Sdílet
 

Přírodní kámen – přirozená krása

Nejčtenější článek uveřejněný v roce 2005.

Datum vydání: 28.12.2005 | autor:

Přírodní kámen je ideálním stavebním materiálem, především pro svoji odolnost vůči povětrnostním podmínkám a trvanlivosti. Nabízí nekonečnou škálu barev, tvarů, a textur, vzniklých působením minerálů při vytváření hornin. Dekorativnost přírodního kamene umožňuje jeho využití v exteriéru i v interiéru. Kombinace s jinými materiály a výrobky působí vždy přirozeně a příjemně.
Foto STAVOCENTRUM FPS s.r.o. - stavebniny.
Foto STAVOCENTRUM FPS s.r.o. - stavebniny.
Naše nabídka obsahuje více druhů přírodního kamene jako andezit, pískovce či břidlice. Základním druhem je hornina andezit, která vznikla v třetihorách jako sopeční vyvřelina. Andezit je vhodný pro použití nejen v běžných, ale i v extrémních klimatických podmínkách. Předurčují jej k tomu jeho fyzikální a mechanické vlastnosti – odolnost proti mrazu, pevnost v tlaku bez ohledu na vlhkost, téměř nulová nasákavost. Kámen se upravuje ručním štípáním. Štípe se na plotny nepravidelných tvarů a průměrů. Dále se třídí podle tloušťky a druhu použití. Andezit dodáváme ve  třech základních barevných odstínech – šedohnědé, hnědočervené, černé.

Dalším druhem námi nabízeného kamene je pískovec – velmi tvrdá vápenatá usazenina žlutavé barvy. Pískovec je vhodný ke všem účelům jako andezit. Jelikož není porézní, prachové částice nechytá a nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu ani při použití v exteriéru. Sortiment doplňují břidlice, které jsou svým nepravidelným čočkovitým tvarem určeny zejména pro obklad.
Oproti ostatním druhům kamene mají břidlice neobvyklé zelenofialové a šedomodré zbarvení, které umožňuje zákazníkům realizaci překvapivých dekorativních nápadů. Pro majitele zahrad jsou připraveny říční valouny v průměrech 10 - 50 cm .

Členění kamene podle způsobu použití

Pro účely tohoto článku se zabýváme využitím pouze výše uvedených druhů přírodního kamene. Obkladem se rozumí kámen vykazující na pohledových plochách ostré hrany a nerovnosti, které jsou pro dláždění nevhodné. Tím je zaručena pohledová plastičnost, která zvýrazňuje výsledný dojem. Obvykle se používá pro obklad kámen vytříděný do tloušťek 1 - 2 cm.
Výjimkou je břidlice, které má v nejširším místě plotny 3 - 5 cm.

Dlažba je kámen vykazující alespoň jednu z pohledových stran bez nerovností a hran. Pro dlažbu se kámen třídí do tlouštěk 1 - 2 cm ; 2 - 4 cm ; 4 - 7 cm ; 7 - 10 cm. Výběr tloušťky se řídí zejména zatížením vydlážděné plochy a způsobem pokládky (viz. část určena pokládce). Pro pochůzné plochy dostačuje 1 - 4 cm, pro pojezdové plochy 4 - 10 cm.

Pásové tvary vznikají přírodním štípáním andezitu do hranolových tvarů v délkách cca 10 - 25 cm. Jeho zvláštností je použitelnost všech 4 stran jako pohledových, kde každá ze stran může vykazovat odlišnou barevnost. Je vhodný zejména jako imitace zděných kamenných zídek.
Foto STAVOCENTRUM FPS s.r.o. - stavebniny.
Foto STAVOCENTRUM FPS s.r.o. - stavebniny.
Obložením z hranolových tvarů získáme dojem, že je použit masivní kámen. Ve skutečnosti se jedná o běžné zdivo s kamenným obkladem. Příkladem jsou soklová obložení u starých chalup, horských chat, plotové zídky, krby.

Nášlapné kameny jsou vytříděné andezitové dlažby v tloušťkách 2 - 4 cm nebo 4 - 6 cm. U nášlapných kamenů je plošný rozměr v kterémkoli místě nejméně 30 cm.

Postup při realizaci

Tento stručný návod by měl napomoci k dodržení základních bodů při přípravě práce i během samotné pokládky nebo obkládání. Doporučujeme využít služeb řemeslníků, kteří mají v oboru přírodního kamene zkušenosti.

Obkládání

Obklad se lepí na pískově cementovou směs v poměru 1:1, nebo na průmyslová lepidla běžně dostupná v prodejnách stavebnin či obkladů a dlažeb. Důležité je, aby lepidlo bylo flexibilní, určené pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb v exteriéru. Obvykle se jeho prodejní cena pohybuje okolo 300,- Kč za 25 kg balení. Většina výrobců jej deklaruje jako lepidlo s nejlepšími vlastnostmi z celé výrobní řady lepidel.
V Jihočeském kraji je asi nejrozšířenější vhodné lepidlo Cemix 045 flex. Někteří výrobci jako např. Hasit mají v nabídkové řadě i speciální lepidlo pro lepení kamenných obkladů. Důležité je nekupovat flexibilní lepidla střední řady (např. Cemix 035 plus), která jsou určena pro lepení maloformátových keramických dlažeb a obkladů v exteriéru.

Spárování obkladu se provádí spárovací hmotou, která se nanese do jedné roviny s kamenem, nebo 5 mm pod úroveň obkladu, aby plocha působila plastičtěji. Jako spárovací směs můžeme použít pískově cementovou směs v poměru 1:2 s případným probarvením na požadovaný odstín. Při spárování ve vnějším prostředí je nutné zakoupit flexibilní stavební spárovací hmoty.

Dláždění

Dláždění pokládkou do písku
Pokládka do písku se provádí u dlažeb v tloušťkách 4 - 10 cm.
Složení jednotlivých vrstev ukazuje následují tabulka:

A , Chodníky, terasy – dlažba 4 - 7 cm 1. vrstva podloží – šterk frakce 8 - 16 cm tlouštka vrstvy 10 - 15 cm 2. vrstva podkladová drť frakce 4 - 8 cm tloušťka vrstvy cca 3 cm 3. vrstva podkladová drť frakce 4 - 8 cm přírodní kamenná dlažba 4 - 7 cm


B, Plochy pro auta, silnice, parkoviště – dlažba 7 - 10 cm 1. vrstva podloží – šterk frakce 16 - 32 cm tlouštka vrstvy 20 cm 2. vrstva podloží – šterk frakce 8 - 16 cm tloušťka vrstvy 10 - 15 cm 3. vrstva podkladová drť tloušťka vrstvy cca 3 cm 4. vrstva přírodní kamenná dlažba 7 - 10 cm

Plochu, na které jsme rozložili přírodní kámen zasypeme spárovacím pískem. Při přípravě podloží i při pokládce dlažby doporučujeme zajistit vhodné vyspádování pro odvod dešťové vody. Podloží se zpevňuje zapravením armovacích sítí do podkladového štěrku.

Dláždění pokládkou do betonu
Pokládka do betonu se provádí u dlažeb v tloušťkách 1 - 4 cm.
Složení jednotlivých vrstev ukazuje následující tabulka:

A, Chodníky, terasy – dlažba 1 - 2 cm 1. vrstva podloží – šterk frakce 8 - 16 cm tlouštka vrstvy 10 - 15 cm 2. vrstva podloží - štěrk frakce 4 - 8 cm tloušťka vrstvy cca 3 cm 3. vrstva betonová směs tloušťka vrstvy 5 - 10 cm 4. vrstva přírodní kamenná dlažba 1 - 2 cm


B, Plochy pro auta, silnice, parkoviště – dlažba 2 - 4 cm 1. vrstva podloží – šterk frakce 16 - 32 cm tlouštka vrstvy 20 cm 2. vrstva podloží – šterk frakce 8 - 16 cm tloušťka vrstvy 10 - 15 cm 3. vrstva betonová směs tloušťka vrstvy 10 - 20 cm 4. vrstva přírodní kamenná dlažba 2 - 4 cm


Dlažba se lepí na vybetonované plochy pomocí stavebních lepidel (viz. obkládání), nebo se přímo klade do betonové směsi s následným vyspárováním. Tenčí dlažba se lepí také písko - cementovou směsí v poměru 1:1. Betonová směs by měla být vyztužena armovacími sítěmi.

Další způsoby využití

Mimo obkládání a dláždění mají námi dodávané kameny řadu dalších využití, které záleží jen na fantazii architektů, projektantů, stavebníků nebo i zahrádkářů:
 • suché zídky postavené prostým vyskládáním kamene na sebe,
 • vyzděné zídky s využitím malty nebo betonu,
 • kamenné schody v zahradách s převýšením nebo v zahradních skalkách,
 • vydláždění zahradních rybníčků,
 • obrubníky chodníků, schodů,
 • zahradní cestičky z nášlapných kamenů.
Pokud kamen nahrazuje jiný běžný stavební materiál, je nutné vzít v úvahu jeho odlišné vlastnosti. Zpracování kamene do přesných formátů je časově i technicky náročnější než u běžných dlažeb, obkladů, cihelných nebo betonových výrobků. Také stavební hmoty použité pro lepení, obkládání, spárování a zdění bývají často jiné než u běžných materiálů. V případě nejasností lze důvěřovat pouze radám od odborníků.

Objednávky, doprava

Foto STAVOCENTRUM FPS s.r.o. - stavebniny.
Foto STAVOCENTRUM FPS s.r.o. - stavebniny.
Sklad: stavebniny Stavocentrum FPS Horusice u Veselí nad Lužnicí, na návsi u autobusové zastávky.
Tel., fax: +420 381 582 312
E-mail: stavocentrum@tiscali.cz
Mobil: +420 603 107 057 (Ing. František Jiřík)

Ceník: průběžně aktualizován na  www.kamma.cz .
Doprava: vozidlo s nostností 5,6 t s HR.

Palety: 120 x 80 cm nebo EUR.Standardně na paletě:
 • kámen 1 - 2 cm 30 m2 (ojediněle 15 2)
 • kámen 2 - 4 cm, 20 m2
 • kámen 4 - 7 cm, 15 m2
 • kámen 7 - 10 cm, 10 m2
 • nášlapný kámen 2 - 4; 4 - 6 cm, 10 m2
Hmotnost palet podle tloušťky od 1 - 1,8 t .

Ceny pro zakázky do 100 000,- Kč jsou pevné pro jakékoliv odebrané množství. Slevy pro obchodníky. Nejmenší možný odběr je 1 m2 od jednoho druhu, odběr pouze po celých m2.
Říční valouny se prodávají na kilogramy. Zákazníkům doporučujeme zamluvit si vybrané zboží, protože nelze zaručit drobné odstínové odchylky mezi jednotlivými závozy. Při odběru většího množství nutna objednávka. Dodání do cca 14 dnů.
Stavocentrum FPS s.r.o.

Stavocentrum FPS s.r.o.

Veselí nad Lužnicí, Horusice, Horusice 37, 39181
Tel: 734 202 534
Web: http://www.kamenimport.cz
E-mail: stavocentrum@tiscali.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Stavocentrum FPS s.r.o.

Veselí nad Lužnicí, Horusice, Horusice 37, 39181
Tel: 734 202 534
Mobil: 603 107 057
Web: http://www.kamenimport.cz
E-mail: stavocentrum@tiscali.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Přírodní kámen – přirozená krása"

Buďte první a napište komentář k  "Přírodní kámen – přirozená krása"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE