majetkoprávní vztahy, týkající se stavby studny a její vazby na pozemek, na kterém je umístěna a zajistit si informace o tom, za jakých podmínek byla stavba zlegalizována, tedy zda při legalizaci stavby nedošlo k porušení platných předpisů.

Další dotazy a odpovědi na téma "Studen" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE