Plastové plotové profily vydrží věky Vzhled tradičních plotových profilů z masivního dřeva, přitom odolnost plastu. Žádná degradace vlivem působení klimatu (déšť, sníh, prudké slunce) a vlhkosti, žádné povrchové nátěry. Váš nový plot bude jako nový vypadat velmi dlouho. Montáž je přitom stejně snadná jako montáž plotovek masivních a plastové profily stejně využijeme i jako výplň balkónového či lodžiového zábradlí a jinde.

To nejdůležitější o plastových plotovkách

Plastové plotové profily jsou probarvené přímo v hmotě, základní materiál pro jejich výrobu se jmenuje TERAPLASTTM, s mimořádnou odolností vůči vlivům klimatu. Ani po mnoha letech se tedy vzhled plastových plotových profilů zásadně nemění! Jejich využití je vůbec všestranně výhodné, jelikož nekorodují, nehnijí, odolávají plísním, houbám, cizopasníkům a běžným chemikáliím, jsou nenasákavé a mají mají lehce čistitelný povrch. Navíc jsou barevně stálé a my tedy nemusíme vynaložit žádnou energii ani finanční prostředky na jejich údržbu.

Při montáži lze profily snadno řezat běžnou pilou na dřevo, vrtat v nich otvory vrtáky na dřevo a vůbec je lze opracovávat jakýmikoli nástroji určenými na opracování dřeva, případně kovu. Opracovaná místa navíc není třeba povrchově upravovat, jelikož je probarvena celá hmota profilů. Pro montáž je však vhodné použít nekorodující spojovací materiál.

Standardní zbarvení plastových plotovek je hnědé, na přání je však možné vyrobit plotovky třeba v šedé, cihlové, zelené, černé a jiných odstínech. Je však nutné počítat s dodací lhůtou cca 3 měsíce a podmínkou je odběr v množství alespoň 5 tun materiálu. Tato nabídka je tedy vhodná pro prodejce stavebních materiálů, případně třeba investory větších staveb, farmáře a podobně.
Plastové plotovky šetří přírodu (RECYKLACE)

Plastové plotové profily jsou vyráběné z recyklovaných plastů. Vstupní surovinou k jejich výrobě je tedy slisovaná změť plastů. Materiál se nejprve ručně třídí a jsou tedy vyřazeny veškeré neplastové prvky (kov, sklo, papír, pryž a jiné). Poté jsou plasty tříděné podle svého typu do předepsaných frakcí. Samostatnou frakci představují PET lahve, které jsou po slisování dodávané k dalšímu zpracování specializovaným podnikům. Ty frakce, které jsou využitelné k výrobě plastových plotovek, se dále upravují drcením a mletím, folie pak aglomerací, což je tepelné zpracování (fólie jsou spečené do formy granulí).

Poté se připravuje výrobní směs takového složení a vlastností, které zajistí dobrou zpracovatelnost a požadovanou kvalitu výrobků. Směs je následně homogenizována, roztavena a vtlačena do kovových forem, kde dostává tvar konečného výrobku. Recyklací a zpracováním plastových frakcí do podoby plotovek nevznikají odpadní látky, vody ani exhaláty takového druhu a složení, aby ohrožovaly okolí.

Veškeré plastové výrobky z recyklátů vznikají v Bohdanči výhradně ze směsových plastů. Jejich výhodou je zcela mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré mechanické vlastnosti, nenasákavost, chemická inertnost, nízká hmotnost a po ukončení životnosti opět „plná recyklovatelnost.“ Zcela zjevně jsou plastové recykláty výhodné ekonomicky i technicky a jejich výrobou šetříme přírodu.

Pokud jsou plotová pole delší jak 1,5 m, doporučuje výrobce plastových plotovek použít jako vodorovné konstrukční prvky jím dodávané žárově zinkované ocelové profily 50 × 30 × 2 mm, s plastovou povrchovou úpravou v barvě plotovek v ceně. Za bm zaplatíte cca 135,- Kč včetně DPH.
Vždy platí, že není až tolik těžké nový plot postavit, jako jej neustále udržovat. Kdo je však předvídavý, zvolí takové materiály, které není třeba udržovat vůbec. Plastové profily však mají mnohem širší uplatnění, než jen jako výplně plotů či balkónových zábradlí. Můžeme je využít při stavbě pastevních areálů, výběhů a stání pro koně, k výrobě pergol, laviček, kompostů, dřevníků a podobně. Využitelné jsou i v dopravním stavitelství jako prvky protihlukových stěn, zábran proti padajícímu kamení a palisád. Používané jsou i k výstavbě městského mobiliáře a v parkové architektuře.

Pravidla použití plastových plotovek

Pokud při výstavbě plotů použijete kromě planěk plastové profily i jako vodorovné prvky, musíte zvolit konstrukci plotu tak, aby nepodepřená část plotového pole byla co nejkratší. Dosáhnete toho použitím několika delších planěk, které jsou opřené o plotový základ nebo podezdívku. Zamezíte tak průhybu plotového pole. Použití plastových tesů je doporučené jen do délky plotového pole 1,5 m.

Při větší délce plotového pole je nutné použít kovovou konstrukci, ideálně výrobcem plastových plotovek vyráběné kovové profily (pozinkovaná ocel či hliník) s plastovou povrchovou úpravou v barvě plotovek. Dosáhnete tak dokonalého sladění celku.

Při použití plastových tesů (průřez 60 mm × 40 mm × 2 m, 80 mm × 40 mm × 2 m) je doporučeno vytvořit na jejich obou koncích otvory pro šrouby ve tvaru elipsy. Tesy tak mohou při upevnění k patce sloupku reagovat na teplotní změny.
K uchycení plotovek i tesů lze využít různé typy šroubů, pozor však na použití korodujícího materiálu, které se nedoporučuje. Vždy je nezbytné dostatečně předvrtat díry pro šrouby minimálně o 2 až 3 mm větší. Šroub musí mít dostatečnou vůli, jelikož plotovka reaguje na teplotní změny (viz. výše). Ze stejného důvodu spojovací šrouby dotahujeme lehce, nikoli takzvaně „na krev.“

Barevné provedení a stálost

Barevné plastové plotovky jsou probarvené přímo v hmotě, mohou však obsahovat jinobarevné skvrny do plochy 1 cm2. Jednotlivé kusy profilů se od sebe mohou lehce lišit odstínem, stejně jako je tomu u výrobků z přírodních materiálů. Působením povětrnostních vlivů dochází časem ke změně původního zbarvení do světlejších odstínů, vzniká takzvaná patina. Barevnost však není zcela degradována.

Rozměry a hmotnost (měřené při 20 oC)
  • Uvedená hmotnost ± 10%
  • do 100 mm ± 3 mm
  • 100 až 1.000 mm ± 20 mm
  • nad 1.000 mm ± 30 mm
Více informací najdete na www.recyklace.cz

Skladování

Výrobky z materiálu TERAPLASTTM skladujeme na přepravních paletách, které musí být vždy položené na zpevněné rovné podlaze. Skladujeme je nejvýše ve třech vrstvách.
Transform a.s. Lázně Bohdaneč Poslat poptávku