Sdílet
 

Proč mít domovní čistírnu odpadních vod

Datum vydání: 12.07.2012 | autor:

Donedávna se v místech, kde kanalizace nebyla, obvykle stavěla žumpa, jejíž obsah se pak vyvážel téměř kamkoli, což je ale v dnešní době již nezákonné. Odpadní vody z jímek a septiků se musí odvážet do obecních čistíren odpadních vod, což se vzhledem k dopravnému a poplatku za využití čističky vody prodraží. Co tedy s odpadní vodou? Ekologickou a úspornou variantou jsou domovní čistírny odpadních vod, které slouží k čištění odpadních vod z domácnosti (WC, koupelny, kuchyně, apod.). Investice do čistírny odpadních vod se vyplatí a investované prostředky se vám vrátí v podobě úspor za energie, protože vyčištěnou odpadní vodu můžete dál používat jako vodu užitkovou, například ke splachování WC či praní.

ČOV MICROCLAR AT6
ČOV MICROCLAR AT6
ČOV MICROCLAR AT8
ČOV MICROCLAR AT8

Využití čistíren odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod jsou určeny pro menší objekty soukromého i obchodního charakteru. Uplatnění naleznou u rodinných domů, chat, chalup, u menších rekreačních zařízení, restaurací nebo obchodů. Protože domácích čistíren odpadních vod existuje více typů a jejich výběr je závislý na mnoha faktorech, nechte si poradit od odborníka, která z nich je vhodná právě pro váš dům či chalupu.

Jak malá domovní čistírna odpadní vody funguje?

Zjednodušeně lze říci, že do nádrže z jedné strany přitékají odpadní vody a z druhé strany vytéká pročištěná voda. Čistírna je tvořena nádrží, kompresorem a kalojemem. Nejčastěji se používá metoda mechanicko-biologického čištění. Tyto čistírny jsou celoplastové a zapouští se do země. Odpadní voda je pročišťována s pomocí zemního filtru mikrobiologickými organismy, které žijí v nádrži a rozkládají znečištění na látky neškodné pro přírodu. Tyto mikroorganismy potřebují k životu kyslík, jehož se jim dostává pomocí dmychadla, které směs v čistící nádrži provzdušňuje. Produkty bakterií se ukládají v kalojemu, z něhož se kal musí pravidelně odsávat a vyvážet do obecní čistírny odpadních vod. Kal lze také použít do kompostu nebo jako hnojivo okrasných porostů. Čištění probíhá zcela ekologicky bez použití chemických prostředků a účinnost čistíren se pohybuje kolem 95%. Odpadní vody se dočišťují pomocí biologických filtrů, které jsou praktické především tam, kde je produkce odpadní vody nepravidelná, například na chatách a chalupách.

Co s vyčištěnou vodou?

Vyčištěnou vodu lze vypouštět do povrchových vod (do vodních toků nebo otevřených kanálů), do podzemních vod (vsakováním do podloží prostřednictvím vsakovací studny nebo vsakovacího drénu) nebo do veřejné jednotné kanalizace, která není ukončena obecní ČOV, ale je zaústěna do vod povrchových.
Pohled do ČOV při montáži Pohled do ČOV při montáži
Pohled do ČOV při montáži
Průřez domovní ČOV Průřez domovní ČOV
Průřez domovní ČOV
Nutná legislativaV případě vypouštění vyčištěné vody do povrchových nebo podzemních vod, na sebe bereme povinnosti provozovatele vodního díla, což znamená, že musíme mít zpracován projekt domovní čistírny a na jeho základě dostaneme vodoprávní povolení stavby. Toto povolení obsahuje stavební povolení uvedeného vodního díla a povolení k nakládání s odpadními vodami, kde je určen požadovaný stupeň čištění odpadních vod, způsob kontroly čištění atd. Následuje kolaudace čistírny, zkušební provoz a po jeho vyhodnocení je povolen trvalý provoz. Pokud jsou odpadní vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, je nutné k projektu doplnit hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod.

Můžeme použít i variantu, kdy na odtoku čističku doplníme vestavěným pískovým filtrem a jímkou na vyčištěnou vodu. Výhodou tohoto řešení je zjednodušení legislativy. Je-li voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, nejedná se o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě a nejedná se tedy o vodní dílo. Tato voda je vhodná k zalévání trávníků, květin nebo stromů. Protože obsahuje zbytky mikroorganismů, nelze ji použít k zálivce plodin, které konzumujeme - zeleniny, jahodníků a dalších.

Zdroj: www.domovnicisticky.cz
Šachta na dmychadlo včetně uzamykatelného víka
Šachta na dmychadlo včetně uzamykatelného víka
Dmychadlo
Dmychadlo
Mikroprocesorová řídící jednotka - typ AQC basic
Mikroprocesorová řídící jednotka - typ AQC basic
DomovníČističky.cz

DomovníČističky.cz

Brno, Stránice, Pavlíkova 5, 60200
Web: http://www.domovnicisticky.cz/
E-mail: info@domovnicisticky.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

DomovníČističky.cz

Brno, Stránice, Pavlíkova 5, 60200
Mobil: 420 607 775 184
Web: http://www.domovnicisticky.cz/
E-mail: info@domovnicisticky.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Proč mít domovní čistírnu odpadních vod"

Buďte první a napište komentář k  "Proč mít domovní čistírnu odpadních vod"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE