Sdílet
 
Terénní, zemní, výkopové práce

Odvodněte svůj pozemek

Datum vydání: 11.10.2010 | autor:

Je vám líto investovat námahu a peníze do úpravy zahrady o které víte, že ji dříve nebo později poničí voda? Při promyšlené a trvalé úpravě vodních poměrů na vašem pozemku můžete i v přemokřené oblasti dosáhnou slušných pěstitelských úspěchů. Nechte si od odborné firmy provést drenáž.

Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Drenáž pozemku (meliorace) znamená obecně úpravu vodních poměrů. Většinou jde o odvedení přebytečné vody, které je žádoucí stále, případně i nárazově po přívalovém dešti či jiném zaplavení. Stálý nadbytek vody vzniká u pozemků blízko vodních ploch nebo tam, kde je vysoká hladina spodní vody. Míní se tím hladina vody v rozmezí 800 ž 1.500  pod povrchem. Je-li výš, jedná se o tak podmáčený pozemek, že odvodnění běžným způsobem není možné. Lze doporučit snad jen navezení dostatečné vrstvy materiálu, který by zvýšil mocnost půdního profilu.

Uschovejte vodu na dobu sucha

Při hladině nižší než 1500  pod povrchem pozemek za podmáčený nepovažujeme a drenáž by byla zbytečným a drahým opatřením. To, jak silně je pozemek podmáčen, se zjistí sondou nebo prostě podle stavu okolí pozemku.

Úprava vodních poměrů zahrnuje následující kroky: výkopové práce, odvoz materiálu, položení drenážních kanálků, zasypání, úklid pozemku. Při odvodňovacích opatřeních prostě využíváme ve svůj prospěch zemskou přitažlivost. Voda se přirozeně shromažďuje v nejníže položeném místě. A právě tam vytvoříme jímku.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jímky mohou být zakryté nebo otevřené, nadzemní nebo zapuštěné. Otevřenou zvolte, chcete-li vodu v ní nahromaděnou používat na zalévání - až bude vody nedostatek. Podzemní jímky udržují nízkou teplotu (okolo 16 °C), což znamená menší množení bakterií ve vodě. Proti přetečení jímky se chráníme přepadem do svodu (do odpadního potrubí napojeného na kanalizaci nebo na trativod). Někdy nelze jímku vybudovat jinde než na místě, které je položené výše než odvodňovaný pozemek. Potom je ale třeba investovat do kvalitního čerpadla a počítat se spotřebou elektrické energie – prostě jdeme proti gravitaci a na to je třeba vynaložit energii.

Funkci jímky může plnit i nádrž či koryto, které vymodelujete do terénu. Může být po většinu roku suché a nárazově fungovat jako retenční nádrž při nadbytku vody. Má-li být naplněné celoročně, musíte mít dobře vyřešen rychlý odvod vody před očekávaným přívalovým deštěm apod. Budete prostě na momentální situaci reagovat preventivně. Podobně to dělají třeba vodohospodáři na přehradách.

Vodu svádíme odvodňovacími kanálky s mírným spádem. Jejich minimální hloubka má být 60cm, šířka 40cm. Na jejich dno se nasype štěrk a položí husí krk (ohebná plastová trubice s drobnými otvory). Následuje další vrstva štěrku, doporučuje se i vrstva geotextilie a zasypání zeminou. Je-li podmáčen dům, lze vykopat jámu asi 3m od něj, dno opatřit geotextilií, navrstvit kameny nebo ještě lépe plastové vycpávky nabízené na trhu. Mezi nimi je více volného prostoru na hromadění vody. Navrch se dává opět vrstva geotextilie.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Nešetřete na nesprávném místě

Drenáže jsou dlouhodobou investicí a případné laické chyby se mohou velmi prodražit. Technicky zdatný odborník dokáže podle struktury a typu půdy posoudit, jaký spád zvolit. Jde o to, aby voda tekla odvodňovacími kanálky dostatečně rychle a neusazoval se v nich písek.

Je třeba také znát právní mantinely. Při těchto pracích zásadně nemá být negativně ovlivněna vydatnost stávajících vodních zdrojů. Nesmí dojít k porušení práv vlastníků ostatních pozemků, studní a dalších. Kvalitně naprojektovaný a odborně vybudovaný drenážní systém má životnost několik desetiletí.

Objeví-li se podmáčení na pozemku, který dříve býval v dobrém stavu, může to být tím, že se objevila nová spodní voda. Také mohlo dojít při stavbě v blízkém okolí k porušení sítě či meliorací. Tyto okolnosti je třeba prověřit. Základní princip je pak u drenáže vždy stejný. Je nutné najít zdroj vody a ten odstranit - nebo přiváděnou vodu odvádět z pozemku pryč.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Na pochozích a pojezdových plochách se voda vsakuje nejhůře

U garáže, terasy a dalších zpevněných ploch, kde se voda dostatečně nevsakuje, je výhodné využít odvodné systémy z polymerického betonu s roštem z pozinku. Jsou lehké a jejich montáž je jednoduchá. Mají vysokou odolnost proti mrazu a tlaku, hladký vnitřní povrch (dobře se udržuje) a lze je snadno napojit na kanalizaci pomocí vpusti.

Drenáž přinese hned několik výhod

Odvodnění je vždy zároveň synonymem zúrodnění. Odvod vlhkosti z půdy má vliv na její teplotu, která je pak vyšší a stálejší. Zlepší se rychlost a kvalita všech přirozených rozkladných procesů v půdě a tím tvorba humusu. Odstraněním přebytečné vody uvolníme místo vzduchu. Tím se radikálně zlepší životní podmínky pro mnoho druhů užitečných půdních bakterií i pro vyšší živočichy. Patří mezi ně například žížaly, členovci a hmyz.

V takto zúrodněné půdě se bude rostlinám dařit mnohem lépe. Provzdušněná a odlehčená půda se dá samozřejmě snadněji obdělávat. Rytí a další způsoby kultivace stojí méně námahy a energie a jejich efekt je lepší než u půdy podmáčené. Další vylepšení půdní struktury je možné zapravením slámy.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Nepodaří-li se pozemek odvodnit dostatečně, přizpůsobte vodním poměrům výsadbu. Existuje mnoho druhů rostlin, kterým se v takové půdě daří. Jsou to například kosatce, okrasný orobinec, skřípina nebo kopretiny. Další druhy mají vysoký odpar (transpiraci) listovou plochou a proto vodu z půdy doslova ,,vytahují“. Patří k nim topoly, vrby a olše. S pěstováním zeleniny se ale budete muset na podmáčené ploše rozloučit.

Důvěřujte odborníkům

Komplexní úprava vodních a půdních poměrů na pozemku není jednoduchá záležitost. Zakládáte-li například novou zahradu na jílovitém podloží, nechte úpravu rovnou zahrnout do projektu. Návrh zahrady je práce pro specializovaného architekta a ten pak také dohlíží na práci firmy, která jeho plán realizuje. Najmete-li solidní firmu, můžete počítat s opravdu kompletní realizací vaší zahrady. Zahrnuje nejen osázení, ale i veškeré terénní úpravy a stavební práce včetně vybudování vodních prvků (jezírka, potůčky, kaskády, fontánky). Kde je to nutné, nainstaluje i závlahový a případně právě i odvodňovací systém. Samozřejmě zajistí i následnou pravidelnou údržbu.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 7 uživatelé
Diskuze na téma "Odvodněte svůj pozemek"

Celkem komentářů: 3

nejlepší drenážní trubky 30.12.2013, 22:29:20

nabízí firma Bauernfeind. http://www.bauernfeind.cz/

A co říkáte na tohle ? 10.06.2013, 14:32:46

Já jsem byl třeba paf z tohoto systému. Moc se mi to líbí.
www.atlantiscorp.cz

28.12.2013, 13:36:15

Vypadá to odolně. My zase řešili odvodnění pomocí Odvodnění pozemku AS NIDAFLOW

Nahlásit příspěvek jako nevhodný

Přidat nový komentář k  "Odvodněte svůj pozemek"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE