Proč a jak se zpevňují krovy Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Opravy a zpevnění krovů vždy vyžadují profesionály a mnohdy i posudek zkušeného statika. Krov nenese jen svou vlastní hmotnost, ale především i střešní krytinu, v zimě sníh, musí ustát velmi silný vítr a do celkového součtu promluví i izolace, sádrokartony či dřevěné obklady. Zpevněný krov proto musí být dostatečně únosný. 

Střecha se obvykle skládá z nosné konstrukce (krovu), izolačních vrstev (hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana) a střešní krytiny. Všechny prvky střešní skladby mají ochranný účel – chrání konstrukci domu, ale právě i samotný krov (střešní krytina a hydroizolace). Další funkcí je pohledová – střešní krytina musí vypadat pěkně zvenčí stejně jako přesahy střechy a zevnitř zase musí lahodit oku přiznané části krovu, pokud chceme bydlet v podkroví.

Zásah do krovu musí být vždy jen odborný

Krov nese střechu a proto by mohl být jakýkoli neodborný zásah do jeho konstrukce problematický. Střecha sice nemusí vyloženě spadnout (takové případy jsou jen ojedinělé), ovšem může dojít k její deformaci a poškození a následné opravy zase zasáhnou naši peněženku. Prostě nemůžeme bez zkušeností třeba zcela odstranit shnilý trám a poté až nahradit jiným. Je třeba zajistit stabilitu krovu i při samotné výměně vadných a poškozených prvků. Moderní krovy se staví co nejjednodušším způsobem a s co nejnižšími náklady na materiál a práci. Ovšem dříve konstruované krovy se vyvíjely celá staletí a tyto konstrukce jsou mnohdy velmi složité, přičemž každá jejich část plní svou funkci. Nesmí být především narušena rovnováha vzájemně působících sil a každý odstraňovaný prvek takového krovu musí být rovnocenně nahrazen. 

Opravy krovů

Jak jsme již zmínili výše, většinou jde u starších krovů nejprve o zjištění rozsahu poškození původního dřeva, což odborník odhalí poklepem a nebo navrtáním (často samozřejmě i laik pouhým pohledem). Nahnilé dřevo, dřevo značně napadené dřevokazným hmyzem a nebo dřevomorkou, je třeba nahradit. Nejčastěji je vyříznuta poškozená část a nahrazena, což se v praxi řeší více způsoby. Odřezávají se i poškozené části trámu, které však potřebují dostatečný přesah pro šikmé plátování. Spoje se zajišťují buďto tradičně tesařsky dřevěnými kolíky a nebo ocelovými spoji. Jsou-li konkrétní trámy značně zatížené i tahem, je možné doplnit spoj i vloženým perem či zámkem.

V případě krokví, pozednic a vaznic se též vyříznuté části nahradí novými a navíc se přeplátují ocelovými svorníky. A svorníky lze použít i u uhnilých tesařských spojů – svorník takový spoj nahradí. A pozor –nové náhrady původních poškozených částí krovu je třeba dobře impregnovat a též je nutné odstranit příčinu poškození – mohlo by se brzy opakovat.

V případě trámů platí, že pokud jsou poškozeny jejich oba konce a nebo více jak polovina délky, měly by být vyměněny celé. Též platí, že je třeba opracovat nově vkládané prvky zcela přesně podle těch původních. Je také třeba dodržovat i některé původní postupy, například tradiční spoje bývaly zajišťovány dřevěnými hřeby či kolíky zaráženými do předem vyvrtaných otvorů. A právě tyto postupy mnohdy vyžadují památkáři a jejich dodržení by mělo být i součástí profesionální cti tesaře. 

Úpravy krovů pro vybudování podkrovního bytu

Pro vybudovaní podkrovního bytu jsou ideální konstrukčně jednoduché hambalkové krovy. Ovšem u hambalkových krovů s větším rozpětím bývá hambalková soustava doplněna dalšími podporami, které nám mohou právě při realizaci půdního bytu překážet.

Krov by měl vytvářet pro půdní byt minimální či žádné překážky. Při realizaci podlah mohou překážet vazné trámy, nízká střecha s příhradovými vazníky zase zamezí vybudování podkrovního bytu zcela. Problematická bývá i výška místností, která je opět dána konstrukcí krovu a výškou hřebene střechy. Často je též třeba přesunout sloupky do míst, kde překážejí nejméně. A to vše ovlivňuje statiku krovu. Mnohdy se proto rozhodují majitelé nemovitostí k radikálnímu zásahu do konstrukce krovu, jehož součástí může být i kompletní demontáž původního krovu a použití nepoškozených dřevěných prvků při realizaci krovu nového.