Ušetřete na vytápění a ohřevu vody

Tepelná čerpadla jsou oblíbenými zařízeními využívajícími obnovitelné zdroje energie k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Pracují na principu odebírání tepla ze vzduchu, země, či z odpadního tepla, jehož přečerpáním dojde ke zvýšení teploty chladiva a toto teplo je následně předáváno do topného systému. Tepelná čerpadla se začala rozšiřovat začátkem sedmdesátých let, kdy začaly stoupat ceny energií, ovšem princip jejich fungování je znám již více jak 100 let.

Princip tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla využívají tepla obsaženého v okolním prostředí, které vzhledem k jeho nízké teplotě není možné využít přímo k ohřevu vody nebo k vytápění a je ho proto nutné napřed převést na vyšší teplotní stupeň. K tomu slouží tepelné čerpadlo. Využívá látku s nižším bodem varu, než je teplota okolního prostředí, ze kterého je teplo čerpáno. Chladivo se působením nízké teploty okolí vypařuje a v plynném stavu je kompresorem stlačeno a vypuštěno do kondenzátoru, kde své teplo předá topnému médiu. Poté se jeho teplota sníží, chladivo zkapalní, pokračuje do kompresoru a celý proces se opakuje. Tepelná čerpadla mohou čerpat teplo ze vzduchu (čerpadla vzduch/voda), země (země/voda), nebo z vody (voda/voda). Tepelná čerpadla tedy odčerpávají tepelnou energii z okolního prostředí a předávají ji do interiéru domu.

Co je tepelná energie?

Tepelná energie proudí z látky nebo předmětu o vyšší teplotě k látce nebo předmětu o nižší teplotě. V našem okolí jsou velké přírodní zdroje energie o nízké teplotě, které mohou být využity pro vytápění interiérů, je-li jejich tepelná energie přečerpána pomocí zařízení na vyšší teplotní úroveň. Tepelná čerpadla tedy odjímají tepelným zdrojům tepelnou energii. Z praktického hlediska je tepelné čerpadlo chladící zařízení, jehož funkcí není chlazení, ale vytápění.

Proč si jako zdroj vytápění pořídit právě tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je nejlevnějším způsobem vytápění elektrickou energií. Náklady na vytápění jsou srovnatelné s topením dřevem, avšak při nesrovnatelně vyšším komfortu, protože tepelná čerpadla pracují zcela automaticky. Oproti použití zemního plynu nebo přímotopného elektrického vytápění jsou provozní náklady tepelného čerpadla až o 50 až 70% nižší.

Při provozu nevznikají žádné exhalace, je tedy ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Vyšší pořizovací náklady jsou vykompenzovány nízkými provozními náklady a poměrně krátkou návratností investice, která je obvykle 5 až 7 let. Teplo je čerpáno přímo z přírody a majitel tepelného čerpadla se tak stane nezávislým na cenách energií a každé jejich zdražování zaznamená jen minimálně. Provoz tepelného čerpadla je zcela bezpečný, nehrozí vznícení, výbuch či otrava oxidem uhelnatým.

Tepelné čerpadlo Aquarea LT a Aquarea T-CAP

Tato čerpadla jsou ideální pro novostavby i rekonstrukce budov. Využívají se k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Výkon tepelných čerpadel Aquarea LT a Aquarea T-CAP neklesá ani při nízkých venkovních teplotách a dosahují výstupní teploty teplé vody až 55°C.

Tepelné čerpadlo Aquarea HT

Toto čerpadlo dosahuje i při teplotě -15 °C výstupní teploty vody až + 65 °C. Je ideální pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody jako náhrada za starý kotel bez nutnosti předělávání topení. Není téměř třeba záložní elektro ohřev.

Kam jsou čerpadla Panasonic vhodná?

Vysokoteplotní čerpadla Panasonic jsou vhodná pro aplikace, kde očekáváme výstupní teplotu do topného systému až + 65 °C. Čerpadlem můžeme nahradit starý plynový kotel, kotel na tuhá paliva, nebo na provoz nákladný elektrokotel, a to bez nutnosti rekonstrukce stávající otopné soustavy, čímž výrazně snížíme investiční náklady.

Zdroj: www.intevotrinec.cz
INTEVO Třinec, s.r.o. Poslat poptávku