Sdílet
 
Požární zabezpečení

Pomoc, potřebuji rychle pomoc!

… aneb v jakých situacích můžete oslovit hasičskou jednotku.

Datum vydání: 24.08.2005 | autor:
Každý z nás musí ve svém životě řešit složité situace, v nichž si sám neví rady. V těchto případech je nezbytně nutné vyhledat příslušné odborníky a požádat je o pomoc.
Kde rychle hledat pomoc pokud hrozí nebezpečí z prodlení otevření bytu, vznikne požár či voda zaplaví byt? V první polovině letošního roku zasahovaly jednotky požární ochrany v Jihočeském kraji 3142krát, průměrně tedy 17 výjezdů denně.
Foto HZS CB.
Foto HZS CB.
V prvním pololetí tohoto roku vyjížděli hasiči celkem k 566 požárům, které tvořily 17,98% z celkového počtu událostí, škoda způsobená požárem se vyšplhala do výše 128 243 tis. Kč.
Při dopravních nehodách vyjíždějí hasiči na místo zásahu na vyproštění zraněných osob, k možnému následnému požáru dopravního prostředku, k zajištění dopravního prostředku proti úniku provozních kapalin nebo na práci související s opětovným zprovozněním komunikace a jejímu případnému úklidu, takových zásahů bylo v uplynulém pololetí celkem 639.

Technické zásahy jsou nejčastější výjezdovou položkou, jejich podíl z celkového počtu událostí za dané období je 45,78%, pod tímto specifickým označením se skrývají nejrůznější činnosti – od odstraňování padlých stromů po větrné či sněhové bouři z komunikace, přes otevírání bytů v případě nebezpečí z prodlení až po zachraňování zamrzlých labutí z vodních ploch.

Pouze v dvaceti šesti případech zasahovaly jednotky hasičů při lokálních záplavách v důsledku častějších dešťových srážek a zvýšených hladin některých toků.

Ve 206ti případech výjezdů jednotek požární ochrany se jednalo o planý poplach, do této kategorie lze zařadit i vysílání sil a prostředků k události na základě zlomyslného volání, které je následně klasifikována jako zmiňovaný planý poplach.

Z hlediska příčiny vzniku požáru lze konstatovat, že celkem v šedesáti třech případech došlo k požáru v důsledku nedbalosti osob, které s nedostatečnou opatrností zakládali ohně a vypalovali porosty či zanedbali bezpečnostní předpisy při manipulaci s otevřeným ohněm. Pouze v několika málo případech došlo ke samovznícení zemědělských plodin a uhlí, jen dva požáry v Jihočeském kraji způsobil úder blesku.

Statistické sledování událostí se zaobírá i rozborem požáru podle objektu vzniku, čísla jsou v tomto případě nejméně lichotivá k dopravním prostředkům a pracovním strojům, následují rodinné domky a byty a opuštěné objekty určené k demolici.
Foto HZS CB.
Foto HZS CB.
V čele statistických údajů podle vzniku požárů v jednotlivých odvětvích hospodářství stojí soukromé domácnosti, v těsném závěsu je oblast dopravy, následuje lesnictví.

Nejvíce požárů vzniklo v měsíci dubnu, škoda jimi způsobená dosáhla výše bezmála 4 mil. Kč.

Porovnáme – li jednotlivé územní odbory Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, zasahovali nejčastěji v uplynulém půlroce jednotky HZS ÚO České Budějovice, tyto jednotky vyjížděly k 939ti zásahům.
Procentuální vyjádření účasti jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů lze znázornit následujícím způsobem 84% : 12%. (zbývajících 6% tvoří zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru podniku Jihočeského kraje).

I hasiči se při své práci setkávají s kuriózními zásahy, vybíráme pro Vás ty „pikantnější“ za sledované období. Hasiči zachraňovali v zimním období lyžařku z rybníka Vajgar, o prázdninách čtyři děti, které vylezly na střechu nákupního centra, ale již nevěděly, jak dolu. Náročné bývají leckdy zásahy, při kterých hasiči zachraňují zvířata, jako v případě záchrany ovce ze studny v obci Brloh, vyproštění kočky spadlé do komína v obci Tušť, záchrany srny z jímky v Jindřichově Hradci, odchytu hada ze zahrady v Hluboké u Borovan či odchytu kočky s podezřením na vzteklinu v obci Výrec.

I malý požár – doutnající rašelina v květináči na balkoně domu v Českých Budějovicích – je požár, na který hasiči vyjíždějí. Hasiči asistují ostatním složkám Integrovaného záchranného systému, v případě Zdravotnické záchranné služby v Jindřichově Hradci to bylo „odstranění pera z gauče z nohy pacienta“, hasiči museli přestřihnout drát pomocí hydraulických nůžek a pomoci pacientovi do sanitky.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pomoc, potřebuji rychle pomoc!"

Buďte první a napište komentář k  "Pomoc, potřebuji rychle pomoc!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE