Proč je nové TZB dobré i pro starý dům? Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

TZB jsou instalace, které sice nejsou zvenčí budov (až na výjimky) okamžitě vidět, ale právě tyto instalace vdechují stavbám život, stávají se jejich pulzujícím srdcem a plícemi, řečištěm krve a mízy. Je to stejné, jako když pečujeme o své zdraví. Bez zdravých, funkčních a úsporných TZB v domě nemůžeme plnohodnotně žít. A sám dům strádá.

Zkratka TZB označuje obor Technická Zařízení Budov. Jde o soubor profesí a zařízení souvisejících se stavebnictvím. Konkrétně zahrnuje instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače), elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrické rozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, apod.) a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy, apod.). Společným prvkem všech TZB v domě je fakt, že uvedené profese a zařízení zajišťují technické zázemí uvnitř staveb, zajišťují příjemné vnitřní prostředí a obytný komfort.

Základní pilíř TZB = rozvody a hospodaření s různými formami energie

Základní pilíř TZB jako celku představují rozvody a hospodaření s různými formami energie. Ať už jde o potřebu vytápění, klimatizace a větrání (případně větrání s rekuperací), nebo o samotný základ každého domu – rozvody elektřiny, ale i ohřev a rozvody teplé vody. Je to klíčové v době, kdy je kladen zásadní důraz na úspory energií a ekologii včetně vazby na ostatní stavební obory.

U novostaveb je to v podstatě snadné, jde jen o to, jak chceme nový dům vybavit a též nač dosáhneme co se týká financí (včetně těch, které jsou důležité pro údržbu a servis systémů), ale právě i nákladů na spotřebu energií. Ovšem u starších budov se dokonce setkáváme (kromě výrazně menšího pohodlí) s nebezpečími, která ze zastaralých instalací plynou, nejen s vysokými provozními náklady. A mnohdy může jít i o nebezpečí ztráty majetku a ohrožení zdraví, ale i životů.

TZB jako celek

Podívejme se nejprve na TZB jako celek. Tyto instalace zajišťují v budovách to samé, co v automobilech motor či v lidském těle srdce, plíce a cévní systém. Ať už budete vy nebo váš automobil vypadat sebelépe, s funkcemi (včetně těch životadárných) nemá vzhled nic společného. Je třeba vědět, co které profese z oblasti TZB mohou v domě zařídit, jak ovlivňují obytný komfort. Přičemž lze TZB rozdělit na několik různých systémů. Jedno z možných členění je na TZB v pobytových místnostech, ze kterých se vyčleňuje jako odlišně funkční prvek kuchyně, hygienických místností (koupelna, WC) a jako samostatné prvky lze vyčlenit vytápění, větrání, osvětlení a instalační prostory. Ovšem i přes takovéto pokusy o dělení je nakonec vše jedním funkčním celkem a v ideálním případě funguje celý dům jako dobře promazaný a nastavený stroj.

TZB ve starších budovách

Největší problémy však přináší TZB ve starších budovách. Instalace jsou nejen nevzhledné a zastaralé, ale i nebezpečné. Co naplat, že své bydlení průběžně zvelebujeme: malováním, výměnou podlah, novými obklady, vnějším zateplením, novými izolačními okny atd., když srdce domu již pomalu umírá. A nejde jen o to, abychom se přizpůsobili novým technologiím a trendům, ale i nové legislativě včetně bezpečnosti. Stejně jako je nemyslitelná rekonstrukce koupelny bez výměny rozvodů vody, odpadů, ale elektřiny, platí to i pro ostatní místnosti. Například zastaralá elektroinstalace může být dokonce i příčinou požáru, porucha v rozvodech plynu může způsobit otravu a nebo výbuch. Otrávit nás ostatně zaručeně dovedou i zplodiny ze zdroje tepla (plynový kotel, plynové přímotopy, ale i netěsnící komín, pokud vytápíme tuhými palivy či biomasou). Při rekonstrukci je prostě třeba začít uvažovat především o TZB, nakonec i z toho důvodu, že jde o nemalou položku rozpočtu.

Některé výměny je přitom ideální provést v celém domě naráz, jiným se můžeme věnovat postupně. Svá specifika má samozřejmě TZB u domů rodinných a bytových. V bytovém domě není možné pouze vyměnit část stoupačky, nýbrž celou, je pak již na jednotlivých nájemnících, zda rekonstrukci rozvodů a instalací „protáhnou“ i „na své výsostné území.“

Riziková elektřina

Co se týká rizik, je nejčastějším problémem ve starších domech elektřina. Ucpaný odpad způsobí jen lokální škody, havárie vody (včetně té topné – prasklé topení) neohrozí nikoho na zdraví a životech a dům nezničí, ovšem stará elektroinstalace dovede vše doslova „spálit na prach.“ Poruchy elektroinstalace jsou prostě jednou z nejčastějších příčin požárů, jen zřídkakdy bývá jejich původcem blesk, kotel či kamna.

Stávající elektrické rozvody většinou nestačí na množství elektrospotřebičů. Když byla elektřina kdysi instalována, elektrikář neměl ani potuchy o tom, kam se posuneme za několik desítek let. A například rychlovarná konvice (před dvaceti lety pro většinu z nás pouhý sen) s příkonem až 2000 Wattů působí na elektroinstalace stejně, jako bychom naráz rozsvítili 20 sto Wattových žárovek. Zapneme ji a vypadnou pojistky, s o to větší jistotou, že právě běží myčka, vysavač, elektrická trouba a jiné vymoženosti.
Nebezpečné jsou však především staré hliníkové vodiče, které mají velmi nízkou mechanickou pevnost a snadno oxidují, což postupně vede k jejich narušení a poškození spojů. Následně pak vzniku vysokého přechodového odporu. Spoje se začnou nebezpečně zahřívat, načež i krabice, vypínač, svítidlo… Před rekonstrukcí elektroinstalace je proto třeba zkontrolovat její technický stav, podle kterého je určen rozsah nutných úprav, dimenzování vodičů jednotlivých vedení, počet samostatně jištěných obvodů, stanoví se velikost hlavního jističe, navrhnou se proudové chrániče apod. Zcela nekompromisně se dnes nahrazuje vnitřní dvoužilové vedení třížilovým (a v mědi), přičemž navržená elektroinstalace musí odpovídat vybavenosti domácnosti elektrospotřebiči (a musíme i počítat s rezervou do budoucna). Promýšlíme též umístění zásuvek, což eliminuje nebezpečné prodlužovací šňůry.
Suma sumárum – TZB je nejen srdcem každého domu, ale může se stát i jeho (či vaším) popravčím. Jak po stránce finanční, tak po stránce fyzické. Nevyplatí se zanedbávat stav TZB. Lepší je mít v pořádku a bezpečné veškeré základní (nezbytné i povinné) rozvody a instalace, než vybavovat dům dodatečně novými technologiemi, aniž bychom mysleli na platformu, na niž budou napojeny. Dochází pak k paradoxním situacím, kdy jsou sice na střeše domu s rekonstruovanou střechou, novou fasádou a okny solárně-termické a fotovoltaické panely, ovšem uvnitř máme elektřinu „v hlíně“ (hliníku), 100 Wattové žárovky, starý elektrický bojler, topný systém, který ještě neteče jen zázrakem apod. Rekonstrukce se má začít od srdce (ale i zmíněné střechy), až poté je třeba investovat do kabátu, úspory tepla novými tepelně-izolačními prvky apod.
Zdroj: www.vstavby.cz
VSTAVBY-vodoinstalace s.r.o. Poslat poptávku