Proč se vyplatí nadkrokevní tepelná izolace? Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Nadkrokevní tepelná izolace nám uspoří místo v podkroví, umožní přiznat část konstrukce krovu, čímž dosáhneme neopakovatelného vzhledu podkrovních místností, zároveň však zcela omezí tepelné mosty, ke kterým může ve střešní konstrukci docházet. 

Nadkrokevní tepelné izolace jsou výborným řešením zateplení střech novostaveb, střech rekonstruovaných, ale i původních střech, jejichž krov je ve výborném stavu, byť jde již o řešení historické. A jelikož nadkrokevní izolace umožní přiznat krásu dřeva, ze kterého je krov konstruován, můžeme se těšit jeho historickým půvabem a patinou, stejně jako v opačném případě novotou.

Jak se střechy zateplovaly tradičně?

Tradičním postupem bylo po postavení, rekonstrukci, či opravě krovu uchycení pojistné hydroizolace na krokve kontralatí, položení latí a střešní krytiny, načež se „případná“ tepelná izolace aplikovala mezi krokve (izolace mezikrokevní). Přitom se dříve často používala ze zdravotního hlediska problematická skelná vata. Ta byla později nahrazována minerální vatou (vyrábí se z čediče). Ovšem pouze mezikrokevní izolace se ukázala jako nedostačující, proto bylo třeba přistoupit ke kombinaci izolace mezikrokevní s podkrokevní, čímž ubylo v podkroví místo. A o přiznání většiny krovu jsme si mohli nechat jen zdát a ty trámy, které bylo možné přiznat, většinou jen překážely. Pravda je, že tímto postupem zakryjeme střechu rychle a až poté aplikujeme tepelný izolant, ovšem kouzlo izolace nadkrokevní nakonec stejně vítězí. Proč?

Jak se izolují střechy nad krokvemi

Při nadkrokevním zateplování střech máme dvě základní možnosti. Buďto je veškerá tepelná izolace umístěna nad krokvemi, nebo je část zateplení i mezi a pod krokvemi, aby střecha tepelnou izolací příliš „nenabobtnala,“ ovšem v tomto případě se praktické kouzlo nadkrokevní izolace dosti vytrácí.

Izolace se nad krokve ukládá na záklop z palubek či desek, na který je upevněna parozábrana. Na tepelný izolant je uložena pojistná hydrizolace, kontralatě, latě a střešní krytina. Krokve jsou pak v podkroví vidět, čili je důležité, aby byly opravdu pěkně truhlářsky opracované. Navíc se též posuzuje jejich požární odolnost. Pokud je tepelný izolant pouze nad krokvemi, jde samozřejmě o silnější vrstvu izolace (např. 360 mm). Zvýšení nad rovinu střechy bude v tomto případě oproti klasickému zateplení 380 mm. V případě pouze nadkrokevního zateplení pak získáme v podkroví více místa. V praxi bylo prokázáno, že nejvíce tak získají domy nad úzkým půdorysem, které se stavěly v první polovině minulého století.

V současnosti však vládnou nakdrokevnímu zateplování systémové výrobky s tepelně izolačním jádrem z tvrdé pěny, které mají podstatně menší tloušťku. Jsou sice dražší než klasické izolanty, ovšem snoubí více prvků v jednom, přičemž do sebe jednotlivé desky zapadají na pero a drážku.

Systémová nadkrokevní izolace LINITHERM PAL N+F

Tento nadkrokevní izolační systém umožňuje hospodárnou pokládku nadkrokevní izolace s malým prořezem, a to dokonce i pro velmi členité střechy. Jednotlivé desky jsou spojeny na pero a drážku. Určen je pro sklony střech od 20o, je naprosto splehlivý a chrání před elektrosmogem. Nadkrokevní izolace LINITHERM PAL N+F má integrovánu parotěsnou zábranu a speciálně připravené hranové spoje, přičemž desky jsou použitelné oboustranně, což usnadňuje manipulaci s nimi na střechách. Použít navíc lze i odřezky, prostě se otočí a položí na protilehlou stranu. Tato izolace šetří materiál a čas, dokonale izoluje v celé ploše, pokládku urychluje mřížkový potisk, izolant lze pokládat na bednění, ale i pouze na krokve, což opět přináší úspory. Izolace je dokonce vhodná jako pomocná krytina v kombinaci s hřebíkovým těsněním LINITHERM. Izolační jádro této systémové izolace je z tvrdé pěny PUR/PIR a má trvale vysoké izolační schopnosti (WLS 023). S deskami LINITHERM PAL N+F dosáhneme maximální izolace při minimální tloušťce desek. Tvrdá pěna PUR/PIR navíc neobsahuje FCKW, HFCKW, formaldehydy ani vlákna, čili ekologická bilance systému je pozitivní.

Nadkrokevní izolační systémy BAUDER

U nadkrokevní tepelné izolace je z fyzikálního hlediska ideální, když se na celou plochu střechy pokládá uzavřený systém z izolačních prvků, který chrání jak obytný prostor, tak i konstrukci střechy. V důsledku toho zůstávají průřezy krokví štíhlejší a zabrání se tepelným mostům od krokví a dělících stěn. Což ostatně platí i pro výše prezentovaný systém LINITHERM PAL N+F.

Izolační systémy BAUDER PIR SWE, PIR PLUS, PIR SF a PIR SDS mají též izolační jádro z tvrdé PIR pěny, pero a drážku celoobvodově, na horní straně mají extrémně robustní a neoslnivý asfaltový modifikovaný pás a nebo difúzně otevřený neoslnivý speciální pás (PIR SF a PIR SDS) a 10 cm široké vertikální i horizontální samolepicí přesahy. Systém BAUDER PIR PLUS je pak extrémně robustní. I tyto systémy lze ukládat na bednění i přímo na krokve.

Nadkrokevní systém TOPDEK

Též systém TOPDEK představuje spolehlivé technické řešení nadkrokevního zateplení šikmých střech. Nabízí souvislou tepelně-izolační vrstvu umístěnou na podkladní konstrukci, přičemž je vyloučen vliv systematických tepelných mostů a s tím související tepelné ztráty. Skladba TOPDEK je navržena také s ohledem na příznivý režim prostupu vodní páry. Proto je součástí systému kvalitní parozábrana, která zajišťuje zároveň funkci spolehlivé vzduchotěsné vrstvy. Systém výrazně zvyšuje trvanlivost krovu, přičemž je určen pro novostavby i rekonstrukce.

Skládá se z tepelně-izolačního jádra a z povrchové úpravy provedené na obou stranách desky. Jádro desky je na bázi polyisokyanurátové pěny (PIR), která má velmi nízký součinitel tepelné vodivosti. Povrchovou úpravu tvoří vrstvená fólie z papíru a hliníku.

Zateplení střechy s Novou zelenou úsporám

Firma ANESTA vám zajistí kompletní vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám. V tomto dotačním programu mohou žadatelé získat dotaci až 50% na zateplení, výměnu oken a dveří, instalaci solárních panelů, fotovoltaiky a rekuperace. Je přitom možné žádat o dotaci i na dílčí rekonstrukci (tedy třeba jen na zateplení střechy). Všechny použité výrobky musí být registrovány v dotačním programu. Cílem dotace je dosáhnout zásadní úspory na vytápění budov a zhodnotit nemovitosti. Od roku 2008 (Zelená úsporám, poté až Nová zelená úsporám) přitom bylo mezi žadatele rozděleno přes 20 miliard Kč, tzn. průměrná výše dotace na žadatele byla více než 272.000 Kč. O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby, a to před realizací, v průběhu realizace, nebo až 24 měsíců zpětně. Vždy je však lepší nejdříve vyřídit dotaci a potom až přistoupit k realizaci.
Zdroj: www.anesta.cz, www.linzmeier.de, www.bauder.cz, www.dek.cz