Nový dům i nová zahrada začínají zemními pracemi

Máte před sebou stavební práce a úpravu budoucí zahrady, potřebujete připravit základy, prostor pro vedení inženýrských sítí, pozemní komunikaci nebo začít demoličními pracemi? Pak zajisté využijete profesionály se stavebními stroji. Další možností je také pronájem stavebních strojů. Nové technologie umožní rychlou a flexibilní práci, tudíž dodržení termínů a v časná příprava terénu nebude problém.

Společným jmenovatelem zmiňovaných stavebních prací je přesouvání materiálu prostřednictvím kvalitní techniky. Hned na začátku bychom si měli ujasnit a uspořádat, k jakým pracím techniku využijeme, aby se vše připravilo najednou a včas. Které práce pro stavbu nebo zahradu můžeme využít?

Dům

Budeme-li bourat, začínají demoliční práce. Na volném prostoru začínáme s přípravnými pracemi pro stavbu. Pro dům se musí vykopat základy, základové pásy a také vyhloubit rýhy pro inženýrské sítě. Pokud není možné napojení na kanalizace, vykopává se prostor pro jímku nebo jiné zařízení.

Autodoprava zajistí přemístění materiálu, odvoz přebytečné nebo kontaminované zeminy a přiveze základní stavební materiál (písek, štěrk, čerstvou zeminu – ornici a další stavební materiály).

Zahrada

Pokud jsme se rozhodli, že na zahradě bude jezírko nebo bazén, musíme zajistit vykopání jámy. Bude-li v zahradě umístěná pergola, nebo garáž, musíme vykopat její základy. Včas myslíme také na provedení drenáže pozemku.

Terénní úpravy na zahradě se často zajišťují bagrem. Možné je jak srovnání terénu, tak tvarování terénu – hrubé úpravy i jemná modelace terénu, možné jsou i zářezy do strání, nebo vytvoření svahu v zahradě. Moderní technika nabídne široké spektrum příslušenství, díky kterému snadno a efektivně vytvoří požadovaný tvar povrchu. Traktorbagr manipuluje s několika druhy lopat, s hydraulickými svahovými lopatami apod. Důležitá je také zkušená obsluha přístrojů.

Bude-li v zahradě umístěn nějaký kámen, socha apod. opět nám jej doveze těžká technika.

Cesty

Přípravu zpevněných ploch nebo příjezdové komunikace opět zajistí technika – nabídne zhutnění materiálu, dovoz stavebního materiálu, či srovnání terénu na požadovanou úroveň.

Zdroj: www.zdych.cz
Michal Ždych - zemní práce Poslat poptávku