Sdílet
 

Vyměňte si kotel na tuhá paliva za nízkoemisní

Datum vydání: 29.05.2014 | autor:

Výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za úspornější podporuje dotační program Nová zelená úsporám a takzvané „Kotlíkové dotace.“ Tyto dotace již pomohly tisícům uživatelů k pořízení efektivních, nízkoemisních spotřebičů a další pokračování těchto programů se plánuje. Finanční příspěvky se týkají pouze pořízení nového spotřebiče, ovšem může jít o zásadní sumy peněz pro mnoho rodin. Výměnou kotle si navíc můžete usnadnit vytápění - například automatické kotle značky Buderus – Logano G221 A s automatickým podavačem na tuhá paliva dovedou topit uhlím i peletami.

Podíl domácností na celkovém znečištění ovzduší a životního prostředí vůbec narůstá s klesajícími podíly ostatních znečišťovatelů. Podíl domácností na celkovém znečištění ovzduší a životního prostředí vůbec narůstá s klesajícími podíly ostatních znečišťovatelů.
Podíl domácností na celkovém znečištění ovzduší a životního prostředí vůbec narůstá s klesajícími podíly ostatních znečišťovatelů.
Podle novely Zákona o ovzduší se již od letošního ledna nesmějí prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy. A co víc – přibližně půl miliónu domácností, které je používají, bude nuceno tyto kotle vyměnit za úspornější (3. a vyšší emisní třídy) už do 1. září 2022. Od tohoto data je bude zakázáno užívat. Zapomenout bychom též neměli, že podle nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., platného od března 2010, je třeba nechat při výměně kotle provést revizi celé spalinové cesty.

Takzvané „Kotlíkové dotace“ - příspěvky na nákup nových kotlů - se již osvědčily v Moravskoslezském (3 výzvy), Středočeském (1 výzva) a Ústeckém (1 výzva) kraji. Postupně je proto plánováno podpořit i další domácnosti. V roce 2014 je plánováno podpořit domácnosti v pěti krajích. V Moravskoslezském kraji si žadatelé již rozdělili 220 miliónů korun (4500 kotlů), ve Středočeském kraji 40 miliónů (900 kotlů) a v Ústeckém kraji 20 miliónů (420 kotlů).

V praxi se ukazuje, že problém vytápění domácností je stále větší. Jeho podíl na celkovém znečištění ovzduší a životního prostředí vůbec narůstá s klesajícími podíly ostatních znečišťovatelů. A pozor - znečištění ovzduší přestává být problémem pouze průmyslových regionů.

Příjmy žádostí pro rok 2014 již proběhly v Moravskoslezském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Očekává se příjem žádostí v Plzeňském a Středočeském kraji. Pro rok 2014 je na „kotlíkové dotace“ vyčleněno cca 100 miliónů korun a jde o finanční prostředky, které směřují do domácností od znečišťovatelů, kteří odvádí zákonem stanovené poplatky do Státního fondu životního prostředí. Vybrané peníze se tedy vrátí zpět do nejpostiženějších oblastí. Systém podpory funguje na principu 50:50 – na polovině nákladů se podílí ministerstvo a druhou část hradí dotyčný kraj.
Číslo opatřeníPodporovaný typ kotleVýše dotace (,- Kč)
Akotel na tuhá paliva emisní třídy 3 s automatickým dávkováním paliva40 000
Bkotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva60 000
Czplyňovací kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s akumulační nádobou55 000
Dplynový atmosférický kotel na zemní plyn15 000
Eplynový kondenzační kotel na zemní plyn20 000

Za inverze se špatně dýchá i v obcích uprostřed panenské přírody - kvůli dýmu z komínů Za inverze se špatně dýchá i v obcích uprostřed panenské přírody - kvůli dýmu z komínů
Za inverze se špatně dýchá i v obcích uprostřed panenské přírody - kvůli dýmu z komínů

Podpora z EU

Navíc je v plánu získat další prostředky z fondů EU – do konce roku 2020 by to mělo být cca 12 miliard korun na zlepšení ovzduší a právě velká část těchto peněz by měla jít na podporu ekologických kotlů. Ovšem ještě nejsou známé podmínky dotačního programu a čekáme i na souhlas Evropské komise. Podpořeny by měly být ty domácnosti, které nedosáhly na dosavadní dotační programy, případně si nestihly či nestihnou podat žádost.

Proč si pořídit kotel co nejnižší emisní třídy?

Od 1. 1. 2014 se nesmí dle Zákona o ochraně ovzduší prodávat horší kotle nežli 3. emisní třídy. Ovšem z dlouhodobého hlediska se jeví nesmyslné dotovat kotle, které splňují pouze minimální legislativní požadavky. Proto lze předpokládat, že kotle 3. emisní třídy na dotace časem nedosáhnou, zatímco nejvíce budou podporovány kotle 5. emisní třídy, které dnes představují technologickou špičku.
Kotel na pevná paliva Logano G221 A Kotel na pevná paliva Logano G221 A
Kotel na pevná paliva Logano G221 A

Automatické kotle Logano G221 A

Mnozí z těch, kteří vytápějí své rodinné domy či chalupy kotlem s ručním podáváním paliva, si automatický provoz kotle ani neumí představit. U kotlů na tuhá paliva s ruční obsluhou je nutné hlídat pravidelné přikládání, aby nevyhasly či nedocházelo při přiložení většího množství paliva k přetápění. Dalšími nevýhodami jsou doba zátopu a samotné vychladnutí objektu během vaší nepřítomnosti. Všem, kteří by se těchto nevýhod chtěli zbavit a dopřát si většího komfortu při vytápění tuhými palivy, je určen nový kotel značky Buderus – Logano G221 A s automatickým podavačem na tuhá paliva.

Automatické kotle na tuhá paliva nejsou na trhu žádnou novinkou. Buderus však na náš trh přichází s kotlem, který je v porovnání s konkurenční nabídkou mimořádný svým technickým zpracováním s důrazem na kvalitu použitých materiálů spojených s touto značkou. Jasným důkazem je množství pozitivních reakcí návštěvníků letošních výstav Infotherma v Ostravě, Moderní vytápění v Praze, Hobby v Českých Budějovicích a stavebního veletrhu ForArch. Na všech těchto výstavách vzbudil kotel Logano G221 A v modrém plášti velký zájem zákazníků. 
Slévárna Bosch Termotechnika - Buderus, Lollar, Německo má více než 200 letou tradici ve svém oboru Slévárna Bosch Termotechnika - Buderus, Lollar, Německo má více než 200 letou tradici ve svém oboru
Slévárna Bosch Termotechnika - Buderus, Lollar, Německo má více než 200 letou tradici ve svém oboru
Automatický kotel Logano G221 A je určený pro spalování černého a hnědého uhlí případně dřevěných pelet. Základem kotle je kotlové těleso tvořené čtyřmi litinovými články o tepelném výkonu 25 kW, či šesti články o tepelném výkonu 30 kW. Litinové články jsou vyráběny ve vlastní slévarně v Lollaru, kde je tradice slévárenství a přípravy forem více než 200 let. Litinové články jsou zde vyráběny s německou precizností na automatické výrobní lince, stejně jako články pro plynové kotle s výkonem až 1 MW. 
Litinový hořák s uložením ve dvou ložiscích zajišťuje hladký provoz kotle Litinový hořák s uložením ve dvou ložiscích zajišťuje hladký provoz kotle
Litinový hořák s uložením ve dvou ložiscích zajišťuje hladký provoz kotle
Kromě litinového tělesa je samotný kotel tvořen i litinovým retortovým hořákem s uložením litinového podávacího šneku na obou koncích. Součástí uchycení je také střižná pojistka, která v případě zablokování šnekového podavače (např. kamenem) odpojí podavač od motoru a zabrání tak poškození.

Elektronický regulátor, který je součástí dodávky kotle, umožňuje regulovat výkon v rozsahu od 24 do 100%. Regulátor dále řídí podávání paliva a množství spalovacího vzduchu na základě teploty výstupní otopné vody a teploty spalin. U základního provedení umí regulátor řídit jedno oběhové čerpadlo pro vytápění a nabíjení zásobníku teplé vody. Přidáním rozšiřovacích modulů je možné řídit dva ekvitermně směšované okruhy. V nabídce jsou také moduly pro ovládání přes mobilní telefon či pro připojení k internetu.

Kotel je vyráběn s umístěním zásobníku paliva a hořáku na levé či pravé straně. Objem násypky umožňuje provoz kotle na dobu minimálně 30 hodin za jmenovitého výkonu a při běžném provozu se můžeme dostat až na 72 hodin. Díky regulaci dávkování paliva šnekovým podavačem a regulaci vzduchu frekvenčně řízeným ventilátorem dosahuje kotel v porovnání s klasickým prohořívacím kotlem stonásobně nižších hodnot emisí CO a prachu a také účinnosti až 80%. Kotel tedy splňuje podmínky emisní třídy 3, kterou musí splnit všechny kotle na tuhá paliva uváděná na trh od začátku roku 2014.

Pro ty, kteří váhají zda v nadcházejícím otopném období budou chtít zvýšit komfort vytápění či budou chtít hledat úspory až 20% ve spotřebě paliva má již nyní Buderus nabídku kvalitního kotle s dlouhou životností. Navíc je nyní kotel Logano G221 A za mimořádnou zaváděcí cenu. Více informací o zaváděcí ceně a automatickém kotli na tuhá paliva Logano G221 A naleznete na www.buderus.cz.
Porovnání spotřeby paliva a provozních nákladů s klasickým prohořívacím kotlem a s automatickým kotlem na tuhá paliva (Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info) Porovnání spotřeby paliva a provozních nákladů s klasickým prohořívacím kotlem a s automatickým kotlem na tuhá paliva (Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info)
Porovnání spotřeby paliva a provozních nákladů s klasickým prohořívacím kotlem a s automatickým kotlem na tuhá paliva (Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info)
Zdroj: Ing. Jiří Plaček, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Buderus; www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com
Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize BUDERUS

Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize BUDERUS

Praha, Štěrboholy, Průmyslová 372/1, 10800
Tel: 272 191 111
Web: http://www.buderus.cz
E-mail: info@buderus.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize BUDERUS

Praha, Štěrboholy, Průmyslová 372/1, 10800
Tel: 272 191 111
Tel: 272 191 110
Web: http://www.buderus.cz
E-mail: info@buderus.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Vyměňte si kotel na tuhá paliva za nízkoemisní"

Buďte první a napište komentář k  "Vyměňte si kotel na tuhá paliva za nízkoemisní"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE