Slow design: získejte takový domov, jaký skutečně chcete (Foto: Shutterstock) Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Slow design zasáhl svět designu revoltou proti nezastavitelné rychlosti konzumní společnosti. Inspirujte se stylem postaveným na dostatku času, kvalitě a ochraně životního prostředí.

Žijeme ve světě, kde je pořízení nové pohovky otázkou pár kliknutí myší. Neustálé zrychlování tempa společnosti nutí některé lidi přemýšlet a jít „proti proudu“. Slow Design neboli Pomalý design nikam nechvátá. Věci v tomto stylu odolávají zubu času. Při tvorbě každého kusu se ctí individualita budoucího uživatele a dbá se na ochranu životní prostředí. 

Odkud k nám Slow design přišel?

Většina zdrojů se odvolává na jméno Alastaira  Fuada-Luka, který výraz poprvé použil v roce 2002 ve svých dvou článcích: „Slow Design- paradigma pro udržitelný styl?“  a „Principy Slow designu“. V nich hovořil o Slow designu jako o dalším kroku vývoje stylu bydlení, který napomáhá vytvořit udržitelné podmínky pro životní prostředí, život jednotlivce, vývoj společnosti a její kultury.

Slow design udává nejen styl tvorby hmotných předmětů, ale také navádí k dematerializaci! Tu je možné zjednodušeně chápat jako ukončení lpění na hmotném světě. Fuad-Luke viděl přesah tohoto konceptu i ve filosofii nehmotných dějů – zkušeností, procesů, služeb či organizování. Dematerializace má představovat jeden z atributů k dosažení životní pohody a pocitu štěstí.

Do Slovníku designu pojem Slow Design zařadil v roce 2008 Hence. Svoji definici vyjádřil - volně přeloženo - následujícím způsobem:

„Slow design stojí v opozici k „Fast Designu“ (rychlému designu), jakožto převládajícímu trendu. Každý člověk je v očích dnešní společnosti především zákazníkem, jehož úkol spočívá v neustálém nakupování a spotřebovávání zboží vyrobeného konzumní společností. Použití slova „Slow“ jako přídavného jména má navádět ke zpomalení během celého procesu tvorby designu. Cesta k dosažení výsledku stejně jako výsledek samotný by měl být v souladu s principy pomalého životního stylu.“

Slow design jako odnož Pomalého hnutí

Slow design tvoří jednu z částí Pomalého hnutí (Slow movement). Jako první komponent tohoto hnutí se na scéně objevilo Slow Food (Pomalé jídlo). To vzniklo v Itálii jako reakce na stoupající popularitu rychlého občerstvení v USA. Usilovalo o udržení tradičních hodnot podporujících místní produkci, společné a pomalé stolování. 

Pomalé hnutí se šíří i do dalších oblastí života. Setkat se můžeme s pojmy, jakými jsou:

- Pomalá města (Slow Cities)

- Pomalé zahradničení (Slow Gardening)

- Pomalý život (Slow Life)

- Pomalá medicína (Slow Medicine)

- Pomalá politika (Slow politics)

- nebo dokonce i Hnutí za pomalý sex (Slow-Sex movement)

Jak zařídit domov v Slow designu?

Zařizování interiéru je nikdy nekončícím kreativním procesem a tak trochu i sběratelskou činností. 

Nechte svůj domov růst společně s vámi!

Existují lidé, kteří se nastěhují do nového domova a stihnou ho zařídit během pár týdnů. S výsledkem jsou spokojeni a nepotřebují nic měnit. Pak je tu druhá skupina lidí. Ti pohlížejí na svůj domov jako na nikdy nekončící projekt bez finálního data dokončení. Je to právě spíše pomalý a rozvážný postup, kterým docílíte toho, že si zařídíte domov tak, aby odrážel váš život namísto měnících se stylů. 

Součástí tohoto procesu je potřeba vyrovnat se s myšlenkou, že nemáte doma vše hotové. Nebojte se ponechat nějaký prostor (či prázdnou stěnu) pro kousek umění, který si vás najde v budoucnosti. Pokud si dovolíme zpomalit, pravděpodobně zjistíme, že domov není statickým místem, ale že se mění spolu s námi. 

Kupujte ručně vyrobené a fair trade výrobky

Slow Design není jen o hotovém výsledku, ale také o lidech, kteří za ním stojí. Nejlepší cestou k poznání lidí, kteří výrobek vyrobili, je nakupování od místních řemeslníků. Nebraňte se ale ani nakupování na internetu, kde najdete opravdu pestrou nabídku (např. na Fler.cz). Nezapomeňte sledovat servery, kde lidé prodávají věci z druhé ruky. Rozvážný výběr se vyplatí – jen si představte ten pocit, že se zachumláváte do deky, o které víte, kdo ji vyrobil. 

Volte přizpůsobivé a víceúčelové kousky

Přizpůsobivost je jedním z hlavních principů Slow Designu. Hodnoty Pomalého hnutí kážou, aby se nábytek dal uzpůsobit budoucí změně potřeb namísto nahrazení starého výrobku novým. Proto volte takové věci, které budete moci použít na různých místech a různými způsoby. Například, pokud kupujete pro své děti palandu, zaměřte se na to, aby se horní díl dal později sundat a každá z částí mohla sloužit jako samostatná postel. 

Nakupujte pomaleji

Tím vás nenavádím k tomu, abyste trávili více času chozením po obchodech, ale spíše k tomu, abyste si každý svůj nákup velmi pečlivě zvážili. Nejvíce věcí, které nepotřebujete, nahromadíte impulzivním online nakupováním. Touto cestou dost pravděpodobně nakoupíte i věci, které doopravdy vůbec nepotřebujete. Pokud při nakupování zpomalíme, vyprodukujeme méně odpadu. Navíc se přestaneme zavalovat zbytečnostmi a obklopíte se pouze věci, které doopravdy milujeme. 

Volte to, co je „udržitelné“

Dalším z klíčových principů Slow Designu je vytváření takových výrobků, které jsou vyrobeny z udržitelných materiálů pomocí udržitelných procesů. Zajímejte se, odkud pochází dřevo, z kterého je vyroben nábytek, který se chystáte koupit. Navíc, vše co kupujete, by mělo respektovat následující principy: 

- Celostní (holistický) přístup – zvažujte dopad daného předmětu z krátkodobých i dlouhodobých aspektů, a to nejen na váš život, ale také na vaše okolí

- Udržitelnost – pořízené kusy by měly být přátelské k životnímu prostředí

- Elegance – snaha o nalezení co nejjednoduššího a nejefektivnějšího řešení 

- Šití na míru – hledání unikátního řešení pro každou situace a každého jednotlivce

- Demokratický – přístupnost k názorům všech, kteří mají s návrhem co do činění

- Přizpůsobivý – nalezené řešení by mělo být možné uzpůsobit, pokud se změní situace

- Trvanlivý – vše by mělo odolat zubu času tak, aby se minimalizovaly nutné opravy nebo nahrazování

- Netoxický – Slow design zakazuje používání všeho, co znečišťuje prostředí, a všeho, co je toxické

- Účelnost – minimalizování ztráty času, plýtvání lidskou pracovní silou, energií a dalšími zdroji

- Odlišnost – design by měl podtrhnout kulturní, společenskou a přírodní jedinečnost daného prostředí

---------------------------------------------------------------

Zdroje:

M. FROHLICH, DAVID, M. Frohlich, David. Fast design, slow innovation: audiophotography ten years on. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 978-3-319-21938-7.

JAFFE, Ira. Slow movies: countering the cinema of action. New York: Wallflower Press, c2014. ISBN 978-0-231-16978-3.