Sdílet
 
Projektanti a inženýring

Projektant - klíč k úspěšné stavbě

Datum vydání: 25.09.2009 | autor:
Práce projektanta by neměla být levná, nýbrž korektní a důsledná. Projektant ve stavebnictví zpracovává návrhy rodinných a bytových domů a dalších staveb (průmyslových či administrativních objektů, mostů a jiných), zpracovává znalecké posudky, projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení a inženýring v oblasti přípravy a realizace staveb. Zároveň by měl dokázat zpracovat dokumentaci potřebnou pro získání podpory z různých fondů či dotačních programů, například z programu Zelená úsporám, frekventovanému pojmu letošního roku, kdy byl zahájen.
Detail bytu bytového domu
Detail bytu bytového domu
Projektant provede veškerou projektovou a inženýrskou činnost při přípravě a realizaci jakékoli stavby. Zpracuje projekt vašeho rodinného domu od koncepčního návrhu, přes studii, projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, až po projektovou dokumentaci nezbytnou ke kolaudaci stavby.

Součástí návrhu a projektu stavby je pak jak architektonické, tak stavebně technické a konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a technika prostředí stavby, která se dodává samostatně pro jednotlivá zařízení (vytápění, ochlazování, vzduchotechniku, zařízení pro měření a regulaci, zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení, zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů a zařízení elektrotechniky slaboproudé).

V nabídce projekčních kanceláří by měly být běžné konzultace nad návrhy zpracovanými v 3D programu. Kromě originálních výtisků projektové dokumentace pak klient obdrží i CD s projektem například ve formátu PDF. Projekční kanceláře běžně nabízejí i služby autorského a technického dozoru investora a mnohdy zpracovávají i znalecké posudky na ceny nemovitostí.

Rozsah a obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle §110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle §107 odst. 2 stavebního zákona obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby (dokladovou část), zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů. Rozsah jednotlivých částí vždy musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době jejího trvání.
Vizualizace bytového domu
Vizualizace bytového domu
Vizualizace bytového domu
Vizualizace bytového domu
Podstatná je ale i dokladová část, bez které se neobejdeme ani při podávání žádosti o dotaci (například z programu Zelená úsporám). Dokladová část projektové dokumentace (označena ve Stavebním zákoně písmenem D.) obsahuje stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace, ovšem také průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.

Stavební zákon

Podrobnější údaje najdete ve Stavebním zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sbírky. V žádném případě si dnes stavebník není schopen projektovou dokumentaci zajistit sám. Od toho je tu projektant (případně architekt), který za něj veškerou projektovou dokumentaci vypracuje a ideálně i vyřídí (včetně jednání s úřady). Otevřeme-li stavební zákon, zjistíme, že vyhláška č. 499/2006 Sb. je rozložena cirka na 30 stranách formátu A5, písma velikosti 10 a v některých bodech se jako laici vůbec nevyznáme, alespoň ne bez konzultace s odborníkem.
Vizualizace interiéru
Vizualizace interiéru
Vizualizace koupelny v bytovém domě
Vizualizace koupelny v bytovém domě
Architekt a projektant

Stavby by neměly začínat u projektanta, ale u architekta. Určitě neplatí pravidlo, že „dobrý stavař je lepší než špatný architekt.“ Architekt hledá prostorové vazby na okolí a jimi podmiňuje vzhled a dispoziční uspořádání domu. Ve fázi studie ale také začíná ověřovat stavebně konstrukční vazby (od způsobu zakládání stavby, přes konstrukční řešení, až po vhodnost použitého stavebního materiálu).

Tehdy začne spolupracovat se stavebními inženýry, kteří návrh zpracují do podoby projektu pro stavební povolení a nakonec až do podoby projektu pro provedení stavby, který je podrobnější. V této fázi jsou již veškeré hlavní práce na projektu domu předané do rukou stavebních inženýrů (projektantů) a architekt si pouze hlídá dodržení svého návrhu. Při jakékoli stavbě je přitom klíčová souhra architekta – projektanta – investora a dodavatele (stavební firmy či firem).

Samotný návrh a projekt domu je však ovlivněn už jen výběrem pozemku. Podstatné je jeho umístění v lokalitě, velikost a tvar, orientace vůči světovým stranám, ale i vzdálenost od rybníka či jiné vodní plochy (potoka, řeky). Stavebník by ještě předtím, než navštíví architekta a projektanta, měl mít alespoň hrubou představu o tom, co chce stavět a kolik bude schopen investovat. V praxi je běžné vybírat si pozemek už podle své hrubé představy o tom, co chceme stavět.
Interiér - objekt - studie
Interiér - objekt - studie
Realizovaný projekt nástavby RD
Realizovaný projekt nástavby RD
Stavební dozor

Investor stavby (stavebník, majitel nemovitosti) se navíc často jen těžko vyzná ve vyúčtování stavebních prací stavební firmou. Pro laika je těžké poznat, která položka v několika stránkovém seznamu je objektivní a která ne. Přitom musíme ohlídat i jakost a množství skutečně použitého materiálu a právě s těmito problémy nám zásadně pomůže stavební dozor. Je-li pak tato služba součástí služeb kvalitní projekční kanceláře, máme vyhráno.

Stavební dozor může být nepřetržitý (po celou dobu stavby až k jejímu předání, či jasně specifikován od … do …). Takový stavební dozorce bude na stavbě podle potřeby téměř nepřetržitě. Mnohdy si ale vystačíme se stavebním dozorem nepravidelným. Ten je prováděn na výzvu stavebníka (investora). V praxi vždy dojde k včasné dohodě termínů návštěv, která je vždy včas upřesněna. Nepravidelný stavební dozor je přivolán, pokud se uzavírá konkrétní dílčí část stavby, kdy musí zkontrolovat kvalitu použitého materiálu a odvedené práce.
Studie rodinného domu
Studie rodinného domu
Realizovaný projekt bungalovu
Realizovaný projekt bungalovu
Zelená úsporám a dotace na projektovou dokumentaci a výpočty

Program Zelená úsporám podporuje i vypracování projektové dokumentace a dílčích výpočtů, včetně energetického zhodnocení budovy. Například v oblasti podpory A (zateplení obytných budov) může žadatel získat 20.000,- Kč (u rodinných domů), v oblasti B (výstavba pasivních obytných budov) 40.000,- Kč.

U domů bytových činí dotace na výpočet úspory 15.000,- Kč na celou budovu a 2.000,- Kč na projekt za každý byt konkrétního domu (maximálne ale 5% z výše dotace poskytnuté na celou stavbu či stavební úpravy).
Vizualizace interiéru bytu v bytovém domě
Vizualizace interiéru bytu v bytovém domě
Agentura Lagarto s.r.o.

Agentura Lagarto s.r.o.

Zdice, Erbenova 1030, 26751
Tel: 311 685 419
Web: http://www.bytyzdice.cz
E-mail: sjohnova@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Agentura Lagarto s.r.o.

Zdice, Erbenova 1030, 26751
Tel: 311 685 419
Tel: 606 845 421
Mobil: 602 382 683
Web: http://www.bytyzdice.cz
E-mail: sjohnova@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Projektant - klíč k úspěšné stavbě"

Buďte první a napište komentář k  "Projektant - klíč k úspěšné stavbě"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE