Stěhujte se a vyklízejte bez stresu Jestliže nás majetek spálí požár, uhradí pojišťovna v horším případě alespoň část škody, v lepším dokonce objektivní sumu a my můžeme postupně nakupovat a vybavovat znova. Pokud svůj movitý majetek stěhujeme, nastává snad vážnější problém než po požáru. Při stěhování musíme pečlivě vyklidit všechny skříně, šuplíky a zásuvky, všechno pořádně zabalit, křehké předměty ochránit před možným rozbitím a opatrně vynést a naložit do přistaveného dopravního prostředku. Poté vše dopravíme na místo určení, vynosíme, musíme postupně rozbalit a nakonec se zbavíme všech papírů, krabic, fólií, provázků a dalšího materiálu, který jsme použili.

Odvážnější a fyzicky korpulentnější z nás si na stěhování troufnou sami či s pomocí svých přátel a rodiny, my ostatní ale raději přizveme firmu, která je na stěhování a vyklízení prostor zaměřena. Má to mnohé výhody. Můžeme si své věci a nábytek nechat přestěhovat na klíč, případně si nechat jen vynosit a do nového zase nanosit všechny krabice a bedny s předměty včetně nábytku.

Ohromnou výhodou služeb stěhování je kromě úspory naší námahy a času i skutečnost, že je stěhovací firma pojištěna před případným poškozením vzácných kusů nábytku, předmětů či uměleckých děl. Pokud se vám pak při stěhování například rozbije vzácná skříň či křišťálový lustr po babičce, případně poškodí cenný obraz, není žádný problém požádat pojišťovnu o uhrazení škody. To samozřejmě učiní stěhovací firma. My budeme požadovat uhrazení škody od ní a ona se obrátí na pojišťovnu.

Další velký problém se může objevit, pokud zjistíme, že mnohé z věcí už vlastně ani nepotřebujeme a stěhovat tedy nechceme. Běžnou součástí služeb stěhovacích firem je i zajištění odvozu odpadu. To se však netýká jen stěhování, ale třeba i vyklízení jiných než bytových prostor. Pokud například chceme ze staré půdy vybudovat podkrovní byt, není žádný problém nechat přistavit kontejner a stěhovací firma nám vše nepotřebné vynosí, vyháže do kontejneru a zajistí jeho vyvezení na skládku, ale třeba i přesunutí některých věcí do bazaru.
V naší zemi není na rozdíl od mnoha států na západ od nás zvyklé nechávat nepotřebný nábytek na ulici před domem. Není u nás ani zvyklostí, že by si takto odložený nábytek rozebrali jiní. Naopak můžeme od příslušného úřadu očekávat pořádnou pokutu. I když i zde platí výjimky a mnohdy už se setkáme s předměty běžné denní potřeby odloženými před domem a určenými k recyklaci těmi potřebnějšími.

Pokud pak nechceme přestěhovat na klíč, měli bychom stěhovací firmu přizvat vždy, kdy se na přenesení obzvlášť těžkých předmětů necítíme. Bez notných zkušeností například jen těžko přestěhujeme z x tého patra klavír, který se nám nevejde do výtahu a rozebrat jej nelze. Problém může nastat i s objemným mrazákem, starou masivní skříní a podobně.

Pokud své věci stěhujeme sami, nepotřebujeme seznamy věcí, stačí pouze popsat krabice. Pokud ale přivoláme stěhovací firmu, bez podrobného seznamu věcí se neobejdeme. Získáme tak o stěhovaných předmětech a kusech nábytku přehled a na základě tohoto seznamu můžeme přestěhované věci od stěhovací firmy převzít. Podle seznamu přestěhované věci a jejich počty překontrolujeme a díky seznamu budeme dokonce i znát přibližnou cenu stěhování předem.
Funguje to tak, že technika stěhovací firmy nejprve přizveme k sobě domů, kde ho seznámíme se vším, co potřebujeme přemístit a v případě služby na klíč i zabalit a zase vybalit. Určitě je dobré, když předem vidí rozsah a množství všech stěhovaných věcí, včetně objemnosti a hmotnosti těch nejtěžších předmětů a kusů nábytku. Činku se sto kilogramovým závažím určitě nebude nikdo přenášet naráz, nábytek, který lze rozebrat, určitě nebude stěhovací firma za každou cenu přenášet v celku a podobně.

Na místě stěhovací technik též odhadne počet a objemnost stěhovacích vozů, nutný počet pracovníků a počet nezbytných doplňků. Balícího materiálu, lepenky, provázků, fólií, krabic a beden, stěhovacích pásů a jiných. Nakonec nesmíme na daný datum zapomenout na povolení příjezdu k domu, kde věci nakládáme i domu, kde je vykládáme. A i tuto službu za nás může zajistit stěhovací firma. Vždy platí, že čím blíž se stěhovací vůz dostane až k našemu domu, tím budete přestěhováni rychleji a tedy levněji.

V žádném případě nesmí zůstat stěhované osobní věci ukryté ve skříních a skříňkách. Vše je nutné z nich vyjmout, zabalit a přepravit samostatně. Pokud chceme mít jistotu, že o ty nejvzácnější věci nepřijdeme, je pak dobré nejcennější kousky našeho majetku (pokud nejsou příliš objemné) přepravit svépomocí a předem. Určitě nebudeme na místě nechávat vzácné šperky, doklady, vzácné obrazy, plastiky a podobně. Určitě si sami pečlivě zabalíme i pár kousků míšeňského porcelánu a jiných. Jinak ale není problém svěřit stěhovací firmě i tyto věci, musí však být předmětem pečlivého zápisu a my bychom se takového stěhování měli účastnit.
Mezi běžný balící materiál patří bublinkové fólie, které zabrání poškození křehkých předmětů (sklo, porcelán, svítidla a jiné), pak balící papír a fólie, které zase náš majetek ochrání před ušpiněním. Potřebovat budeme ale i lepící pásky, nebo provázky. Lepící pásky nejenže zamezí dveřím skříní a skříněk, aby se neotevíraly, ale i dobře zpevní dna papírových kartónových krabic.

Pokud se chcete zbavit naprosto všech problémů, které jsou se stěhováním spojené, objednejte si službu na klíč. Na vaší původní adrese stěhovací firma vše roztřídí, zabalí a rozmontuje a v novém bydlišti zase smontuje, usadí na místo, vybalí osobní věci a umístí, kam je třeba. Takový komfort sice není levný, ale kdo zná cenu své vlastní práce, ví, že vlastně ušetří.

Jestliže jste se ale pro stěhovací firmu rozhodli, objednejte její služby včas a uzavřete řádnou smlouvu, jejíž přílohou bude seznam stěhovaných věcí. Též si ověřte, zda je tato firma řádně pojištěna a bez jakýchkoli výčitek předem zkonzultujte postup při případném poškození některých věcí. Stěhovací firmy bývají běžně pojištěné na škody od 1 do 10 milionů Kč. Pokud pak stěhujete obzvláště cenné věci, zjednejte si jejich pojištění individuálně.

Nezapomeňte také, že si některé firmy účtují příplatky za stěhování těžších břemen a za stěhování ve vyšších poschodích domů bez výtahu.