Nápojové kartony slouží – jak využít recyklované desky, které se z nich vyrábí Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Tradiční OSB desky jsou poměrně drahé, existuje však o dosti levnější a přitom stejně hodnotné a navíc odolnější řešení. Recyklované desky PackWall z nápojových kartonů.

Co se děje s tříděným odpadem?

Spousta lidí dnes třídí odpad, je to vzhledem k množství odpadu různého druhu, který lidstvo produkuje, skutečná nezbytnost, nikoli jakási ekomóda. Ovšem často si pokládáme otázky, co se vlastně s takovým odpadem děje dál. Odpovíme vám alespoň na otázku, co se může dít s nápojovými kartony, tedy krabicemi od džusů, mléka, krabicového vína a jiných takto balených tekutin. A že je lze využít například ve stavebnictví a truhlářství, to by asi napadlo málokoho.

Zpracování nápojových kartonů

Shromážděné nápojové kartony (mohou být i s víčky) jsou ve výrobě drceny a za vysokého tlaku při současné vysoké teplotě lisovány mezi dvě krycí vrstvy. Formátovací pila s hranovou frézou poté každý výlisek ořízne a opatří požadovaným typem hrany. Vznikají tak výrobky typu OSB desek.

Tyto desky vyrobené z recyklovaných nápojových kartonů jsou vlastně složené z celulózy, hliníku a polyetylenu a právě takováto kombinace hmot má velice zajímavé vlastnosti. Polyetylen se stává při lisování za vysokého tlaku a teploty pojivem, které značně uzavírá strukturu desek před působením vody. Průnik vlhkosti je právě díky polyetylenu definovaný samotnou nasákavostí desky ve výši pouhého 1 %. I bobtnání těchto desek je o cca polovinu menší než u OSB desek na bázi dřeva. Nízkou nasákavost a bobtnání desek vyrobených z nápojových kartonů uplatníme všude, kde je předpokládán zvýšený výskyt vlhkosti. Je však třeba zabránit expozici vnějšímu prostředí a permanentnímu vnikání vody. Nejde o desky plně plastové.

Při výrobě těchto desek se nepoužívají žádné chemikálie, proto jsou vzniklé výrobky šetrné k životnímu prostředí nejen samotným faktem recyklace. Zužitkováváním druhotné suroviny jsou součástí cirkulární ekonomiky, na kterou dnes EU klade vysoký důraz.

Desky PackWall

Právě použité nápojové kartony používá k výrobě recyklovaných desek například firma Flexibau, která vyrábí desky PackWall. Robustní struktura těchto desek je natolik uzavřená, že dokonce kročejový útlum hluku definovaný zvukovou neprůzvučností dosahuje 31 dB. Desky však nejsou uzavřené zcela, proto skrz ně mohou pronikat vodní páry. Faktor difuzního odporu je µ = 111. Konstrukce vytvořené z desek PackWall tedy „dýchají“. Modul pružnosti desek je navíc definován hodnotou 1400 MPa, což deskám deklaruje možnost ohybu. Prostě je můžeme do určité míry bez problému ohnout.

Využití desek PackWall

Desky z recyklovaných nápojových kartonů se nejčastěji používají ve stavebnictví při suché výstavbě k tvorbě obvodových stěn, příček, podlah, kleneb, střešních plášťů, záklopů podkroví, podhledů, stavebních ohrad a jiných dílčích konstrukcí. Značné uplatnění mohou například desky PACKWALL basic a PACKWALL surface najít během výstavby dřevostaveb, kde plně nahrazují konvenčně používané deskové materiály. 

V truhlářském průmyslu se pak používají pohledové varianty PACKWALL design a PACKWALL design panel. U těchto pohledových desek řemeslníci a obzvlášť investoři oceňují pestrý mozaikový vzhled a proto z nich zhotovují různé druhy cenově dostupného nábytku (vestavěné skříně, komody, lavice, regály, police, pulty, designové prvky, obklady stěn, bary, prostě cokoli).

Typy nápojových kartonů a míra recyklace v EU a ČR

Ale vraťme se ještě k nápojovým kartonům. Nápojových kartonů rozeznáváme dva základní typy: aseptický (určen pro trvanlivé výrobky) a neseptický (určen pro pasterované výrobky). Nosnou funkci nápojových kartonů má papír, kteří tvoří obvykle 75% hmoty, polyetylen (21%) a hliník (4%) mají funkci ochrannou. V EU se dnes vytřídí v průměru cca 47 % nápojových kartonů (cca 430 tisíc tun ročně), v Německu a Belgii je to dokonce 70 %, ze kterých se cca 3/4 zužitkují na recyklaci + výrobu energie a 1/4 skončí na skládkách. 

V ČR se dnes bohužel vytřídí pouze 25 % těchto obalů (cca 20 tisíc tun ročně) a z nich se k recyklaci a výrobě energie využije pouze pětina, čtyři pětiny prostě končí na skládkách. Výrobní kapacita společnosti Flexibau s.r.o. je přitom zhruba 3 tisíce tun ročně, ze kterých lze vyrobit až 75 tisíc desek (Zdroj: Ročenka EKO-KOM a.s., 2018; data společnosti Flexibau s.r.o.).

3 metody recyklace nápojových kartonů:

1) Provádí se vířivé rozvláknění obalů pomocí vody a rotace. Papír je tak rozpuštěn na vlákna a ta jsou zachycena na sítech, hliník a polyetylen se pak využívají společně dál (spalováním pro výrobu elektrické a tepelné energie), nebo se oddělují pyrolýzou (hliník) a tlakovým litím/vstřikováním (polyetylen). 

2) Další možností je rozložení v zahradním kompostu, kdy se rozloží papír a hliník s polyetylenem následně prosejí.

3) Lisování do desek, kdy jsou dotříděné nápojové kartony drceny, sušeny a za vysokých teplot lisovány mezi kartonové papíry. Polyetylen se stává vlivem teploty pojivem, vzniklé desky jsou nakonec řezány na příslušné formáty.

Historie výroby desek PackWall

V roce 2006 byla technologie výroby desek z nápojových kartonů patentována společností Flexibuild s.r.o. a byla zahájena výroba desek v Hrušovanech u Brna. V letech 2006 až 2011 byla prováděna výroba desek pro vybrané realizační firmy, po celé ČR bylo s využitím těchto desek postaveno cca 70 domů (např. v roce 2011 postaveno v Hrádku nad Nisou pět popovodňových domů za 19 mil. Kč). V letech 2013 až 2015 byla založena společnost Flexibau s.r.o. finanční skupinou GES a došlo k převzetí všech aktivit od společnosti Flexibuild s.r.o., byla též odkoupena licence pro EU a došlo k přesunu technologie do vlastního výrobního areálu v Milevsku (jižní Čechy). V letech 2015 až 2017 došlo ke konsolidaci výrobní technologie, certifikaci, nastavení interních procesů a znovuobnovení projektu pod značkou PACKWALL.

Výroba desek PackWall

1) Dotřídění již roztříděných nápojových kartonů (odebrání věcí, co se dostaly do kontejnerů omylem - kov, kámen, sklo, plné nebo poloprázdné kartony).
2) Drcení za pomoci dvouhřídelového drtiče, kdy dojde k rozdrcení kartonů na malé části (drť/řezanku).
3) Sušení, při kterém se rozdrcená směs skladuje v otevřených klecích a pravidelně provzdušňuje.
4) Lisování pod vysokým tlakem a za vysoké teploty, kdy je drť lisována mezi dvě vrstvy recyklovaného papíru.
5) Řezání/formátování na konkrétní formáty desek, na objednávky zákazníků se též provádí řezání na zakázkové rozměry.