Nechte si přivézt beton Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Transportbeton je takový beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce, načež je beton dodáván v čerstvém stavu na místo potřeby.

Čerstvý beton je přitom takový beton, který byl právě vyroben a a ve zpracovatelném stavu je dodáván na místo ukládky. Tento beton se na stavbě ukládá do bednění, používá se na základy a desky rodinných domů a jiné monolitické konstrukce. Beton se ukládá přímo z mixu (autodomíchávače) a na nedostupná místa se dá i čerpat čerpadlem betonových směsí. Čerstvý beton je v předepsané konzistenci a je schopen zhutnění normálním způsobem, nebo za pomoci vibrátorů. Čerstvý beton se rozlišuje podle třídy betonu, stupně vlivu prostředí a konzistence.

Společnost ČR Beton Bohemia spol.s.r.o. dodává svým zákazníkům prostřednictvím vlastních a majetkově propojených betonáren betony dle platných norem v široké paletě pevnostních tříd. Ve snaze maximálně uspokojit požadavky zákazníků, spolu s odborníky v oboru, pracují na zvyšování kvality svých služeb a rozšiřování sortimentu podle aktuálních trendů na trhu. Vyráběné transportní betony slouží všem zákazníkům, od malých až po velké k uspokojení jejich potřeb při realizacích staveb.

Transportní betony se vyrábějí celoročně V zimním období je možné využít služeb betonáren se zimním provozem, kde je možnost ohřevu vody a kameniva, popřípadě se dají také použít speciální přísady pro rychlejší náběhy betonů. Ze strany odběratele se ale nesmí podcenit následné ošetřování uložené směsi tak, aby nedošlo k jejímu zmrznutí. Transportní betony jsou vyráběné v souladu s platnými normami.

Běžně jsou vyráběné betony pevnostních tříd od C8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37. Při výrobě betonových směsí se používá cement, různé frakce kameniva, například písek 0/4, drtě 4/8, 8/16, 11/22, přísady a příměsi. Transportbetony se mohou podle místa uložení dále rozdělovat na betony odolné působení vlhkosti, mrazu, agresivnímu prostředí apod.

Nejčastěji jsou transportní betony dopravované na stavby rodinných domů, hal a jiných průmyslových objektů, ovšem využití najdou při realizacích jakýchkoli stavebních projektů.

Zdroj: www.crbeton.cz

ČR Beton Bohemia spol.s.r.o. - centrála Poslat poptávku