Před úpravou zahrady vsaďte na projekt Zahrada by měla být krásným a příjemným doplňkem každého domu. Aby nám však přinášela radost a mohla plnit všechny své účely, je třeba ji nejprve správně navrhnout. Ne každý si ovšem troufne na vyprojektování zahrady, nebo na její realizaci nemá čas. Není potom nic jednoduššího, než se obrátit na odborníky.

Odborné firmy vám poradí s projektem i následnou realizací celé zahrady. Jak vypadá práce na projektování zahrady? Jak vypadá samotná realizace? A co nám přinese zabudování závlahových systémů?

Projekt je před stavbou domu nezbytný, stejně by tomu však mělo být i při budování zahrady. Projekt si samozřejmě můžete vytvořit sami, ale za několik málo let pak můžete zjistit, že jste zvolili nevhodné rostliny, že zahrada je zbytečně zarostlá, nebo neplní ty funkce, které od ní očekáváme.

Při sestavení projektu s odborníky přes zahradní architekturu si můžete jednoduše vytvořit zahradu svých snů.

Co musíme vědět před schůzkou se zahradním architektem?

Před samotnou schůzkou se zahradním architektem bychom si měli především uvědomit, jaký typ zahrady by nám nejlépe vyhovoval. Naše požadavky by měly vycházet nejen z toho, co se nám líbí, nebo z inspirace z časopisu, ale především by budoucí zahrada měla plně vyhovovat účelu, ke kterému ji budeme využívat.
Jaké informace požaduje architekt?

Architekt může projekt budoucí zahrady vybudovat dle vlastní fantazie, jelikož je to však vaše zahrada a vy na ní budete trávit mnoho času, musí vycházet z vašich potřeb a požadavků. A co bude architekta skutečně zajímat?
  • hlavní účel zahrady – relaxace, přijímání návštěv, hrací plocha pro děti
  • typ zahrady – pravidelná s využitím geometrických tvarů, nepravidelná s tvary zaoblenými
  • převládající zahradní prvky – typ rostlin, kámen, vodní prvky
  • náročnost zahrady na úpravu
  • druhy rostlin, které chcete či naopak nechcete (třeba kvůli alergiím)
Jak se postupuje při realizaci zahrady?

Základem realizace zahrady je již zmíněný projekt vytvořený zahradním architektem ve spolupráci s majitelem zahrady. Projekt samozřejmě není konečný, protože v průběhu realizace mohou nastat nejrůznější překážky. Proto se detaily dolaďují až při samotném budování zahrady.

První fází je při realizaci zahrady hrubé srovnání terénu a následná výstavba například opěrných zídek, budování skalek, nebo umístění okrasných kamenů a současně také vytváření vodních ploch (třeba zahradních jezírek). Následně pokračujeme v budování menších zahradních staveb – altánků, pergol či přístřešků. Závěrečnou fází je výsadba rostlin a stromů, výsev trávníku, popřípadě zabudování automatického zavlažování zahrady.
Závlahové systémy jen pro náročné?

Automatické závlahové systémy se pomalu stávají součástí mnoha zahrad. Jejich velkou výhodou je úspora času, který byste byste jinak trávili s hadicí nebo kropící konví v ruce. Výhodná je však i jistota, že vašemu trávníku i rostlinám se dostane i v době vaší nepřítomnosti dostatek vody. Závlaha s moderními systémy je vždy rovnoměrná a spotřebuje jen tolik vody, kolik je třeba. Automatické závlahové systémy se mohou zabudovat nejen do nově vytvořené zahrady, ale velmi šetrným způsobem i do zahrady stávající. V druhém případě se pouze udělá drobný výkop, sejme se travní drn, který se po zabudování a zasypání potrubí vrátí na původní místo a za několik týdnů nepoznáte, kde se výkop prováděl.

Pomoc odborníků můžete využít i v případě, kdy zahradu máte několik let a rozhodli jste se, že její část, případně zahradu celou, chcete změnit. I v tomto případě musí být opět vytvořen projekt a teprve až poté může rekonstrukce na klíč začít. Věřte, že po vybudování zahrady svých snů na ní budete trávit mnohem víc času? A třeba i na úkor svého domácího počítače?