Sdílet
 

Proč jsou důležité revize elektrozařízení?

Datum vydání: 04.06.2013 | autor:

Pravidelnými revizemi snížíme riziko požáru a případné újmy na zdraví a životech, ušetříme peníze, které bychom jinak investovali do opravy nebo pořizování nových elektrospotřebičů a elektrozařízení. Revize se provádí dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to podle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

I vadný prodlužovák může způsobit požár I vadný prodlužovák může způsobit požár
I vadný prodlužovák může způsobit požár

Co jsou revize elektrozařízení?

Revize elektrozařízení mohou být výchozí revize elektroinstalací, periodické revize stavu elektrických instalací, hromosvodů, ručního elektrického nářadí, revize elektrospotřebičů, výpočetní techniky a elektrických strojů.

Proč provádět revize elektrozařízení?

Jedna z věcí, která zaručuje podávání kvalitních pracovních výkonů na pracovišti, je zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Revizemi elektrozařízení předejdete úrazu elektrickým proudem, je tedy nutné provádět je především kvůli bezpečnosti provozovatele objektu i uživatelů při provozování elektrických rozvodů, elektrozařízení a elektrospotřebičů.

Zjistíte, v jakém stavu elektrozařízení je a obvykle se odhalí možné příčiny poškození elektrozařízení ještě dříve, než k němu dojde. Revizí ušetříte náklady za opravy nebo pořizování nových elektrozařízení.
Poruchy elektrozařízení jsou nejčastějšími příčinami požárů v bytových domech Poruchy elektrozařízení jsou nejčastějšími příčinami požárů v bytových domech
Poruchy elektrozařízení jsou nejčastějšími příčinami požárů v bytových domech
Revize elektrozařízení Revize elektrozařízení
Revize elektrozařízení
Pravidelnými revizemi se snižuje riziko požárů a újmy na zdraví a majetku. Intervaly opakovaných revizí jsou také ustanoveny zákonem.

Neprovádění revizí elektrozařízení je porušením zákona a následně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách nebo vyšetřování majetkových škod a pracovních úrazů.

Platný doklad o revizi elektrozařízení je nezbytným dokumentem, kterým při úrazu elektrickým proudem u osoby používající zařízení nebo instalaci, provozovatel prokazuje míru svého zavinění. Neexistuje-li protokol elektro revize zařízení, je jako viník úrazu téměř vždy určen provozovatel objektu, ve kterém úraz nastal.

Pokud není provozovatel schopný prokázat se platným protokolem revize zařízení, pozbývá účinnosti i pojištění proti škodě způsobené zaměstnancům nebo dalším osobám.

Revize elektrozařízení je jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO. Posouzení výchozího stavu elektrozařízení je uzákoněno zákonnými předpisy, například zákoníkem práce – zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.
Výbava elektrikáře Výbava elektrikáře
Výbava elektrikáře
Zdrojem problémů jsou často zásuvky a vypínače Zdrojem problémů jsou často zásuvky a vypínače
Zdrojem problémů jsou často zásuvky a vypínače

Kdo může provádět revize elektrozařízení?

Revize může provádět pouze certifikovaný revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí elektrických zařízení v daném prostředí, jenž je zaměstnancem certifikované revizní firmy, která vlastní oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem a má platné pověření ke kvalifikovanému provedení elektro revizí.

Vždy chtějte vidět platné oprávnění a osvědčení k revizím, protože revizní protokol vystavený osobou bez těchto certifikátů je z právního hlediska neplatný. Každý objednatel revizních prací by měl ve vlastním zájmu požadovat předložení těchto dokumentů po dodavateli před uzavřením smlouvy o provedení revizí. Výjimka k provádění revizí elektrospotřebičů a ručního nářadí kteroukoli osobou s platnou zkouškou dle §5–8 Vyhl. 50/1978Sb. byla v roce 2007 zrušená.

Jak revize probíhá

Revizní technik se dostaví v dohodnutém termínu a před započetím revizních prací zajistí bezpečnost všech přítomných osob a majetku. Při revizi revizní technik nejprve označí a zaeviduje zařízení, poté provede revize elektrické bezpečnosti, zpracuje naměřená data a revizní zprávu včetně jejích příloh předá zákazníkovi. V případě opravy je její rozsah vždy konzultován se zákazníkem.

Co musí obsahovat revizní zpráva

Povinné náležitosti revizní zprávy jsou určeny především normami ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 a částečně ČSN 33 2000–6–61 a ČSN 50110–1. Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500. Revizní zpráva vždy osahuje výsledek vizuální prohlídky, záznam naměřených hodnot a výsledek funkční zkoušky.

Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví podle tabulky revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500 v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

První pravidelná revize se musí provést nejpozději ve stanovené lhůtě od uvedení do provozu. Při velmi častém používání elektrického ručního nářadí je vhodné revize provádět v kratších lhůtách. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují i u elektrospotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu. Kontroly se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě se revidují pouze v rozsahu, který nevyžaduje zásah do konstrukce. Lhůty pravidelných revizí mohou být na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Zdroj: www.elmik.com

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Michal Krasl - ELMIK

Michal Krasl - ELMIK

Most, Most, Havraň 147, 43501
Tel: 608 428 850
Web: http://www.elmik.com/
E-mail: elmik@pons.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Michal Krasl - ELMIK

Most, Most, Havraň 147, 43501
Tel: 608 428 850
Web: http://www.elmik.com/
E-mail: elmik@pons.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Proč jsou důležité revize elektrozařízení?"

Celkem komentářů: 1

Jitka 09.01.2018, 11:52:17

Třeba kvůli požárům :)
http://www.elektro3b.cz

Přidat nový komentář k  "Proč jsou důležité revize elektrozařízení?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE