Agentura Native PR ve spolupráci s animátorkou Alžbětou Burešovou připravila pro Sdružení EPS ČR video o koloběhu pěnového polystyrenu. Do méně než dvou minutového videa se díky precizně zvolené grafice povedlo převést celý příběh pěnového polystyrenu – od jeho vzniku až po možnosti jeho znovu-využití. Cílem unikátního snímku je především edukovat koncového zákazníka o tom, že pěnový polystyren lze využít i poté, co již jednou použit byl.

V ČR za poslední půlrok opět vzrostla spotřeba polystyrenu. Je to dáno na jedné straně Směrnicí o energetické náročnosti budov a snižováním emisí CO2, na straně druhé motivací lidí ušetřit více na nákladech za energie. S rostoucí spotřebou ale také roste množství odpadního polystyrenu. „Češi podle našeho průzkumu ale neumí polystyren třídit a často ho vhazují do netříděného odpadu. Chtěli jsme tak vytvořit přehlednou grafiku, která na jeden nádech obsáhne vše podstatné kolem polystyrenu a zároveň názorně poradí, jak s odpadním polystyrenem nakládat,“ vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS.

Ve videu, které má necelé dvě minuty, se divák seznámí s původem pěnového polystyrenu a širokou škálou jeho využití, stejně jako s jeho nejvýznamnějšími vlastnostmi včetně té nejzásadnější – tepelnou izolací. Konec snímku je věnovaný správné recyklaci tohoto materiálu s ohledem na předchozí použití. Video je doprovázené titulky a bylo připraveno tak, aby se v podobně jednotlivých obrazů dalo využít i jako ilustrační grafika k textům.

Už dlouhou dobu se věnujeme tomu, abychom podpořili další využití polystyrenu, věnujeme se aktivně možnostem jeho recyklace a byly bychom rádi, kdyby se k nám v tomto směru připojilo co nejvíce lidí. Nechceme být lhostejní ke svému okolí a víme, že videa fungují a jsou skvělým prostředkem k edukaci diváka“, vysvětluje předseda sdružení EPS, Pavel Zemene. 

Přípravu videa jsem brala jako výzvu, protože přiznávám, toto téma mi bylo cizí. Shodli jsme se na jednoduchosti použitých tvarů, které vystihují vše zásadní. Grafika se navíc dá použít i jako samostatné části a lze je využít jako ilustrační grafiky do textů, které Sdružení publikuje,“ doplňuje k celému tématu sama autorka videa Alžběta Burešová.

Video bude ke zhlédnutí na stránkách Sdružení EPS ČR a na sociálních sítích YouTube a Facebook.

O autorce

Alžběta Burešová vystudovala obor animovaného filmu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Diplomovala se snímkem Modulátorie, který byl promítám na mnohých filmových festivalech. Nyní se kromě animovaného filmu věnuje i grafickému designu a ilustraci. Kromě mnohých projektů vytvořila animovaný edukativní snímek pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Podílela se na tvorbě projekce uvedené na hudebním koncertě, který byl věnovaný legendární nejen hudební skupině Velvet Underground. Vystavovala na Lodi Pivovar projekt 90 dní s pivem a podílela se na publikaci Odvážné sny. Dlouhodobě spolupracuje s firmou Veskom a je součástí týmu vedeného režisérem Janem Balejem na novém celovečerním filmu.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz

Sdružení EPS ČR
Poslat poptávku