Zpomalováním růstu světové ekonomiky přibývají signály hrozící recese. Prvním zasaženým odvětvím je automobilový průmysl, jehož produkce za 1. čtvrtletí zaznamenala pokles o 3,7 %. Navzdory tomu vykázal chemický průmysl ve stejném období růst o 1,7 %. Daří se i odvětví plastikářskému. V České republice se spotřeba pěnového polystyrenu zvýšila, a to i zásluhou zpřísnění tepelně-izolačních požadavků na výstavbu a rekonstrukci budov. Nové normy by však měly přispět ke snižování emisí oxidu uhličitého.

Plasty se na obratu chemického průmyslu podílejí jednou pětinou. Za první pololetí 2019 se snížila výroba primárních plastů o 5,4 %, vlastní spotřeba plastů klesla pouze o 0,1 %. Největší pokles v aplikacích plastů byl zaznamenán v automobilovém průmyslu – o 7,1 %, v elektrotechnickém průmyslu pak o 1 %. Naopak 2% nárůst vykazují aplikace v obalech pro potraviny a nápoje. Údaje o spotřebě plastů ve stavebnictví jsou zatím k dispozici pouze za první čtvrtletí, kde došlo k růstu o 4,6 %.

Pěnový polystyren je až z 85 % aplikován jako izolant ve stavebnictví a dále v obalových aplikacích. Celkově byl za první pololetí zaznamenán v Evropě a v Turecku růst spotřeby EPS o 4,9 %. V poněkud mírnějším tempu se zvýšila spotřeby pěnového polystyrenu v ČR, konkrétně o 3,5 %. V souvislosti s přísnějšími požadavky na tepelně-izolační vlastnosti nových a nově rekonstruovaných budov od příštího roku lze očekávat ještě do konce letošního roku významnější růst spotřeby EPS. Podle agentury CEEC Research by české stavebnictví mělo letos zaznamenat růst o 2,7 %, v příštím roce o další 1 %. „Na tento trend jsou výrobci EPS připraveni a jsou schopni dodat potřebné materiály včas“, uvedl k tématu předseda Sdružení EPS ČR, Pavel Zemene.

Podle nejnovější studie světové agentury ResearchAndMarket by v období 2019-2025 měl světový trh izolantů růst průměrně každoročně až o 5,7 % s dominantním postavením EPS (podíl 26,7 %). Tyto aplikace úzce souvisí s úsilím o snižování emisí CO2.

Sdružení EPS ČR se systematicky věnuje využití odpadního pěnového polystyrenu po skončení jeho životnost a je si vědomo své odpovědnosti vůči společnosti. V roce 2017 se v Evropě mechanicky zrecyklovalo 138 tis. tun EPS ze stavebních aplikací, což je 26% podíl z celkového množství EPS odpadů. Při instalaci EPS na stavbách vzniklo 40 tis. tun EPS odpadů, většinou ve formě odřezků, při demolicích dalších 98 tis. tun. Recyklováno bylo pouze 8,6 % těchto odpadů, téměř třetina skončila na skládkách. 

I z těchto důvodů iniciuje Sdružení EPS aktivity spojené s lokálním využitím polystyrenu a jeho dalšími možnostmi jak s ním nakládat dále. Do invencí kolem nových nápadů s lokálním řešením chce v budoucnu zapojit například i vysoké školy či podnikat a podporovat lokální řešení a osvětu mezi spotřebiteli, stavebními firmami, ale i sběrnými dvory,“ komentuje Pavel Zemene výsledky spotřeby EPS.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz

Sdružení EPS ČR
Poslat poptávku