Sdílet
 

Pojistěte si vlastní majetek

Datum vydání: 04.12.2006 | autor:
Pokud váháte, zda pojistit či nepojistit váš dům či domácnost, nezapomeňte, že žádný hrad není nedobytný. Vždyť nepřáteli vašeho domova nejsou jen zloději, ale také sama příroda, která dokáže někdy napáchat velké škody. V případě, že máte uzavřenou tu správnou pojistku a postihne vás nějaká škoda, nemusíte zoufat dlouho.
Smiřte se však již od počátku s faktem, že pokud nedojde k žádné škodě, placením pojistného nezískáte nic. Myslete však na to, jaký by byl důsledek, kdyby vás nějaká škoda postihla a pojištěni jste nebyli. Pojištění vám dává pocit jistoty, že za případná rizika bere zodpovědnost někdo jiný a vy na vše nebudete sami.

Uzavíráme pojištění


Než uzavřete pojistnou smlouvu, tažte se v pojišťovnách či u pojistných agentů na produkt ušitý na míru právě vám. Ne všichni vám nabídnou právě to, co skutečně potřebujete, proto vybírejte pečlivě. Po výběru pojišťovny a pojistného produktu si nechte zpracovat návrh pojistky včetně kalkulace pojistného plnění a pojistného. Před podpisem smlouvy si ji pečlivě prostudujte a v případě nějakých nejasností se dotazujte. Zaměřte se převážně na podmínky pojišťovny, pojistné krytí a na nejrůznější výjimky. Pojistná částka by měla odpovídat hodnotě pojištěného majetku. Věnujte pozornost výši své spoluúčasti na pojištění. Čím vyšší bude vaše sjednaná spoluúčast, tím nižší pojistné budete hradit.
Při výběru se řiďte základními zásadami:
 1. Pojišťujte majetek nezbytně nutný.
 2. Zaměřujte se na rizika, která se vás bezprostředně týkají.
 3. Pojišťujte na novou hodnotu tzn. na cenu, za kterou majetek můžete v současné době pořídit.
Pojištěním majetku se rozumí pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti (staveb). Nenechte se zmást, že pokud máte jednu z těchto pojistek, váš majetek je řádně pojištěn. Každá z těchto pojistek má svá specifika, o kterých je dobré vědět. Pojištěním nemovitosti se rozumí pojištění podlah, střechy, zdiva atd., zatímco pojištěním domácnosti se rozumí zařízení, tedy vše potřebné, co nám umožňuje kvalitní a pohodlné bydlení (nábytek, elektrické spotřeby aj). Pokud tedy vlastníte rodinný domek, je třeba uzavřít obě pojištění.

Pojištění domácnosti

Předmětem pojištění je soubor movitých věcí, které tvoří zařízení domácnosti a jsou majetkem pojištěného nebo osob v domácnosti žijících. Součástí tohoto pojištění jsou i věci pořízené do domácnosti po uzavření pojištění. Na věci, které domácnost opouštějí, automaticky zaniká nárok na pojištění.

Každá pojišťovna má své výhody popř. nevýhody. Při uzavírání pojištění domácnosti se dotazujte na:
 1. pojištění skel – ne všechny pojišťovny automaticky nabízejí pojištění oken a prosklených dveří. Je nutné se informovat, zda si pojišťovna nestavuje limity plnění a jiné podmínky.
 2. kola a kočárky jsou pojištěny automaticky, pokud je máme ve sklepě, který patří vaší domácnosti. Pokud je ukládáte - zejména v panelových domech - v kočárkárnách nebo kolárnách, do kterých má zpravidla přístup více lidí, nebývají do pojištění zahrnuty.
 3. Součástí pojištění jsou i domácí zvířata. Je však třeba se konkrétně informovat na exotická zvířata, na některá z nich se pojištění domácnosti nevztahuje.
 4. Věci umístěné na balkóně v 1. patře nebo přízemí nejsou pojištěny pro případ možného častého rizika krádeží.
Pojištění domácnosti kryje škody způsobené:
 • požárem
 • výbuchem
 • přímým úderem blesku
 • pádem letadla, jeho částí nebo nákladem
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesuvem půdy
 • zřícením skal nebo zemin
 • sesuvem nebo zřícením sněhových lavin
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • vodou vytékajících z vodovodních zařízení
 • odcizením věcí krádeží vloupáním či loupeží
 • úmyslným poškozením nebo zničením věci
Na rizika spojená s vaší nedbalostí nebo nedostatečnou údržbou předmětů či přirozeným opotřebením se pojištění nevztahuje. Dále se pojištění domácnosti nevztahuje na: motorová vozidla, předměty sloužící k výdělečné činnosti, lodě a jiná plavidla, letadla a jiná zařízení určená k létání, záznamy na médiích (CD, diskety, kazety atd.), věci podnájemníků a netypická exotická zvířata, která nejsou běžně chována.

K pojištění domácnosti je možné také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody fyzické osoby jako vlastníka nebo opatrovatele psa.

Pojištění nemovitosti (staveb)


Předmětem takového pojištění jsou obytné budovy, jiné budovy či stavby a jejich příslušenství. Pojistit lze i stavební materiál sloužící k výstavbě či rekonstrukci pojištěné nemovitosti. Rozdíl oproti pojištění domácnosti je v tom, že zde není kryto vybavení a uložené předměty, ale pouze celé budovy.

Pojištění stavby kryje škody způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla nebo jeho část, povodní nebo záplavou (POZOR není to totéž!), krupobitím nebo vichřicí, zemětřesením, sesuvem půdy, zřícením skal nebo sesuv lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nárazem vozidla, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékajících z vodovodních zařízení, odcizením předmětů krádeží vloupáním nebo loupeží a úmyslným poškozením.

Informujte se také na možné výjimky, které by vás mohly následně zaskočit. Pojištění se nevztahuje na rizika spojená chybnými konstrukcemi či špatnými základy, nedostatečnou údržbou atd.

K pojištění staveb lze sjednat doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti.

Pojištění rekreačních objektů

Některé z pojišťoven také nabízejí pojištění rekreačních objektů. Jde o pojištění chat nebo chalup, které jsou převážně obývány přechodně. Nepřítomnost lidského faktoru vede k většímu nebezpečí vloupání a mohou zde nastat větší škody v případě přírodních živlů.
Obvykle bývají sazby pojistného vyšší než u objektů trvale obydlených. Je však třeba brát v úvahu, že jsou obvykle tyto objekty zařízeny věcmi s nižší hodnotou, než v trvale obydlené domácnosti.

Při pojišťování svého majetku myslete na to, že pohromy odvrátit zkrátka nelze a pokud vaši nemovitost či domácnost postihne něco zlého, v případě kvalitního pojištění nebudete na všechny starosti se vzniklými škodami sami.
Ing.Jiří Bláha

Ing.Jiří Bláha

České Budějovice, Senovážné náměstí 248/ 2, 37001 Dům kultury Metropol, 3.patro č.356
Tel: 386 106 161
Web: http://www.rsts.cz
E-mail: bnm-@post.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing.Jiří Bláha

České Budějovice, České Budějovice 1, Senovážné náměstí 248/ 2, 37001 Dům kultury Metropol, 3.patro č.356
Tel: 386 106 161
Mobil: 602 468 404
Web: http://www.rsts.cz
E-mail: bnm-@post.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pojistěte si vlastní majetek"

Buďte první a napište komentář k  "Pojistěte si vlastní majetek"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE