Recyklovaný plast slouží spolehlivě a šetří přírodu Zobrazit fotky zobrazit 12 fotek

Výrobky z recyklovaného plastu, hlavně z obalů (vyřazené PVC kabely, PET lahve, kelímky od jogurtů, pomazánkových másel, igelitové sáčky a tašky a další) jsou dnes již běžným zbožím. Ulevily plnícím se skládkám i přírodě. A přitom jejich využití je velmi široké. Tlak na třídění plastového odpadu a jeho využívání recyklací se postupně zvyšoval s rostoucí spotřebou plastových obalů. Mnozí si určitě ještě pamatují, že například nápojové obaly bývaly až na výjimky (např. mléko) výhradně skleněné. Předností tohoto řešení byla vratnost nádob a jejich zpětné využití. To však v případě plastových obalů nelze a proto bylo třeba řešit, co s tunami plastu, který již nikdo nechce. Kam tedy jde plastový odpad, když jej vyhodíme a co se s ním děje? 

V tom nejhorším možném případě je plastový odpad prostě někde vyklopen – třeba i přímo do moře. Skládky nemohou veškerý v ohromném množství stále produkovaný plastový odpad pojmout a lidé si vědomě likvidují životní prostředí. Proto nastoupilo třídění tohoto odpadu a jeho využívání mnohými výrobci. Zároveň probíhají i různé ekologické akce, při kterých je pohozený plast odstraňován z přírody (např. čištění Vltavy před a po sezóně apod.).

Z recyklovaného plastu se vyrábí vše možné – od plotových výplní, terasových prken, laviček a židlí až po pískoviště a jiné součásti dětských hřišť, chodníky, kompostéry, přepravní palety, ale také prvky pro dopravní infrastrukturu (stopcary a komponenty pro dopravní značení), zatravňovací dlažba, pokládací kostky, podlahové a pontonové terénní desky, dlaždice apod..

A jestliže někdo šetří přírodu tím, že plast recykluje a vyrábí z něj odolné výrobky s dlouhou životností, potom musí na druhé straně někdo jiný (zákazník) pomoci přírodě tím, že tyto výrobky zakoupí a používá. Upřednostní je před různými druhy dřeva, kovy a jinými materiály, které těžíme, bereme přírodě a planetě.
Pod názvem výrobky z recyklovaného plastu se ukrývá řada zajímavých produktů například od společností Transform a.s., Puruplast a.s.Replast produkt, spol. s r.o.. Montáž a demontáž výrobků z recyklovaného plastu je rychlá a jednoduchá, materiál se snadno opracovává běžným nářadím na dřevo a kov, je velice odolný klimatickým vlivům, ale i různým chemikáliím, nehnije a nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Výrobky těchto firem z recyklovaného plastu nabízí společnost L.A.V.- polycarbon, spol. s r.o., která je kromě jiného jedničkou v jižních Čechách v oblasti polykarbonátů, plexiskel a prosvětlovacích PVC desek.

Největším zpracovatelem kabelového PVC v ČR je společnost Replast produkt, spol. s r.o.. Vyrábí z tohoto materiálu na 20 druhů desek, které jsou určené pro pokládku v průmyslových podnicích, v zemědělství, na sportovních stadionech, ve výstavních areálech a na dětských hřištích apod.. Vyrábí také ucelený program dopravního značení (podstavce všeho druhu, vodící pásy, obrubníky, kabelové mosty a zpomalovací prahy – stopcary), pontonové terénní desky, poklopy na vodovodní šachty nebo podkládací kostky.

Společnost Transform a.s. pro změnu vyrábí z recyklovaného plastu zatravňovací dlažbu, plastové zahradní chodníky, plotovky, prkna, přepravní palety, protihlukové stěny a plastové desky pro zemědělství a stavebnictví, kabelové a odvodňovací žlaby a další produkty. A společnost Puruplast a.s. se zaměřuje na kompostéry z recyklovaného plastu (variabilní síťový kompostér a Super Air Kompostér 400) a zatravňovací dlažbu. U podlahových desek zajišťuje společnost L.A.V. - polycarbon, spol. s r.o. i jejich pokládku v místě realizace.

Podlahové desky a panely z recyklovaného PVC

V případě recyklovaného PVC jde o výrobky vyrobené z vyřazených elektrických a telefonních kabelů (výrobní program je výhradně koncipován pro zpracování odpadních plastů právě z těchto kabelů). Výrobky z recyklovaného PVC mají výborné tepelně izolační vlastnosti, jsou protiskluzné, pružné, snadno se montují a demontují, jsou chemicky stálé, odolné vůči klimatickým změnám, snadno se udržují, obtížně hoří a jsou vysokozátěžové (vhodné i pod nejtěžší stroje).

Podlahové desky a panely, ale i pontonové terénní desky a nájezdy najdou využití v různých oblastech - v zemědělství, v průmyslových podnicích, sportovních stadiónech, výstavních areálech, ale v i v dopravě. 
Podlahové desky je třeba před položením důkladně prohlédnout, aby nebyly na jejich hranách nerovnosti. Pokud tam jsou, musíme je odříznout. Desky se pokládají na rovný a zametený podklad (může být i lehce vydrolený či popraskaný beton), jelikož dokonalejší srovnání podkladu představuje mírnější namáhání podlahových desek při užívání. Mastnoty, praskliny, vlhkost či nesourodost podkladu však nejsou na závadu. Pokládka se začíná od místa s největší frekvencí provozu (vjezd, dveře, atd.). Začíná se nájezdy se spodním zámkem (označení 251 „pod“), které musí být uložené v místě, kde nebudou vadit při zavírání vrat, dveří apod.. Jednotlivé desky se pokládají tak, aby směrem k nám byl vždy spodní zámek desky. První řada se ukončí položením desky, kterou zkrátíme na potřebnou délku a zbytkem desky začneme další řadu. Podlahové desky lze řezat na cirkulárce, okružní pilou, přímočarou pilou, je ovšem doporučeno větší ozubení. PVC se v malých zubech zapéká a poté pily špatně řežou. Každou novou řadu je třeba zakládat tak, aby převazba vůči deskám v předchozí řadě byla alespoň 1/3 délky. Kvůli větší těsnosti proti tekutinám (nepropustnost není možné zaručit, jen asi 95%) je možné při pokládce nanést do zámků těsnící tmel. U stěn plochy ukončujeme sokly z nařezaných 12 mm podlahových desek. Vůle v zámcích postačí pro běžnou dilataci. Pro případ opravy jsou desky snadno rozebíratelné, snadno se udržují a jsou chemicky odolné vůči kyselinám a solím a nenasákavé. Vyrábí se různé typy desek pro různé použití i zátěž, přičemž jsou tyto desky mrazuvzdorné a žáruvzdorné.

Pontonové terénní desky

Vysokozátěžové, protiskluzové, pružné desky slouží k pojezdu a stabilizaci zejména stavebních strojů ve volném, nezpevněném terénu. Jsou vhodné i pod nejtěžší techniku, jeřáby a vrtné soupravy, kdy zabraňují boření strojů do nezpevněného terénu. Jednotlivé desky lze vzájemně propojovat a vytvářet tak provizorní přístupové komunikace, parkoviště a pracovní plochy libovolné velikosti. Jejich použití minimalizuje poničení krajiny a zemědělské půdy. Desky se pokládají přímo na volný terén, přičemž jejich použitím nedochází k hloubkovému poškození půdy (minimalizace nákladů na rekultivaci krajiny a náhrad škod za její poničení). Desky jsou certifikovány certifikátem ISO 9001:2008, mají rozměry 2000 x 4000 x 37 mm, jsou dvouvrstvé (spodní vrstva je z PP tloušťky 25 mm a povrch z PVC tloušťky 12 mm), přičemž vrstvy jsou propojené šrouby a podložkami, rohy desek jsou osazeny manipulačními a spojovacími úchyty z kovu, jejich spoj je flexibilní a tyto desky jsou snadno vzájemně spojovatelné do libovolného tvaru a délky prostřednictvím ocelových ok. Hmotnost desky je 330 kg a deska snese statické zatížení 1000 t/m2.

Carstopy z recyklovaného plastu

Carstopy z recyklovaného PVC jsou vybavené otvory pro uchycení k vozovce. Určené jsou k zamezení samovolného posunu aut a k vyznačení konců parkovišť. Při pokládce carstopů na parkovací místo je nutné dbát dodržení následujících pravidel:
  1. Vzhledem k charakteru materiálu, ze kterého je carstop vyroben, se před montáží při venkovních teplotách pod 10 oC jednotlivé díly musí temperovat na cca 20 oC po dobu alespoň 24 hodin. 
  2. Jednotlivé dílce se pokládají pouze na rovné, pevné, suché parkovací stání (asfalt, beton) – nesmí se použít na zámkovou dlažbu!
  3. Carstop nesmí být překážkou pro odtok vody z parkovacího místa. 
  4. Jednotlivé dílce se lepí na parkovací stání černým polyuretanovým tmelem PU 50 nebo dvousložkovým lepidlem UZIN KR 421 a připevňují do předem vyvrtaných děr o průměru 14 mm/150 mm. Ke kotvení se používá nylonová hmoždinka průměru 14 mm a délky 140 mm, pozinkovaný vrut (10 mm/140 mm) a pozinkovaná podložka průměru 12 mm. Dotažení šroubů se provádí tak, aby se podložka pod šroubem jemně zamáčkla do carstopu. Špatnou montáží (přetažením šroubů) carstop praskne.
  5. Během montáže je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a bezpečnosti práce na veřejné komunikaci.

Podkládací kostky z recyklovaného plastu

Podkládací kostky se vyrábí ze 100% recyklovaného kabelového PVC a jsou určené k vyrovnání terénních rozdílů při usazování různých objektů. Jejich použití zajistí stabilitu objektů a jejich izolaci od povrchu. Kostky lze vzájemně skládat a vytvářet tak libovolně vysoké podstavce. Konkrétně jsou podkládací kostky vhodné k podkládání lešení, mobilních buněk, mobilních WC, montovaných bezzákladových staveb, montovaných chat, kontejnerů apod.. Podkládací kostky jsou vysokozátěžové, odolávají klimatickým vlivům a mechanickému poškození, snadno se přenáší a jednoduše aplikují. Jsou dostatečně rozměrné pro podložení opěrné části objektu a stabilní. Kostky mají rozměry 238 x 238 x 53 mm a hmotnost 4150 g. Spojují se kruhovými čepy.

Komponenty pro dopravní značení

Mezi komponenty pro dopravní značení řadíme různé typy podstavců vhodných na pozemní komunikace při opravách silnic a dálnic a pro uzávěry a objížďky, případně pro informační cedule k akcím. Dále průběžné prahy, koncové a zpomalovací prahy, univerzální prahy, vodící prahy, obrubníky a již výše popsané carstopy.

Zdroj: www.polycarbon.cz, www.vyrobkyzplastu.cz
L.A.V.- polycarbon s.r.o. Poslat poptávku