Proč rekonstruovat technické zařízení domu Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Vše stárne, mění svou podobu a formu, kov podléhá vlivem vlhkosti rzi, těsnění po čase netěsní, odpady se zanáší a ucpávají stejně jako staré kovové rozvody vody. Původní elektrické rozvody, ale i vedení plynu, jsou již vyloženě nebezpečné. Zastaralé a poruchové technické rozvody v domech jsou často nejdražší položkou při rekonstrukci. Ovšem nezbytnou, nejde jen o funkčnost, ale i o bezpečný provoz a ochranu stavebních konstrukcí. 

Ve stoupačkách bytových domů najdeme vedení odpadních vod, teplé a studené vody, mnohdy i plynu, vzduchotechniky, méně často elektřiny. V každém případě však nejde jen o stav rozvodů ve stoupačkách bytových domů, ale i o rozvody bytové a rozvody v domech rodinných bez stoupaček, administrativních a jiných starších budovách. Při rekonstrukcích bývají měněné i vodoměry, plynoměry a elektroměry, stavaři se zaměřují i na bezpečnostní protipožární prostupy a samozřejmě na topné systémy.

Proč rekonstruovat instalační šachtu?

Kromě stavu samotných rozvodů je v instalačních šachtách (lidově stoupačkách) největším problémem vlhkost a právě ta se v ještě intenzivnější míře projeví na zhoršení stavu dílčích rozvodů. Mnohdy je zasažena i ocelová konstrukce šachty (pokud je šachta samozřejmě z oceli) a též obkladový materiál. Ve starých šachtách dochází časem ke stále častějším poruchám a haváriím, jejichž odstraňování není levné a důvod k rekonstrukci šachet je tedy nasnadě.

Při výměně svislých rozvodů se odstraňují dveře instalační šachty, vypouští se voda z potrubí a demontují se vodoměry. Stávající ocelové rozvody se poté vyřežou a nové rozvody jsou instalovány ve stejné poloze, jsou fixovány proti sesunutí stoupaček a opatřeny návlekovou izolací (např. MIRELON). Průměr trubních rozvodů je lepší předimenzovat a je třeba zajistit, aby byl ve všech patrech stejný. V případě kanalizačních svodů se používá například izolace, která snižuje hlučnost odpadních vod. Prostupy podlahou se v patrech provádí tak, aby byla zajištěna roztažnost potrubí (dilatace) a aby nové rozvody vyhověly i požárním předpisům.

V bytových domech bývaly rozvody vody vedené v instalačních šachtách ocelovým potrubím, které se však dnes používá pouze pro rozvody vody požární (jeho životnost je 15 až 30 let v závislosti na kvalitě materiálu). Dnes se běžně používají rozvody z polypropylenu třídy C (PPC nebo PPR). 

Rekonstrukce vodorovných (ležatých) rozvodů

V bytových i rodinných domech jsou ležaté rozvody tradičně umisťovány v suterénech. Vyměňují se zde odpady, rozvody SV (studené vody) , TUV (teplé užitkové vody, pokud je do domu dodávána), vodoměrná soustava a rozdělovač pro vodu pitnou a požární (v bytových domech). Jako hlavní uzávěry se zde používají odolné mosazné kulové ventily a přechod z plastu na kov je osazován zástřiky s kovovým závitem. Vodorovné rozvody jsou v bytových domech fixované podpěrami potrubí, případně jsou umístěné do speciálních žlabů. A na vodovodní potrubí se zde navléká návleková izolace (např. MIRELON). Ovšem v rodinných domech bývá situace různá. Současný majitel není často ani schopen říci, kudy co vede, jak to kdo kdysi vymyslel a udělal. V každém případě se v rodinných domech mění ležaté rozvody kanalizace, což souvisí s narušením původní podlahové skladby, nejčastěji odstraněním původní podlahy a realizací nové po položení nové kanalizace. Vždy je na zvážení, zda při takto radikálním řešení v rodinném domě neinvestovat do podlahového topení. O to více, pokud je součástí rekonstrukce i výměna topného systému. 

Bytové rozvody

Pokud jsou měněny ležaté a svislé rozvody, je nezbytná i výměna vnitřních bytových rozvodů. V případě vody by jinak mohlo dojít k zvýšení tlaku a rozvody, ale i propojovací hadice (např. u pračky) by praskaly. Většinou pak dochází spolu s novými rozvody i k výměně zařizovacích předmětů, rekonstrukci koupelny atd. V bytech měníme i staré a slabé vedení elektřiny, navíc často z nevyhovujících materiálů a zastaralý topný systém. Při rekonstrukci se často mění i kuchyňská linka, dispozice záchodu a koupelny atd. A nakonec se ukáže, že původní rozvody se dokonce i nachází jinde, než je potřebujeme.

Rozvody plynu

Před případnou výměnou rozvodů plynu je posuzován technický stav plynovodu a po revizi jsou odstraňovány závady. V opačném případě následuje kompletní výměna. Jako materiál se používá ocel a nebo měď, přičemž jsou tyto rozvody umisťovány na povrchu i pod omítkou. Novinkou jsou speciální dvouplášťové plastové rozvody plynu, které mají odlišná pravidla instalace.

Rozvody elektřiny

K nejčastějším důvodům výměny rozvodů elektřiny patří zastaralost stávajícího systému. Dnes se původní dvoužilové vedení nahrazuje bezpečnějším třížilovým (lépe chrání díky vedení uzemnění), přičemž tato výměna přinese nejen vyšší bezpečnost, ale také možnost vhodně dimenzovat vedení elektřiny podle aktuálních potřeb bytu.

Elektrický proud může být příčinou smrtelného úrazu, ale i požárů. Zastaralé a zoxidované hliníkové rozvody se nahrazují mědí, která je odolnější a stálejší. Některé vodiče se dříve dokonce obalovaly textilií a tu dnes nahrazuje speciální tepelně odolné PVC. Bezpečnost zvyšují i nové technologie – např. proudové chrániče. Rekonstrukce elektrických rozvodů také umožní správné rozmístění zásuvek a vypínačů po bytě a dostatek přípojných míst. Zbavíme se tak rozdvojek a prodlužovacích kabelů. Poddimenzované okruhy navíc neunesou zátěž frekventovanějšího provozu a elektřina často padá. 

Topný systém

I topné systémy podléhají stárnutí. Staré ocelové potrubí trpí zanášením vodním kamenem, organickými usazeninami, oxidací a působením atmosférických vlivů i hydrodynamických sil. Navíc zbytečně ohříváme ohromné množství vody, čímž se vytápění zásadně prodražuje. I v případě topného systému vlastně nelze hovořit o rekonstrukci, ale o výměně, která navíc vede k velkým úsporám nákladů za vytápění. A pokud dům zateplíme, můžeme vsadit i na nízkoteplotní vytápění podlahové a stěnové, plynový kondenzační kotel a jako doplňkový zdroj tepla instalovat třeba dostatečně výkonná kamna či krb s teplovodním výměníkem.

Vyřazujeme zastaralé rozvody potrubí, armatury, topidla a otopná tělesa a nahrazujeme je novými, moderními. Čili měníme morálně a fyzicky zastaralé prvky topného systému a to jsou po čase vlastně všechny, čímž se kromě finančních úspor na vytápění zbavíme i strašáku havárie. Samozřejmě může být rekonstrukce topného systému také pouze částečná, záleží na stavu dílčích prvků a naší finanční situaci a představách. Například litinová otopná tělesa jsou stále vynikajícím řešením a dokonce jsou vyráběna nová, velmi drahá, s nálepkou „retro.“

O společnosti Thermona s.r.o.

Společnost Thermona s.r.o. realizuje komplexní rekonstrukce odpadů, rozvodů teplé i studené vody, rekonstrukce elektrických rozvodů, rozvodů plynu a topných rozvodů v rodinných i bytových domech. Podle požadavků zákazníka provádí veškeré práce od vstupu do objektu až po připojení nejrůznějších zařízení v domácnosti (WC, bidetů, pákových baterií i termostatických baterií, automatických praček, myček atd.), kompletní rekonstrukce stoupacích a bytových rozvodů TUV, rekonstrukce kanalizačních rozvodů z PVC a PPHT, instalatérské práce, dodávky a montáže plynových spotřebičů a plynoměrů, výměny topných těles, rozvodů topení a veškeré topenářské práce, zpracování projektové dokumentace, cenový odhad a inženýrskou činnost.
VSTAVBY-vodoinstalace s.r.o. Poslat poptávku