Sdílet
 

Nepodceňujete revize elektrických zařízení

Datum vydání: 11.06.2010 | autor:
Domácnost máte plnou elektrických zařízení, ale kdy jste naposledy pozvali revizního technika k pravidelné kontrole? Pokud stejně jako většina lidí pravidelné revize podceňujete, vystavujete svou domácnost, majetek a zdraví nebezpečí. Případná nehoda se navíc nemusí týkat pouze vás, ale může ohrozit i další osoby. Jak předejít katastrofickým scénářům? Prvním preventivním krokem může být pravidelné provádění revizí elektrického zařízení.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, majetek nebo okolní prostředí, platí norma ČSN 33 1500 a ĆSN 33 2000-6 o provádění revizí. Tyto normy stanovují požadavky pro výchozí a pravidelné revize instalací. Neřeší však revize systémů ochrany před bleskem, které se posuzují podle souboru ČSN EN 62 305. Hlavním cílem opatření je zajištění bezpečnosti, proto se pravidelné revize nemohou vyhnout ani oblasti elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů, které stanovuje ČSN 33 1610 ed.2.

Revize elektrických zařízení v praxi

Výše citované normy se vztahují na všechny elektrické instalace a elektrická zařízení, pokud není speciálně pro konkrétní zařízení stanovena norma jiná. Většina běžných spotřebičů v domácnosti se kontroluje právě na základě těchto předpisů. Normy stanoví zabezpečení elektrických zařízení kontrolami a revizemi, aby byla zachována bezpečnost uživatelů, bezpečný provoz zařízení a jeho nejlepší využitelnost.

Provádění pravidelných revizí odběrných zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, ale je však vhodné a účelné tyto revize s vlastníkem nemovitosti provádět, zejména při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu, nebo při uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny. V rodinných a bytových domech platí pravidla pro revize v normálním prostředí, tedy revize se provádí v intervalu jednou za pět let. Nejpozději by měla kontrola proběhnout v roce, do kterého spadá konec stanoveného období od poslední revize.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Revizní lhůty

Intervaly mezi jednotlivými revizemi ovlivňuje několik faktorů. Záleží na podmínkách, které budou na zařízení působit, i na konkrétním typu prostoru.

Speciální kategorii tvoří studené, vlhké či horké prostředí, ve kterém se kontroly musí provádět častěji - jednou za tři roky. Každoročně se kontrolují elektrická zařízení v mokrém prostředí s extrémní korozní agresivitou.

Speciální kategorii tvoří studené, vlhké či horké prostředí, ve kterém se kontroly musí provádět častěji. Například v prostorách s vanou nebo sprchou a umývacími prostory jednou za tři roky, v prostorách plaveckých bazénů a fontán jednou za rok. V místnostech se saunovými kamny se provádí revize jednou za tři roky, ale například u zemědělských a zahradnických zařízení jedenkrát za půl roku.

Každoročně se kontrolují elektrická zařízení na parkovacích místech karavanů v kempech a jednou za čtyři roky na venkovním osvětlení. Pojízdné a převozné prostředky mají nařízenou kontrolu každoročně.

Revizní technik

Revizi elektrického zařízení může provádět pouze revizní technik s platným oprávněním a s příslušnou kvalifikací. Doporučujeme si tato potvrzení vyžádat. Při kontrole je třeba spolupráce, seznámit ho s umístěním zařízení, případně s původní dokumentací, se staršími revizními zprávami, se záznamy o údržbě a podobně. Kontroluje se stav krytů, ovládacích prvků, stav přívodu, zkouší se funkce i ovládání nebo pravidelný chod motoru.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), technické zázemí domu
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), technické zázemí domu
Revizní zpráva

Při pravidelné revizi se provádí potřebné přezkoumání instalace. Toto přezkoumání musí být provedeno bez demontáže. Při tom se provádějí příslušné zkoušky a měření, aby se zajistila bezpečnost osob vůči úrazu elektrickým proudem, zajistila ochrana před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše instalace a potvrdilo se, že instalace není poškozená ani narušená takovým způsobem, že by to ohrozilo bezpečnost. Provedená revize musí určit závady v instalaci a odchylky od požadavků výše citovaných norem, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí. Všechny údaje o provedených úkonech jsou uvedeny v revizní zprávě.

Při provádění revize elektrických spotřebičů se vypisuje formulář o revizi elektrického zařízení, který obsahuje název spotřebičů s označením (výrobní číslo), datum kontroly a vyhodnocení zkoušení provozu a prohlídky (vyhovuje/nevyhovuje). Nevyhovující stav z hlediska bezpečnosti musí být označen a zařízení vyřazeno.

Mnohá elektrická zařízení jsou dlouhou dobu v provozu a jejich nahodilá porucha může ohrozit vaši bezpečnost. Právě proto je provádění revizí nezbytnou nutností a standardem ve všech vyspělých zemích. Vyhlášky o nutnosti revize elektrických zařízení existují již několik desetiletí, mnozí z nás je však stále podceňují.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
REBON Teplice, s.r.o.

REBON Teplice, s.r.o.

Teplice, Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501
Tel: 417 577 763
Web: http://rebon.cz
E-mail: razak@rebon.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REBON Teplice, s.r.o.

Teplice, Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501
Tel: 417 577 763
Mobil: 602 157 557
Web: http://rebon.cz
E-mail: razak@rebon.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Protokol o určení vnějších vlivůProtokol o určení vnějších vlivů

  Co je ´Protokol o určení vnějších vlivů´ a k čemu slouží? Kdo ho vypracovává a na základě čeho? A jak se vnější vlivy třídí? Přinášíme vám odpovědi na tyto a další otázky související s určováním vnějších vlivů…

 • Nezničte cizí majetek kácením stromů!Nezničte cizí majetek kácením stromů!

  Každý strom má svou životnost. Ať už z hlediska stáří, onemocnění nebo z důvodu přírodního či mechanického poškození. Jsou ale i případy, kdy lidé chtějí strom odstranit z jiných důvodů. Ať už je to kvůli velikosti…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

Diskuze na téma "Nepodceňujete revize elektrických zařízení"

Buďte první a napište komentář k  "Nepodceňujete revize elektrických zařízení"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE