Nová střecha jedním tahem Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Realizace nových střech zahrnuje více řemesel, proto nemůžeme použít jeden souhrnný název – například střechař (nejvýše tak stavebník), ale hovoříme o pracích tesařských, pokrývačských a klempířských, které podtrhnou výsledek, ochrání štíty, prostupy a úžlabí a svedou srážkovou vodu ze střechy. Jak často kontrolujete stav své střechy? Nebo se na ni alespoň letmo podíváte? Nezapomeňte, že pravidelnou kontrolou a drobnými opravami předejdete nákladnějším opravám. Ovšem někdy již není jiné cesty, než střechu radikálně rekonstruovat a nebo postavit zcela novou.

Provádíte pravidelné kontroly střechy svého domu, garáže a jiných staveb? Pokud ne, děláte velikou chybu. Mnohdy stačí i jen letmý pohled, aby odhalil závažnou závadu. Při dodržení zásad pravidelných kontrol střechy a následných oprav se vám nestane například to, že vás v noci vyruší kapky vody, které se objeví na stropě a začnou kapat dolů či voda stékající po stěně. Ovšem pokud je střecha již ve velmi špatném stavu, je třeba přivolat odborníka a poradit se, co s ní. Nová střecha nejenže zamezí možným poškozením stavebních konstrukcí a jejich povrchů, ale též zhodnotí nemovitost, pokud byste ji chtěli prodat či pronajmout.

Prohlídka střechy

Na co se musíme zaměřit při prohlídce střechy? Za prvé bychom měli střechu prohlédnout alespoň dvakrát ročně (na jaře a na podzim, čili po zimě a před zimou) a poté samozřejmě vždy, kdy odhalíme vodu pronikající do stavebních konstrukcí. Pokud jsme nevybudovali podkrovní byt a máme ještě tradiční půdu, je lepší začít prohlídkou střechy odsud. Ale mnohému napoví i jen občasná pátravá prohlídka stavu střechy zvenčí. Některé detaily jsou opticky ukryté velkou plochou zakrytou střešní krytinou, prostě se díváme na červený monolit rozbrázděný pravidelnými linkami, ale při detailnější prohlídce se náhle vynoří. V podkrovním bytě poznáte problém dokonce ještě snáze, jednoduše uvidíte mokrou sádrokartonovou šikminu či stěnu, zato na půdě se může voda z podlahy odpařit, pokud ještě nejde o velkou závadu, ale jen drobnost. O co snáz však spatříme v podkroví následek, o to hůř se odhaluje příčina. Podkrovní povrchy jen tak snadno nerozpáráme a střecha může mít problém mnohem dál, než se její poškození projevuje. Střechu je též třeba prohlédnout po silném přívalovém dešti, po silném krupobití a po vichřici, respektive silně vanoucích větrech. 
Na půdě zkontrolujte místa, kde je střecha prohnutá, případné tmavé skvrny a mapy, místa, kterými prosvítá světlo a známky netěsnosti všude, kde jsou vidět stopy vody. Může to být na podlaze, krovu, nebo třeba na stěně komína. Obzvláště oplechování prostupů střechou bývá problematické a nejvíce právě u starších střech. 

Při kontrole střechy zvenčí je třeba zaměřit se na poškození oplechování, chybějící tašky, zvlnění, popraskání, prohnutí, plísně a nebo pokrytí mechem či řasami (vyskytují se nejčastěji ve vlhkém prostředí a projevují se jako tmavé nebo nazelenalé skvrny).

Pokud na střeše odhalíte nějaké závady, přesvědčte se, zda je lze odstranit svépomocí a jak snadno. Novou střechu stavíme a nebo alespoň radikálně rekonstruujeme tu stávající pouze v případě, že již vidíme dlouhý řetězec závad, které prostě nelze ignorovat. Je krov v některých místech napaden dřevomorkou? Potom je třeba poškozené části bez váhání alespoň odřezat a nahradit. Je již krytina ve špatném stavu, ale krov je dobrý? Nechte vyměnit pouze střešní krytinu včetně klempířských prvků a určitě nezapomeňte na nové okapy. Pokud dosluhuje střecha, zřejmě již dosloužily i okapy. 

Nová střecha

Jestliže se ukáže, že je jediným řešením nová střecha, neváhejte. Skutečná životnost nové střechy by měla být v řádech mnoha desetiletí, betonové tašky slibují dokonce i více jak stoletou životnost. Ovšem během užívání střechy je možné, že budou muset být opět prováděny opravy menších či větších rozsahů, především v závislosti na extrémním počasí.

Nová střecha vždy vznikne součinností více řemesel. Mnohdy je dokonce třeba začít zednickými pracemi – například když chceme zvednout pozednice, opravit štít a podobně. Ale jádrem střechařského umění je kvalitní krov a tedy práce tesaře, teprve na něj kotvíme latěmi hydroizolaci a na latě pokládáme tašky. Práce klempíře se zase na střeše objeví během pokládky krytiny a po jejím položení.

Z výše uvedených důvodů je třeba, aby střechu realizovala jedna firma, která všemi uvedenými řemesly disponuje. Není možné práce na střeše postupně skládat z jednotlivých oborů a v mezičasech čekat. Hrozí zatečení srážkové vody do stavebních konstrukcí. Novou střechu je třeba realizovat jedním tahem. A mnohdy na to stačí i jediný týden.