Sdílet
 

Sloučení norem pro revize elektrospotřebičů

Datum vydání: 19.07.2011 | autor:

Státní úřad inspekce práce vyžaduje jako jedny z nezbytných dokladů právě revize elektrických spotřebičů (respektive vystavené protokoly o revizi). Povinnost provozovatele zajistit revize elektrických spotřebičů plyne ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví). Revize elektrických spotřebičů jsou přitom prováděné z více důvodů.

Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Proč se provádí revize elektrickýc spotřebičů?

Za prvé to vyžaduje právě nová norma ČSN 33 1600 ed. 2, navíc tím bráníme možnému poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem, omezujeme rizika vzniku požárů, máme v ruce dokument pro pojišťovnu, pokud dojde ke škodné události (splníme tak všechny své zákonné povinnosti, při jejichž nedodržení je pojistné plnění kráceno), splníme základní podmínku pro certifikaci ISO a nakonec se i vyhneme vysokým postihům za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce na pracovišti. V běžném výrobním provozu určitě najdete 100 i více elektrických spotřebičů. Pravděpodobnost, že některý z nich je již nebezpečný, činí dle dlouhodobých statistik, získaných na základě měření, 4%. Z toho je patrné, že pravidelné revize nejsou jakousi byrokratickou smyšleností, ale reálnou potřebou. 
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Zajímavosti nové sloučené normy ČSN 33 1600 ed. 2

Sloučená norma ČSN 33 1600 ed. 2 je platná od 31.12. 2010 a nahrazuje původní normy ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 33 1610 z března 2005, které platily do uvedeného data společně s touto novou normou. Vztahuje se na elektrické spotřebiče držené v ruce, nepřipevněné a ostatní připevněné, přitom vyžaduje jejich evidenci v elektronické podobě. Nevztahuje se na měřící přístroje.

Její předností je sloučení revize spotřebičů a nářadí do jedné tabulky. Stanovuje tedy především lhůty, kdy se revize provádějí a funguje v souladu s normou ČSN 33 1610 ed.2, která specifikuje elektrické spotřebiče, co vlastně jsou.

Revize elektrických spotřebičů může provádět pouze revizní technik (04/A). Norma sice říká šalamounsky, že REVIZE musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Platí však, že kvalifikaci nemůže řešit žádná norma, pouze národní legislativa, která musí být v souladu s legislativou EU. A ta ji řeší. Proto byl při sloučení dřívějších norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 do jedné zároveň proveden i výmaz kvalifikací. Do budoucna již nebudou v žádné ČSN uváděné kvalifikační předpoklady. Kvalifikace revizních techniků jsou u nás nyní rozdělené do čtyř skupina a právě čtvrtá skupina se týká ručního nářadí a dalších elektrospotřebičů.

Pozornost si zaslouží i prodlužovací přívody. Ty totiž musí být dle nové normy nerozebiratelné.
Citace: Prodlužovací kabel a prodlužovací šňůra je sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry vybavená nerozebíratelnou (neoddělitelnou) vidlicí a nerozebíratelnou (neoddělitelnou) přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí. Pozor – používá se ještě pojem adaptérová šňůra, kdy se k sobě vidlice a zásuvka nehodí. V praxi pak lze problém řešit u starších prodlužovacích kabelů a šňůr zakápnutím šroubku barvou.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)

Co se při revizi elektrických spotřebičů provádí?

Nejprve prohlídka spotřebiče – zda není poškozen mechanicky. Poté měření, kdy se spotřebič odpojí od elektrické sítě, dále funkční zkouška – spotřebič je opět připojen k el. Síti, uveden do chodu a je zkoumáno, zda nevykazuje abnormality, nakonec je vystaven protokol, kde jsou uvedené identifikační údaje a výsledky revize. Spotřebič je pro snazší identifikaci označen štítkem s čárovým kódem.

Pokud je spotřebič již nevyhovující, respektive je vážně poškozen, je naopak vystaven vyřazovací protokol, pokud by jeho oprava byla již ekonomicky nevýhodná. Na jeho základě je spotřebič vyřazen z evidence majetku. Běžně se na místě při revizi provádějí i drobné opravy spotřebičů, většina spotřebičů totiž revizí neprojde právě kvůli drobným závadám. A pozor, firma je zodpovědná za veškeré elektrické spotřebiče, které jsou používané ve firemních prostorech, tedy i za ty, které jsou ve vlastnictví zaměstnanců. Ti by měli své soukromé spotřebiče používat pouze se souhlasem zaměstnavatele a měla by se jim též provést revize, kterou provede buďto zaměstnavatel, nebo ji po zaměstnancích bude vyžadovat.

Do jakých skupin spotřebiče řadíme dle normy ČSN 33 1610 ed.2?

  • A -  spotřebiče poskytované formou pronájmu
  • B -  spotřebiče používané ve venkovním prostoru
  • C -  spotřebiče používané při řemeslné činnosti ve vnitřním prostoru
  • D -  spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách
  • E -  spotřebiče používané při administrativní činnosti
Znění páté hlavy Zákoníku práce o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci najdete ZDE.
Bližší informace o normě ČSN 33 1600 ed. 2 najdete ZDE.
REBON Teplice, s.r.o.

REBON Teplice, s.r.o.

Teplice, Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501
Tel: 417 577 763
Web: http://rebon.cz
E-mail: razak@rebon.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REBON Teplice, s.r.o.

Teplice, Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501
Tel: 417 577 763
Mobil: 602 157 557
Web: http://rebon.cz
E-mail: razak@rebon.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Sloučení norem pro revize elektrospotřebičů"

Buďte první a napište komentář k  "Sloučení norem pro revize elektrospotřebičů"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE