Na revizích kotlů ušetříte

Ministerstvo životního prostředí navrhlo spolu s řadou politiků změny v zákoně o ochraně ovzduší, konkrétně změnu frekvence revizí kotlů a zlevnění ceny za dopravu i samotnou kontrolu. Další návrhy se týkaly možnosti zákazu spalování pevných paliv na území obcí a posílení role Programů zlepšování kvality ovzduší. Očekává se proto Novela zákona o ochraně ovzduší.

První vlnu povinných revizí kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší z roku 2012 na návrh poslanců ODS. Dle něj musel do konce roku 2016 ze zákona každý kotel na pevná paliva v České republice projít takzvanou revizí svého stavu. V praxi se ale ukázalo, že ne každý výrobce má dostatečný počet vyškolených kontrolorů, kteří by byli rovnoměrně rozmístěni po ČR. Docházelo proto k absurditám, kdy kontroloři požadovali za revizi kotle neúnosně vysoké ceny, které byly navýšené o přemrštěnou cenu za dopravu. A právě tomu chce MŽP do budoucna zabránit a současně i snížit frekvenci povinné revize. Dosáhnout tím chce stavu, že se lidé nebudou této povinnosti pod tíhou finančních nákladů vyhýbat.

Je však též třeba připomenout, že první vlna revizí v roce 2016 potvrdila špatný technický stav kotlů v ČR a vysoký podíl kotlů s nějakou závadou či nesrovnalostí. Odborníci dokonce hovoří až o 80% všech kotlů. Odstranění zjištěných závad přitom vede nejen k nižším dopadům provozu kotlů na kvalitu ovzduší, ale také ke zvýšení účinnosti spalování a finančním úsporám a také k bezpečnosti provozu.
Ministerstvo proto navrhlo, aby lidé, v jejichž okolí se nebude nacházet výrobcem jejich kotle vyškolený kontrolor, který by revizi provedl za vyhláškou stanovenou referenční cenu včetně dopravy, budou mít možnost vybrat si jiného, levnějšího odborníka. Ovšem ten musí být opět vyškolen na daný typ kotle, může však být vyškolen jiným výrobcem. Seznam odborníků bude zaznamenán v jednotné a úplné databázi, kterou povede MŽP. Se změnou zákona by se též posunul termín další plošné revize kotlů až na rok 2019. Čili ze dvou let se povinnost revize prodlouží na tři.

Cílem novely zákona je ulevit od finanční zátěže za revize a zároveň zaručit maximální předvídatelnost výdajů za revize. Revize nesmí sloužit ke snadnému zisku a nekalé praxi některých podnikatelů a firem. Vedle toho však zůstanou zachovány potřebné nástroje vedoucí k ochraně ovzduší, což zahrnuje právě samotné revize technického stavu a provozu kotlů.
Dalším návrhem byla možnost zákazu spalování vybraných druhů paliv v kotlích 1. a 2. emisní třídy v obcích. Bylo navrženo, aby obce měly možnost zakázat na svém území plošně spalování uhlí. S tím ale nebylo možné souhlasit, jelikož lidé si v dobré víře a s vidinou budoucího zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy pořizují nové, účinnější a ekologičtější kotle, i když zrovna na uhlí. Zároveň to podporují i kotlíkové dotace. Proto nebyl podpořen příliš striktní návrh Pirátů, který by zakázal topit uhlím všem i v těch nejmodernějších kotlích. Ty mají dnes dokonce srovnatelné emise prachu s kotli na dřevo.

Podpořena však byla možnost rozhodnutí obcí o dřívějším zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy, než k 1. září roku 2022, kdy budou muset být všechny staré kotle odstaveny z provozu. Součástí novely však budou i další změny.

Zdroj: www.mzp.cz, shutterstock.com