O tom, že je nutné profesně regulovat trh s nemovitostmi v České republice se mluví více jak 20 let. Dlouho diskutovaný návrh zákona o realitním zprostředkování nyní čeká na své schválení v poslanecké sněmovně. Má legislativně určovat, kdo a za jakých podmínek může vykonávat realitní činnost a zprostředkovávat prodej nebo pronájem nemovitostí. Samotná účinnost nového realitního zákona se pak předpokládá v první polovině roku 2020. 

Jasná pravidla pro realitní kanceláře a zprostředkovatele

Hlavním cílem nového zákona je zamezit realitní činnost nepoctivým a odborně nezpůsobilým firmám a živnostníkům. Přísná kritéria a podmínky pro splnění profesní způsobilosti by měly ochránit hlavně zájmy klientů, kteří investují do nemovitostí často své celoživotní úspory. Mezi klienty panuje stále velká nedůvěra a jasná pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů by měla předejít jejich poškozování a přiblížit profesní úrovní realitních služeb v České republice našim zahraničním sousedům. V první řadě by měla činnost realitních makléřů přejít s novou legislativou na vázanou živnost. Pro výkon realitní činnosti a realitního zprostředkování bude potřeba prokázat konkrétní typ vzdělání a praxe, případně se profesně kvalifikovat a složit odborné a státem certifikované zkoušky.

Ochrana spotřebitelů

V návrhu nového realitního zákona se kromě odborné způsobilosti vymezuje také povinnost profesního pojištění pro případ způsobené újmy a konkrétní limit minimálního pojistného plnění. Kromě jiného se v zákoně počítá se stanovením pravidel a určenou písemnou formou při uzavírání zprostředkovatelských smluv o prodeji nebo pronájmu nemovitostí, které upravují vztah, práva a povinnosti mezi realitní kanceláří a klientem. Mezi nezbytné náležitosti takové smlouvy budou patřit označení předmětné nemovitosti, výše kupní ceny nebo konkrétní výše a splatnosti provize. Nabízet na trhu nemovitost k jejímu prodeji nebo pronájmu, bude mít možnost jen ten realitní zprostředkovatel, který bude mít písemný souhlas majitele. Podle nového zákona se budou také ukládat realitním zprostředkovatelům sankce za nedodržení stanovených povinností.

Úschova financí a informační povinnost zprostředkovatele

V zákoně o realitním zprostředkování se hovoří o zákazu nabízet úschovu financí ze strany realitních kanceláři, nikoliv ji fakticky poskytovat. Původní návrh zákona úschovu financí u realitních kanceláří zcela zakazoval a nyní bude záležet na případných pozměňovacích návrzích, zda alespoň omezí výši přijaté finanční částky, kterou bude oprávněn zprostředkovatel do úschovy převzít. Zprostředkovatel bude také při uzavření smlouvy o zprostředkování povinen poskytnout zájemci informace o konkrétních závadách a omezeních na nabízené nemovitostí. Návrh tak kromě jiného ukládá na zprostředkovatele povinnost případné závady zjišťovat a pečlivě prověřovat a to hlavně s ohledem na jeho prokázanou odbornost.

Zdroj: www.unicareal.cz