Sdílet
 

Revize elektrických spotřebičů jsou nezbytné

Datum vydání: 06.04.2011 | autor:

Elektrické spotřebiče mohou způsobit škody na majetku, úrazy, ale i ohrozit život. Elektrický proud je nebezpečný právě v kombinaci s vadným spotřebičem. Povinné provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů je proto pro dobro každého, kdo je užívá. Jak ale tuto povinnost splnit a jak často? Povinnost provádění pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů je dána normami ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610. Během kontroly je posuzován technický  stav spotřebiče (funkčnost a provozuschopnost), spotřebiče jsou posuzované především z hlediska elektrické bezpečnosti. 

Běžný měřící přístroj na měření proudu a napětí (tzv. vadaska)
Běžný měřící přístroj na měření proudu a napětí (tzv. vadaska)

Proč se revize elektrických spotřebičů provádějí?

  • Zjistíme stav provozovaného elektrického zařízení
  • Snížíme riziko nebezpečí požáru
  • Předejdeme možnému úrazu elektrickým proudem či úmrtí
  • Zamezíme problémům s pojistným plněním při úrazu elektrickým proudem či požáru jím způsobeným
  • Revize jsou vyžadované zákonnými normami
  • Vyhneme se pokutám za nesplnění revizní kontroly

Které spotřebiče vyžadují pravidelné kontroly a revize?

Kontrolám a revizím podléhá jakýkoli elektrický spotřebič, který je připojován k vyššímu než bezpečnému napětím. Existuje zde nebezpečí, že na dotyku přístupné části pronikne nebezpečné napětí. Mezi spotřebiče podléhající kontrolám patří i prodlužovací přívody, rozdvojky, napájecí a nabíjecí adaptéry a měřící přístroje, pokud jsou při práci napájené ze sítě. Elektrické spotřebiče připojené pohyblivým přívodem a určené k držení v ruce, podléhají revizím podle normy ČSN 33 1610. Elektrické nářadí podléhá revizím o rozsahu stanoveném normou ČSN 33 1600.
Profesionální tester instalací
Profesionální tester instalací
Pokud nezajistíme revize elektrických spotřebičů nebo nedodržíme jejich lhůty, hrozí nám jakožto provozovateli vysoké pokuty. Navíc na nás spadá veškerá odpovědnost za způsobené úrazy, úmrtí či požáry, které následkem vadného spotřebiče či jeho připojení do elektrické sítě vzniknou. Pojišťovna navíc neuhradí vzniklé škody. V souvislosti s elektrickými spotřebiči dochází k úrazům a škodám vlivem vadných elektrických spotřebičů, vadných přívodů nebo prací s elektrickým přístrojem pod napětím.

V ČR není předepsáno provádění pravidelných revizí odběrných zařízení bytů, obydlí a příbytků. Je ale dobré tyto revize s vlastníkem nemovitosti provádět při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu, případně při uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny. V rodinných a bytových domech jinak platí pravidla pro revize v normálním prostředí - jednou za pět let a nejpozději by měla kontrola proběhnout v roce, kam spadá konec stanoveného období od poslední revize.

Ve studeném, vlhkém či horkém prostředí se kontroly elektrospotřebičů musí provádět jednou za tři roky. Každoročně se kontrolují elektrická zařízení v mokrém prostředí s extrémní korozní agresivitou a v prostorách plaveckých bazénů a fontán. V místnostech se saunovými kamny se provádí revize jednou za tři roky, ale třeba u zemědělských a zahradnických zařízení jednou za půl roku. Každoročně se kontrolují elektrická zařízení na parkovacích místech karavanů v kempech a jednou za čtyři roky na venkovním osvětlení. Pojízdné a převozné prostředky mají nařízenou kontrolu každoročně.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Spotřebiče s pohyblivým přívodem

Vlastně jde o veškeré elektrické spotřebiče, které se zapojují do elektrické zásuvky. Je už úplně jedno, jaký typ spotřebiče to je (počítač a jeho příslušenství, elektrické nářadí, rychlovarná konvice, pračka, sbíjecí kladivo, …). Tyto spotřebiče jsou připojitelné do elektrické zásuvky a zase běžně odpojitelné, proto sem řadíme i prodlužovací přívody či rozbočky, které jsou vlastně nejnebezpečnější. Do této skupiny spotřebičů neřadíme ta zařízení, která nejsou odpojitelně připojena do zásuvky, například průtokový ohřívač vody, bojler, přímotopné panely a jiná zařízení.

Jaké známe druhy revizí elektrických spotřebičů?

Výchozí revize, které je nutné provádět vždy před uvedením nového elektrického zařízení do provozu.

Pravidelné revize, které se provádějí při provozu elektrických zařízení ve stanovených lhůtách (záleží na typu spotřebiče, prostředí, účelu spotřebiče). 
Ilustrační obrázek (www.shutterstock.com), elektrický topný kotel
Ilustrační obrázek (www.shutterstock.com), elektrický topný kotel

Jak se revize elektrických spotřebičů provádějí?

Revize začíná vizuální prohlídkou zařízení. Provádí se kontrola držadel, krytů, ovládacích prvků, pohyblivého přívodu, průchodnosti větracích otvorů a dalších prvků.

Poté se měří odpor ochranného vodiče, izolační odpor a  proud, který protéká ochranným vodičem.

Nakonec je nutné vyzkoušet chod zařízení a zkontrolovat funkčnost jeho ovládání, hlučnost a chod motoru.

Revizní zpráva - protokol

Protokol je nutné vystavit při každé kontrole spotřebiče. Protokol obsahuje název a označení spotřebiče, datum kontroly, výsledek prohlídky i výsledky zkoušek ve smyslu „vyhovuje – nevyhovuje.“

V protokolu by měl být také uveden termín další revize.

Pokud kontrola odhalí závadu spotřebiče, musí být vyřazen z provozu, opraven a po opravě je nutné provést další revizi.

Každý evidovaný elektrický spotřebič může být označen čárovým kódem, což je praktické řešení pro potřeby evidence firmy. Taková evidence je přehledná a jasná i pro kontrolní orgány bezpečnosti práce. Tato možnost však nevylučuje i evidenci v podobě papírové.
Fiera a.s.

Fiera a.s.

Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Mládežnická 146/IV, 37701
Tel: 384 320 708
Web: http://www.fiera.cz/
E-mail: fiera@iol.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Fiera a.s.

Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Mládežnická 146/IV, 37701
Tel: 384 320 708
Tel: 384 320 709
Mobil: 602 420 312
Web: http://www.fiera.cz/
E-mail: fiera@iol.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Revize elektrických spotřebičů jsou nezbytné"

Celkem komentářů: 1

cena revize elek.boljleru 14.06.2015, 18:54:34

Dobrý den, chtela bych se zeptat, kolik stoji revize elektrickeho bojleru,dekujiText komentáře

Přidat nový komentář k  "Revize elektrických spotřebičů jsou nezbytné"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE