Proč se cibuloviny vysazují na podzim Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Skutečně není čas pro váhání. Pokud vysadíte cibule až na jaře, dočkáte se květů mnohem, mnohem později. Odlišně se přitom vysazují malé a velké cibuloviny. Ty malé je nejlepší vysazovat v početnějších skupinách (modřence, šafrány, ladoňky, konvalinky, ...), velké rostliny samostatně (tulipány, lilie, řebčíky, ...). 

Ideálním termínem výsadby cibulovin je konec září a říjen, pokud to však počasí dovolí, můžeme je vysazovat i v listopadu a prosinci, půda ale nesmí být zmrzlá a záleží také na druhu cibulovin. Pokud chceme cibuloviny, které kvetou v létě, lze je podle druhu vysazovat na podzim i na jaře (např. lilie). Druhy kvetoucí na podzim vysazujeme na jaře.

Rozdíl mezi cibulemi a hlízami

Za prvé hlíznaté rostliny vlastně patří mezi cibuloviny a též hlíznaté rostliny kvetoucí na jaře vysazujeme na podzim. 
Cibule tvoří jednoděložné (pouze u šťavelů dvouděložné) cibuloviny. Cibule jsou tvořené hustě nahloučenými šupinovými listy, které vyrůstají na zkrácené bazální části stonku. Cibule obsahují zásobní látky, které rostlinám umožní vykvést v jakémkoli substrátu (dokonce i ve vodě). V podobě cibule rostliny přečkají nepříznivé podmínky (sucho, mráz), přičemž kvalita budoucích květů je závislá právě na kvalitě cibulí. Mezi nejznámější okrasné rostliny tvořící cibule patří tulipány, narcisy, sněženky, bledule, modřence, řebčíky, …

Oproti cibulím jsou hlízy vlastně zdužnatělými podzemními stonky, nebo zdužnatělými částmi kořenů. I hlízy obsahují zásobní látky, po jejichž vyčerpání rostlina hyne (výjimku představuje např. brambořík). Mezi nejznámější hlíznaté okrasné rostliny patří sasanky, krokusy, lilie a talovíny. 

Vysazujeme menší cibuloviny

Menší cibuloviny můžeme vysazovat do záhonů a nebo také do trávníku, což je velmi zajímavé řešení. Na jaře nám totiž z trávníku vyrazí brzy kvetoucí rostliny a odkvetou dříve, než bude třeba trávník poprvé posekat. Není však vhodné vysazovat do trávníku cibuloviny vyloženě kamkoli. Hodí se třeba okolo stromů, vedle pěšin, záhonů, obrubníků. A postup je velice jednoduchý, stačí do travního drnu vyříznout tvar písmene H a travní drn odkrýt, nikoli odstranit (odkryjeme od středu obě půlky). Zeminu pod drnem nakypříme, můžeme přisypat i trochu písku. Cibule rozmístíme do půdy v malých rozestupech, načež drn opět vrátíme na své místo. Trávník na jaře poprvé sekáme, až když cibuloviny odkvetou a zatáhnou listy. Ideální je takto vysadit cibule rostlin, které se léty samy rozrostou, čili například modřence, šafrány a ladoňky, ovšem takto se provádí i výsadba například tulipánů, narcisů a jiných druhů cibulovin. Cibuloviny vysazené v trávníku z půdy nevyjímáme, necháme je tam nastálo.

Vysazujeme cibuloviny na záhon

Záhon nejprve dobře zryjeme, rozdrobíme hroudy a srovnáme povrch. Poté cibulky volně položíme na půdu do požadovaného tvaru a postupně vtlačíme jednu po druhé pod povrch - vždy do hloubky cca 2 krát větší, než je průměr cibule. Záhon nezaléváme, nehnojíme, prostě jej necháme být. Případně je dobré zakrýt jej chvojí, mulčí, slámou, …

Cibuloviny je možné vysazovat do různých obrazců (vlnovky, kruhy, ostré geometrické útvary, velmi složité obrazce, různá symbolika, …). Menší (nižší) druhy vysazujeme na okraje obrazců, větší (vyšší) doprostřed. Jednorázového účinku dosáhneme druhy, které vykvetou ve stejnou dobu, nebo můžeme naopak kombinovat postupně vykvétající druhy. Cibuloviny se též hodí do smíšených záhonů v kombinaci s trvalkami a nebo dvouletkami. Výborná je například kombinace cibulovin s pomněnkami a sedmikráskami.

Cibule v květináči

Postup je jednoduchý, cibulky vysadíme do mobilních nádob s písčitějším substrátem. Nádoby necháme až do mrazů venku, na chráněném místě a cca v prosinci přemístíme do interiéru. Jakmile zde substrát lehce zalijeme, necháme cibule i s nádobami cca 3 týdny ve tmě při teplotě 12 až 15 oC. Poté ze tmy postupně vynášíme nádoby na světlo, aby nám rostliny kvetly co nejdéle, čili vykvétaly postupně. Po odkvětu cibule vyjmeme z půdy, ošetříme, očistíme a uskladníme na suchém, chladnějším místě.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, ireceptar.cz, wikipedia, shutterstock.com