Sdílet
 
Terénní, zemní, výkopové práce

Nedřete se a využijte techniku

Datum vydání: 20.04.2009 | autor:
Při stavebních pracích většího rozsahu je často třeba využít techniky a strojů. Postup každé zakázky je velice individuální. Třeba v případě výkopových prací je každá struktura podloží jiná a každý pozemek je těžké technice jinak přístupný. V každém případě je činností, ve kterých techniku (lehké a těžké stavební stroje, jeřáby, automobily, …) využijeme, je opravdu dost.
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Využití moderní techniky a stojů na stavbě má klíčový vliv také na finanční stránku stavebních prací. Tam, kde se kvůli nepřístupnému terénu neobejdeme bez ruční práce, cena provedení práce s narůstajícími hodinami rychle roste. Proto se vyplatí stroje využít, a to nejen pro větší rychlost jejich práce. Dalším důvodem je celé spektrum služeb, které nám průběh prací ulehčí a zajistí správné postupy.

Zemni práce

Pro většinu pozemků lze využít strojů pro zemní práce. Jde především o výkopové práce, úpravy terénu a hloubení základů pro rodinné domy, sklepy, bazény, …

Rychlost výkopových prací je závislá na tvrdosti podloží, na terénu a dalších individuálních vlivech. Souhrn těchto podmínek by měl udávat projekt a průzkumy, které tvoří nezbytnou součást pro získání stavebního povolení.
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Demoliční práce

Bourání využijeme jak pro komplexní demolice starých budov nebo jejich částí, tak pro bourání plotů a dalších menších prvků. Od vlastností bouraného objektu se odvíjí průběh prací i časová náročnost. Důležité je vědět, z čeho bouraná budova je a nebýt překvapený častou růzností struktury zdiva (v kamenném zdivu se mohou objevit betonové části a podobně). Nejsložitější postupy bourání vyžadují železobetonové monolity, které se likvidují bouracím kladivem, nebo se zapojením speciálních nůžek. V praxi ale nenarazíme na materiál, se kterým by si odborník neporadil.

Odvoz sutě a výkopového materiálu

Se zemními i demoličními pracemi se pojí odvoz suťě. Opět se vyplatí najmout profesionální firmu, která má zkušenosti s tím, kam který typ materiálu odvézt a má přehled i v příslušné legislativě. Svépomocí můžeme udělat mnohé chyby a také možnosti našich dopravních prostředků nenabízí nosnost 25 tun, jako je tomu u strojů profesionálů. Podle charakteristiky materiálu se odvíjí i cena jeho uložení na skládku. Uložení zeminy ze stavby vychází na 200,- až 300,- Kč za kubík, vyšší ceny jsou za klasickou suť a nejdražší je manipulace s nebezpečným odpadem v podobě igelitů, plastů, polystyrenů a podobně. V takovém případě se odpad vozí na speciální skládky, kde zaplatíme až 5.000,- Kč za tunu materiálu.
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Kompletní dodávka inženýrských sítí

Pro nové zástavby je často třeba kompletně přivést veškeré inženýrské sítě: přípojky kanalizace, vodovodu, veškeré elektroinstalace, přípojku plynu. Zasíťování pozemku je náročnou finanční investicí, kterou firma podle dohody realizuje na základě vlastního zpracování výchozích materiálů (kudy vedení povede atd.). Tyto podklady ale může kompletně zajistit i investor sám.

Dodávka jímek

Pokud není v menší vesnici přípojka ke kanalizaci, nebo by taková realizace byla příliš náročná, nastupuje využití septiků. Existují dva druhy septiků: betonový a plastový. Jak velký septik můžeme na svém pozemku umístit stanoví stavební povolení mimo jiné také podle počtu uživatelů. Betonový septik přináší jednodušší variantu s nižší pracností uložení. Jednoduše se provede výkop, osazení jímky, její připojení a zahrnutí. Proto se tyto septiky aplikují všude tam, kde nebude problémový přístup techniky. V ostatních případech musíme volit plastový septik, který navíc vyžaduje obetonování.
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Zpevnění ploch a komunikací

První oblastí, se kterou se na stavbách setkáváme, je nutnost vybudování provizorních komunikací pro snadnější přístup těžké techniky. Tyto cesty se podle charakteristiky terénu zpevňují většinou kamenivem, které lze po dokončení prací jednoduše odstranit. Příjezdové cesty, cesty z dlažebních kostek, zámková dlažba a jiné bývají také zakládány na zpevňující kamenné vrstvě, která obsahuje od nejhrubšího po jemnější kamenivo.

Kompletní stavební práce

Z přehledu prací chybí už jen práce stavební, které zahrnují stavbu domu od A do Z. Všechny tyto uvedené služby nabízí společnost Zemní a jeřábnické práce Bílek, která pracuje s následující technikou: zemní stroje – JCB 3CX s bouracím kladivem, vrtákem na sloupky a průměrem 15 až 60 cm, naklápěcí svahová lžíce a další; minibagr JCB 3t; UNC 060; Autojeřáby: Tatra Ad20 a LIAZ AD 14 s autopřívěsem 7 x 2,4 m a automobily Tatra 815 sklápěč; LIAZ 4 x 4 sklápěč a AVIA sklápěč.
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Foto: Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce
Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce

Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce

Sedlčany, Doublovičky 9, 26401
Tel: 318 877 212
Web: http://www.liborbilek.cz
E-mail: liborbilek@centrum.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Libor Bílek - zemní, jeřábnické práce

Sedlčany, Doublovičky 9, 26401
Tel: 318 877 212
Mobil: 602 458 603
Web: http://www.liborbilek.cz
E-mail: liborbilek@centrum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nedřete se a využijte techniku"

Buďte první a napište komentář k  "Nedřete se a využijte techniku"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE