Sdílet
 

Spoléhat se na jistotu?

Datum vydání: 07.07.2006 | autor:
Dobrá rada nad zlato – říkávalo se odedávna. Na pravdivosti těchto slov neubrala ani naše doba. A že dobrých rad není nikdy dost, o tom se můžeme přesvědčovat dnes a denně.
Rozmary počasí v  posledních letech snad nikoho z nás nenechávají na pochybách o tom, že včas uzavřené pojištění vlastního domu či rekreačního objektu může v  případě živelné pohromy či dalších pojistných událostí majitelům a jejich rodinám nahradit ztráty, které by jen obtížně kryli z vlastních zdrojů. Všichni jsme se o tom mohli přesvědčit při záplavách a dalších živelných pohromách v posledních několika letech.
Ilustrační foto STRADE CZ s.r.o.
Ilustrační foto STRADE CZ s.r.o.
Pro případ krytí těchto pojistných nebezpečí Česká pojišťovna a.s. (ČP) doporučuje jak svým stávajícím klientům, tak i ostatním občanům možnost uzavření tzv. pojištění obytných budov a souvisejících staveb označené jako druh 821. Tento druh pojištění kryje opravdu velké množství pro občany důležitých pojistných nebezpečí jako jsou požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu, vichřice nebo krupobití, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, přetlak nebo zamrzání vody, úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, tíha sněhu nebo námrazy, voda vytékající z vodovodních zařízení, odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží, poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřující k odcizení věci.

Velmi důležité při uzavření tohoto druhu pojištění však je, aby si pojistník v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku občanů (dále jen VPPMO 2005) stanovil v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 VPPMO v pojistné smlouvě tzv. horní hranici pojistného plnění. Tuto hranici si pojistník stanoví na vlastní odpovědnost. To tedy znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění omezeno touto horní hranicí.

Tato hranice je určena tzv. pojistnou částkou, kterou si pojistník v pojistné smlouvě sám stanoví a která vyjadřuje hodnotu pojištěné stavby. Výše této pojistné částky pochopitelně ovlivňuje i výši ročního pojistného.

V praxi však často nastávají situace, kdy si pojistník v pojistné smlouvě sám stanoví raději menší pojistnou částku (tzv. si podpojistí svoji nemovitost), aby tak ušetřil na ročním pojistném. Je samozřejmé, že Česká pojišťovna a.s. nemůže klienta nutit do stanovení vyšší pojistné částky, avšak současně upozorňuje své klienty na skutečnost, že v případě pojistné události může ČP při likvidaci škod uplatňovat podpojištění majetku a poměrně snížit pojistná plnění.
Ilustrační foto STRADE CZ s.r.o.
Ilustrační foto STRADE CZ s.r.o.
Česká pojišťovna tedy radí všem svým klientům, aby pojistné částky, které si sjednávají v pojistných smlouvách stanovili tak, aby odpovídaly skutečným hodnotám jejich nemovitostí. Nebudou tak do budoucna vystaveni podpojištění svého majetku a případnému snižování pojistných plnění.

Podstatné na tomto druhu pojištění majetku je také skutečnost, že Česká pojišťovna v případě pojistné události plní pojistná plnění v tzv. nových cenách, tedy v cenách, za které lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit. Je-li pojištěnou věcí stavba, je nová hodnota vyjádřena novou cenou, tj. cenou nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace.

Starší druhy pojistných smluv byly zpravidla sjednávány v tzv. cenách časových, což znamená, že cena, kterou měla věc (stavba) bezprostředně před pojistnou událostí, se stanoví z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení (tzv. amortizace).

Je tedy vhodné, aby si majitelé nemovitostí překontrolovali své pojistné smlouvy a v  případě jakýchkoliv dotazů navštívili svého pojišťovacího poradce nebo přímo ČP a.s., kde budou klientům zodpovězeny veškeré dotazy.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Spoléhat se na jistotu?"

Buďte první a napište komentář k  "Spoléhat se na jistotu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE