Vodotěsné izolace

Vodotěsné izolace chrání naše obydlí proti vlhkosti zvenčí. Nebo naopak brání prostupu vody zevnitř ven. Takovou ochranu potřebují všechny stavby - ať už obytné, komerční a jiné. Šetřit na hydroizolacích, a nebo je prostě odbýt laickým přístupem, by znamenalo znehodnotit prostavěné investice.

Hydroizolace mívají podobu dvouvrstvých asfaltových pásů a nebo fólií. Mezi asfaltovými pásy je vložka - výztuha, která zlepšuje mechanické vlastnosti izolace - především pevnost v tahu. Dá se říci, že pevnější jsou pruhy s vložkou z tkanin v porovnání například s výztuhami z rohoží ze syntetiky. Ty se ale používají také, protože pro změnu nabízejí větší tažnost.
Speciální typy izolací dokážou také udržet mimo interiéry nebezpečné radonové záření, které by mohlo vážně poškodit zdraví lidí. Následky jeho dlouhodobého působení přirovnávají lékaři k následkům návykového kouření tabáku.

Podle účelu a předpokládaného zatížení vám mohou být doporučeny izolace fóliové z kaučuků nebo termoplastů. Jako izolační se osvědčují také takzvané nopové fólie například z polyethylenu o vysoké hustotě, který poskytuje jak pevnost, tak pružnost. Dobře izolují proti zemní vlhkosti a lze je taktéž využít k drenážním účelům a odvětrání. Nopy jsou totiž výstupky o různé výšce, která určuje tloušťku vzduchové mezery.
Pásy z asfaltu neboli bitumenu se nazývají živičné. Jednoduchým řešením třeba pro balkony a terasy zase mohou být epoxidové a jiné nátěry nepropouštějící vodu. Říká se jim stěrky. Jde prostě o nátěry hustější než běžné barvy, ale práce s nimi je podobně jednoduchá. Dalším typem jsou speciální tmely na bázi cementu – takzvané silikátové izolace.

Na kvalitě připevnění hodně záleží

Izolační pásy musí pevně držet na podkladu. Toho se docílí přitavením, mechanickým kotvením či lepením. Fólie lze svařit nebo slepit a poté se připevní k podkladu mechanicky – kotvením. Používá se také lepení k podkladu a nebo prosté zatížení další vrstvou.

Vlhkost útočí ze všech stran

Izolace se umísťují do různých částí konstrukce. Dělíme je podle toho na zemní izolace proti podzemní vodě a další vlhkosti instalované třeba i do nejrůznějších nádrží (bazény, jímky). Dále na izolace střech, které vás ochrání proti vodě shora, zároveň ale musí být budova paropropustná. Pára, která uvnitř objektu vzniká kondenzací, musí mít volnou cestu ven, aby nevznikaly plísně. Kvalitně odizolovaná střecha může být dokonce koncipována jako 'zelená' s vegetací zakořeněnou ve vrstvě zeminy a humusu.

Hydroizolace jsou prostě specifickým oborem, který si žádá své. Renomovaná společnost by měla své kvality dokládat i dlouholetou zárukou na provedené práce, případně i pravidelnou kontrolou spolehlivosti dodaného izolačního systému.
Zdroj: www.ekisys.cz
EKISYS spol. s.r.o. Poslat poptávku